BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Solunjanima - 3. glava

 1. Zato ne mogući više trpljeti naumismo sami ostati u Atini, Dela. 17, 15.
 2. I poslasmo Timotija, brata svojega i slugu Božijega, i pomagača svojega u jevanđelju Hristovu, da vas utvrdi i utješi u vjeri vašoj; Rim. 16, 21.
 3. Da se niko ne smete u ovijem nevoljama; jer sami znate da smo na to određeni. Jov 23, 14. Psal. 112, 6. Dela. 14, 22. Dela. 20, 23. Dela. 20, 24. Ef. 3, 13.
 4. Jer kad bijasmo kod vas kazasmo vam naprijed da ćemo padati u nevolje, koje i bi, i znate.
 5. Toga radi i ja ne mogući više trpljeti poslah da poznam vjeru vašu, da vas kako ne iskuša kušač, i da uzalud ne bude trud naš.1.Kor. 7, 5. Gal. 2, 2.
 6. A sad kad dođe Timotije k nama od vas i javi nam vašu vjeru i ljubav, i da imate dobar spomen o nama svagda, želeći nas vidjeti, kao i mi vas, Dela. 18, 1. Fil. 1, 8.
 7. Zato se utješismo, braćo, vama u svakoj žalosti i nevolji svojoj vašom vjerom;
 8. Jer smo mi sad živi kad vi stojite u Gospodu. Fil. 4, 1.
 9. Jer kakvu hvalu možemo dati Bogu za vas, za svaku radost, kojom se radujemo vas radi pred Bogom svojijem?
 10. Dan i noć molimo se Bogu preizobilno da vidimo lice vaše, i da ispunimo nedostatak vjere vaše. Dela. 26, 7.
 11. A sam Bog i otac naš i Gospod naš Isus Hristos da upravi put naš k vama.
 12. A vas Gospod da umnoži, i da imate izobilnu ljubav jedan k drugome i k svima, kao i mi k vama.
 13. Da bi se utvrdila srca vaša bez krivice u svetinji pred Bogom i ocem našijem, za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista sa svima svetima njegovijem. Amin. Zah. 4, 5. Otkr. 20, 11.