BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Solunjanima - 4. glava

 1. Dalje, braćo, molimo vas i svjetujemo u Hristu Isusu, kao što primiste od nas, kako vam treba življeti i ugađati Bogu, kao što živite, da bivate sve izobilniji. Kol. 1, 10.
 2. Jer znate kakve vam zapovijesti dadosmo kroz Gospoda Isusa.
 3. Jer je ovo volja Božija, svetost vaša, da se čuvate od kurvarstva, Rim. 12, 2. 1.Kor. 6, 13. Ef. 5, 17.
 4. I svaki od vas da zna držati svoj sud u svetinji i u časti, 1.Sam. 21, 4. Rim. 6, 19. 1.Kor. 6, 18.
 5. A ne u slasti želja, kao i neznabošci, koji ne poznaju Boga; Gal. 4, 8. Ef. 2, 12.
 6. I da ne prestupate i zakidate u stvari brata svojega; jer će Gospod pokajati sve to, kao što vam i prije kazasmo i posvjedočismo. 3.Moj. 19, 11.
 7. Jer Bog nas ne dozva na nečistotu, nego u svetost. 3.Moj. 11, 44.
 8. Koji dakle odbacuje, ne odbacuje čovjeka nego Boga, koji je dao svetoga Duha svojega u vas. Luka 10, 16. 1.Jov. 3, 24.
 9. A za bratoljublje ne trebujete da vam se piše, jer ste sami od Boga naučeni da se ljubite među sobom, Jer. 31, 34. Jovan 6, 45. Jovan 13, 34.
 10. Jer to činite sa svom braćom po cijeloj Maćedoniji. Ali vas molimo, braćo, da još izobilnije činite,
 11. I da se ljubazno starate da ste mirni, i da gledate svoj posao, i da radite svojijem rukama, kao što vam zapovjedismo; 1.Kor. 7, 20.
 12. Da se vladate pošteno prema onima što su napolju, i da od njih ništa ne potrebujete.
 13. Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada.3.Moj. 19, 28. 5.Moj. 14, 1. 2.Sam. 12, 20.
 14. Jer ako vjerujemo da Isus umrije i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim. 1.Kor. 15, 13.
 15. Jer vam ovo kazujemo riječju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onijeh koji su pomrli. 1.Car. 13, 17.
 16. Jer će sam Gospod sa zapoviješću, s glasom aranđelovijem, i s trubom Božijom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najprije;Jov 14, 15. Mat. 20, 8. Mat. 24, 30. Mat. 24, 31. Dela. 1, 11. Otkr. 20, 6.
 17. A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti. Jovan 12, 26. Dela. 1, 9. 2.Sol. 2, 2. Otkr. 11, 12. Otkr. 21, 3.
 18. Tako utješavajte jedan drugoga ovijem riječima.