BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Solunjanima - 1. glava

HAC logo
  1. Od Pavla i Silvana i Timotija crkvi Solunskoj u Bogu ocu i Gospodu Isusu Hristu: blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.Jovan 14, 23. 1.Sol. 1, 1. 1.Pet. 5, 12.
  2. Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući vas u molitvama svojima,
  3. I spominjući bez prestanka vaše djelo vjere, i trud ljubavi, i trpljenje nada Gospoda našega Isusa Hrista, pred Bogom i ocem našijem, Jovan 6, 29. Gal. 5, 6. 1.Sol. 3, 6. Jevr. 6, 10.
  4. Znajući, braćo ljubazna, od Boga izbor vaš. Kol. 3, 12.
  5. Jer jevanđelje naše ne bi k vama samo u riječi nego i u sili i u Duhu svetome, i u velikom priznanju, kao što znate kakovi bismo među vama vas radi. 1.Kor. 2, 4. 2.Kor. 6, 6. 2.Sol. 3, 7. Jevr. 2, 3.
  6. I vi se ugledaste na nas i na Gospoda primivši riječ u velikoj nevolji s radošću Duha svetoga,
  7. Tako da postadoste ugled svima koji vjeruju u Maćedoniji i u Ahaji.
  8. Jer se od vas promče riječ Gospodnja ne samo u Maćedoniji i Ahaji, nego i u svako mjesto iziđe vjera vaša u Boga tako da nam nije trijebe što govoriti.Rim. 10, 18.
  9. Jer oni obznanjuju za vas kakav ulazak imasmo k vama, i kako se obratiste Bogu od idola, da služite Bogu živu i istinu,
  10. I da čekate sina njegova s nebesa kojega vaskrse iz mrtvijeh, Isusa, koji nas izbavlja od gnjeva koji će doći. 4.Moj. 16, 48. Dela. 1, 11. Rim. 2, 7. Fil. 3, 20. 1.Sol. 5, 9. Jevr. 9, 28. 2.Pet. 3, 12. Otkr. 1, 7.