BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Kološanima - 2. glava

 1. Hoću dakle da vi znate koliku borbu imam za vas i za one što su u Laodikiji i u Jerapolju, i za sve koji ne vidješe lica mojega u tijelu,
 2. Da se utješe srca njihova, i da se stegnu u ljubavi, i u svakome bogatstvu punoga razuma, na poznanje tajne Boga i oca i Hrista, 2.Moj. 26, 4. Dela. 16, 5. 2.Kor. 1, 6. 2.Pet. 3, 18.
 3. U kojoj je sve blago premudrosti i razuma sakriveno.
 4. A ovo govorim, da vas niko ne prevari slatkijem riječima.
 5. Jer ako tijelom i nijesam kod vas, ali sam duhom s vama, radujući se i videći vaš red i tvrđu vaše vjere u Hrista. 1.Kor. 5, 3.
 6. Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u njemu,
 7. Ukorijenjeni i nazidani u njemu i utvrđeni vjerom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću.
 8. Braćo! čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prijevarom, po kazivanju čovječijemu, po nauci svijeta, a ne po Hristu. Jer. 29, 8. Mat. 15, 2. Rim. 16, 17. Gal. 1, 14. Jevr. 13, 9.
 9. Jer u njemu živi svaka punina Božanstva tjelesno. Isa. 7, 14. Mat. 1, 23. Jovan 1, 14. Rim. 9, 5. Kol. 1, 19. 1.Tim. 3, 16.
 10. I da budete ispunjeni u njemu koji je glava svakome poglavarstvu i vlasti; Jovan 1, 16. 1.Pet. 3, 22.
 11. U kome i obrezani biste obrezanjem nerukotvorenijem, odbacivši tijelo grijeha mesnijeh obrezanjem Hristovijem; Jer. 4, 4.
 12. Zakopavši se s njim krštenjem, u kojemu s njim i ustaste vjerom sile Boga koji ga vaskrsnu iz mrtvijeh. Rim. 6, 4. Rim. 6, 5. Ef. 3, 7.
 13. I vas koji ste bili mrtvi u grijesima i u neobrezanju tijela svojega, oživljeo je s njim, poklonivši nam sve grijehe,
 14. I izbrisavši pismo uredbe koja bješe protiv nas, i to uzevši sa srijede prikova ga na krstu;
 15. I svukavši poglavarstva i vlasti izvede ih na ugled slobodno, i pobijedi ih na njemu. 1.Moj. 3, 15. Psal. 68, 18. Isa. 53, 12. Mat. 12, 29. Luka 10, 18. Ef. 4, 8.
 16. Da vas dakle niko ne osuđuje za jelo ili za piće, ili za kakav praznik, ili za mladine, ili za subote; Mar. 2, 27. Rim. 14, 3. Rim. 14, 5. Gal. 4, 10.
 17. Koje je sve bilo sjen od onoga što šćaše da dođe, i tijelo je Hristovo. Jevr. 8, 5.
 18. Niko da vas ne vara, po svojoj volji izabranom poniznošću i službom anđela, istražujući i što ne vidje, i uzalud nadimajući se umom tijela svojega,
 19. A ne držeći se glave, iz koje je sve tijelo s pomoću zglavaka i sveza sastavljeno, i raste za rast Božij.
 20. Ako dakle umrijeste s Hristom stihijama svijeta, zašto se kao živeći u svijetu prepirete:
 21. Ne dohvati se, ne okusi, ne opipaj; koje je sve na pogibao onome koji čini,
 22. Po zapovijestima i naukama ljudskima?
 23. Koje je samo po riječi premudrost samovoljno izbrane službe i poniznosti i nešteđenja tijela, ne za čast kaku, za punjenje tijela.