BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga poslanica Solunjanima - 2. glava

 1. Ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista, i za naš sastanak u njemu, Mat. 24, 31.
 2. Da se ne date lasno pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom ni riječju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov. Luka 17, 24. Luka 19, 11. Luka 21, 9. 2.Sol. 2, 15.
 3. Da vas niko ne prevari nikakijem načinom; jer neće doći dok ne dođe najprije otpad, i ne pokaže se čovjek bezakonja, sin pogibli, Isa. 37, 23. Dan. 7, 25. Jovan 17, 12. 2.Pet. 2, 1. Otkr. 9, 20. Otkr. 13, 11.
 4. Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sjesti u crkvi Božijoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog. Isa. 14, 13. Isa. 14, 14. Jezek. 28, 2. Dan. 7, 8. Dan. 7, 25. Jovan 10, 34. Otkr. 13, 6.
 5. Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio?
 6. I sad znate što zadržava da se ne javi u svoje vrijeme.
 7. Jer se već radi tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava. 1.Jov. 4, 3. Otkr. 17, 5.
 8. Pa će se onda javiti bezakonik, kojega će Gospod Isus ubiti duhom usta svojijeh, i iskorijeniti svjetlošću dolaska svojega; Jov 4, 9. Isa. 11, 4. Dan. 7, 10. Jevr. 10, 27. Otkr. 2, 16.
 9. Kojega je dolazak po činjenju sotoninu sa svakom silom, i znacima i lažnijem čudesima, 5.Moj. 13, 1. Mat. 24, 24. Jovan 8, 41. Otkr. 13, 13.
 10. I sa svakom prijevarom nepravde među onima koji ginu: jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasli. Prič. 4, 6. Isa. 29, 9. Luka 8, 12. Jevr. 10, 27. 2.Pet. 3, 7. Otkr. 21, 8.
 11. I zato će im Bog poslati silu prijevare, da vjeruju laži; 1.Car. 22, 22. Jezek. 14, 9. Mat. 24, 5. Rim. 1, 24.
 12. Da prime sud svi koji ne vjerovaše istini, nego volješe nepravdu.
 13. A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubazna Gospodu! što vas je Bog od početka izabrao za spasenije u svetinji Duha i vjeri istine. Fil. 3, 12.
 14. U koje vas dozva jevanđeljem našijem, da dobijete slavu Gospoda našega Isusa Hrista.
 15. Tako dakle, braćo, stojte i držite uredbe kojima se naučiste ili riječju ili iz poslanice naše. 2.Sol. 3, 6.
 16. A sam Gospod naš Isus Hristos, i Bog i otac naš, kojemu omiljesmo i dade nam utjehu vječnu i nad dobri u blagodati, 1.Jov. 4, 10. Otkr. 1, 5.
 17. Da utješi srca vaša i da vas utvrdi u svakoj riječi i djelu dobrome.