BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Timotiju - 1. glava

 1. Od Pavla, apostola Isusa Hrista, po zapovijesti Boga spasa našega i Gospoda Isusa Hrista, nada našega, Gal. 1, 1. Kol. 1, 27. 1.Tim. 2, 3. 1.Tim. 4, 10. Tit. 1, 3. Juda 1, 25.
 2. Timotiju, pravome sinu u vjeri, blagodat, milost, mir od Boga oca našega i Hrista Isusa Gospoda našega. Dela. 16, 1.
 3. Kao što te molih da ostaneš u Efesu, kad iđah u Maćedoniju, da zapovjediš nekima da ne uče drukčije, Dela. 20, 1. Dela. 20, 3. Gal. 1, 6. Fil. 2, 24.
 4. Niti da gledaju na laži i na teftere od plemena kojima nema kraja, i koji prije čine prepiranja negoli Božij napredak u vjeri.
 5. A namjera je zapovijesti ljubav od čista srca i dobre savjesti i vjere nelicemjerne; Rim. 13, 8. 1.Kor. 13, 1. Gal. 5, 14. 2.Tim. 2, 22.
 6. U kojima neki pogriješivši svrnuše u prazne govore,
 7. I htjeli bi da budu zakonici, a ne razumiju ni šta govore, ni šta utvrđuju. Mar. 12, 24.
 8. A znamo da je zakon dobar ako ga ko drži kao što treba. Rim. 7, 12.
 9. Znajući ovo da pravedniku zakon nije postavljen, nego bezakonicima i nepokornima i bezbožnicima i grješnicima, nepravednima i poganima, krvnicima oca i matere, krvnicima ljudskima, Rim. 13, 4. Gal. 3, 19. Otkr. 21, 8.
 10. Kurvarima, muželožnicima, ljudokradicama, lažljivcima, kletvoprestupnicima, i ako što drugo ima protivno zdravoj nauci,1.Tim. 6, 3.
 11. Po jevanđelju slave blaženoga Boga, koje je meni povjereno.
 12. I zahvaljujem Hristu Isusu Gospodu našemu koji mi daje moć, što me za vjerna primi i postavi me u službu, 1.Kor. 7, 25. 2.Kor. 3, 5.
 13. Koji sam prije bio hulnik i gonitelj i siledžija; ali bih pomilovan, jer ne znajući učinih u nevjerstvu. Luka 23, 34. Dela. 8, 3. Dela. 9, 1. Dela. 26, 9. Fil. 3, 6.
 14. Ali se još većma umnoži blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vjerom i ljubavi u Hristu Isusu. Luka 7, 47. Rim. 5, 17. 1.Kor. 1, 4.
 15. Istinita je riječ i svakoga primanja dostojna da Hristos Isus dođe na svijet da spase grješnike, od kojijeh sam prvi ja. 2.Tim. 2, 22.
 16. Ali toga radi ja bih pomilovan da na meni prvome pokaže sve trpljenje Isus Hristos za ugled onima koji mu hoće vjerovati za život vječni.
 17. A caru vječnome, neraspadljivome, koji se ne vidi, jedinome premudrome Bogu čast i slava vavijek vijeka. Amin. Psal. 10, 16. Psal. 45, 6. Dan. 7, 14. Mat. 6, 13. Rim. 1, 23.
 18. Ovu pak zapovijest predajem ti, sine Timotije, po pređašnjijem proroštvima za tebe: da ratuješ u njima dobar rat,1.Tim. 4, 14.
 19. Imajući vjeru i dobru savjest, koju neki odbacivši otpadoše od vjere;
 20. Među kojima su Imenej i Aleksandar koje predadoh sotoni da se nauče ne huliti. Psal. 109, 6. Mat. 18, 17. Dela. 26, 18. 2.Tim. 2, 17. 2.Tim. 4, 14.