BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga poslanica Solunjanima - 1. glava

 1. Od Pavla i Silvana i Timotija crkvi Solunskoj u Bogu ocu našemu i Gospodu Isusu Hristu: 2.Kor. 1, 19. 1.Sol. 1, 1.
 2. Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
 3. Dužni smo svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što treba; jer raste vrlo vjera vaša, i množi se ljubav svakoga vas među vama,Jov 17, 9. Psal. 84, 7.
 4. Tako da se mi sami hvalimo vama crkvama Božijima, vašijem trpljenjem i vjerom u svima vašijem gonjenjima i nevoljama koje podnosite, 2.Kor. 7, 14. 1.Sol. 1, 3. 1.Sol. 2, 14.
 5. Za znak pravednoga suda Božijega da se udostojite carstva Božijega, za koje i stradate. Psal. 9, 7. Psal. 33, 5. Luka 20, 35. Luka 21, 13. Otkr. 3, 4.
 6. Jer je pravedno u Boga da vrati muke onima koji vas muče; Otkr. 6, 10.
 7. A vama koje muče pokoj s nama kad se pokaže Gospod Isus s neba s anđelima sile svoje Luka 17, 30. Otkr. 14, 13.
 8. U ognju plamenome, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju jevanđelja Gospoda našega Isusa Hrista; Psal. 79, 6. Jevr. 10, 27. 2.Pet. 3, 7. Otkr. 21, 8.
 9. Koji će primiti muku, pogibao vječnu od lica Gospodnjega i od slave njegove, 5.Moj. 33, 2. Isa. 2, 19.
 10. Kad dođe da se proslavi u svetima svojima, i divan da bude u svima koji ga vjerovaše; jer se primi svjedočanstvo naše među vama u onaj dan.
 11. Zato se i molimo svagda za vas da vas udostoji Bog naš zvanja, i ispuni svaku radost dobrote i djelo vjere u sili;
 12. Da se proslavi ime Gospoda našega Isusa Hrista u vama i vi u njemu, po blagodati Boga našega i Gospoda Isusa Hrista. 1.Pet. 1, 7.