BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Filibljanima - 4. glava

 1. Zato, braćo moja ljubazna i poželjena, radosti i vijenče moj! tako stojte u Gospodu, ljubazni.2.Kor. 1, 14. Fil. 1, 26. 1.Sol. 2, 19. Jevr. 13, 17.
 2. Evodiju molim, i Sintihiju molim da jedno misle u Gospodu.
 3. Da, molim i tebe, druže pravi, pomaži njima koje se u jevanđelju trudiše sa mnom, i Klimentom, i s ostalima pomagačima mojima, kojijeh su imena u knjizi života.2.Moj. 32, 32. Psal. 69, 28. Dan. 12, 1. Luka 10, 20. Dela. 18, 2. Rim. 16, 3. Fil. 1, 27. Otkr. 3, 5. Otkr. 13, 8. Otkr. 20, 12.
 4. Radujte se svagda u Gospodu, i opet velim: radujte se.
 5. Krotost vaša da bude poznata svijem ljudima. Mat. 24, 48. Jevr. 10, 25. Jak. 5, 8. 1.Pet. 4, 7. 2.Pet. 3, 8.
 6. Gospod je blizu. Ne brinite se ni za što nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. Psal. 55, 22. Prič. 16, 3. Mat. 6, 25. Luka 12, 22. 1.Pet. 5, 7.
 7. I mir Božij, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu. 4.Moj. 6, 26. Isa. 26, 3. Jovan 14, 27. Rim. 5, 1.
 8. A dalje, braćo moja, što je god istinito, što je god pošteno, što je god pravedno, što je god prečisto, što je god preljubazno, što je god slavno, i još ako ima koja dobrodjetelj, i ako ima koja pohvala, to mislite.
 9. Što i naučiste, i primiste, i čuste, i vidjeste u meni, ono činite, i Bog mira biće s vama.
 10. Obradovah se pak vrlo u Gospodu što se opet opomenuste starati se za mene; kao što se i staraste, ali se nezgodnijem vremenom zadržaste. 2.Kor. 11, 9.
 11. Ne govorim zbog nedostatka, jer se ja navikoh biti dovoljan onijem u čemu sam. 1.Tim. 6, 6.
 12. Znam se i poniziti, znam i izobilovati; u svemu i svakojako navikoh, i sit biti, i gladovati, i izobilovati, i nemati. 1.Kor. 4, 11.
 13. Sve mogu u Isusu Hristu, koji mi moć daje.Jovan 15, 5. 2.Kor. 12, 9.
 14. Ali dobro učiniste što se primiste moje nevolje. Fil. 1, 7.
 15. A znate i vi, Filibljani, da od početka jevanđelja, kad iziđoh iz Maćedonije, nijedna mi crkva ne prista u stvar davanja i uzimanja osim vas jednijeh; Dela. 11, 15. 2.Kor. 11, 8.
 16. Jer i u Solun i jednom i drugom poslaste mi u potrebu moju. 2.Sol. 3, 8.
 17. Ne kao da tražim dara, nego tražim ploda koji se množi na korist vašu. Rim. 15, 28.
 18. A ja sam primio sve i imam izobila. Ispunio sam se primivši od Epafrodita što ste mi poslali, slatki miris, prilog prijatan, ugodan Bogu. 2.Kor. 9, 12. Fil. 2, 25. Jevr. 13, 16.
 19. A Bog moj da ispuni svaku potrebu vašu po bogatstvu svojemu u slavi, u Hristu Isusu. Psal. 23, 1. Prič. 8, 21. Luka 12, 28. 2.Kor. 9, 8.
 20. A Bogu i ocu našemu slava va vijek vijeka. Amin.
 21. Pozdravite svakoga svetog u Hristu Isusu. Pozdravljaju vas braća što su sa mnom.
 22. Pozdravljaju vas svi sveti, a osobito koji su iz doma Ćesareva.Fil. 1, 13.
 23. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.