BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Filibljanima - 3. glava

 1. A dalje, braćo moja, radujte se u Gospodu. Jer sve jedno da vam pišem meni nije dosadno, a vama je potrebno.
 2. Čuvajte se od pasa, čuvajte se od zlijeh poslenika, čuvajte se od siječenja.Rim. 2, 28. Gal. 5, 2. Gal. 5, 15. Otkr. 22, 15.
 3. Jer mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo i hvalimo se Hristom Isusom, a ne uzdamo se u tijelo. 5.Moj. 10, 16. Jer. 4, 4. Mal. 1, 11. Jovan 4, 23. Rim. 2, 29. Rim. 15, 17. 2.Kor. 11, 18. Ef. 6, 18. Juda 1, 20.
 4. Premda bih se i ja mogao uzdati u tijelo. Ako ko drugi misli da se može uzdati u tijelo, ja još većma,
 5. Koji sam obrezan osmi dan, od roda Izrailjeva, koljena Venijaminova, Jevrejin od Jevreja, po zakonu farisej. Dela. 23, 6.
 6. Po revnosti gonih crkvu Božiju, po pravdi zakonskoj bih bez mane. Luka 18, 21. Dela. 8, 3. Dela. 22, 3. Gal. 1, 13.
 7. No što mi bješe dobitak ono primih za štetu Hrista radi.
 8. Jer sve držim za štetu prema prevažnome poznanju Hrista Isusa Gospoda svojega, kojega radi sve ostavih, i držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem, Isa. 53, 11. Jovan 17, 3.
 9. I da se nađem u njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vjere Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u vjeri; Psal. 143, 2. Isa. 64, 6. Rim. 5, 17. Rim. 9, 31. Gal. 2, 16. 2.Pet. 1, 1.
 10. Da poznam njega i silu vaskrsenija njegova i zajednicu njegovijeh muka, da budem nalik na smrt njegovu, 1.Pet. 4, 13.
 11. Da bih kako dostigao u vaskrsenije mrtvijeh;Luka 20, 35. Dela. 26, 7. Otkr. 20, 5.
 12. Ne kao da već dostigoh ili se već savrših, nego tjeram ne bih li dostigao kao što me dostiže Hristos Isus. Ef. 3, 18. 1.Tim. 6, 12. Jevr. 12, 23.
 13. Braćo! ja još ne mislim da sam dostigao; jedno pak velim: što je ostrag zaboravljam, a za onijem što je naprijed sežem se, Jevr. 6, 1.
 14. I trčim k biljezi, k daru gornjega zvanja Božijega u Hristu Isusu. Rim. 9, 23. Jevr. 3, 1. Jevr. 12, 1.
 15. Koji smo god dakle savršeni ovako da mislimo; ako li što drugo mislite, i ovo će vam Bog otkriti. 1.Kor. 2, 6. Gal. 5, 10.
 16. Ali šta dostigosmo u onome jednako da mislimo, i po onome pravilu da živimo.
 17. Ugledajte se na mene, braćo, i gledajte na one koji tako žive kao što nas imate za ugled. Psal. 37, 37. 1.Pet. 5, 3.
 18. Jer mnogi hode, za koje vam mnogo puta govorih, a sad i plačući govorim, neprijatelji krsta Hristova; 2.Kor. 12, 21.
 19. Kojima je svršetak pogibao, kojima je Bog trbuh, i slava u sramu njihovu, koji zemaljski misle. Dela. 16, 19.
 20. Jer je naše življenje na nebesima, otkuda i spasitelja očekujemo Gospoda svojega Isusa Hrista, 1.Kor. 1, 7. 1.Kor. 15, 48. Kol. 3, 1. Kol. 3, 3. 1.Sol. 1, 10.
 21. Koji će preobraziti naše poniženo tijelo da bude jednako tijelu slave njegove, po sili da može sve sebi pokoriti. Psal. 17, 15. Isa. 63, 1. Mat. 28, 18. Rim. 8, 23. Ef. 1, 19. Jevr. 7, 25. 1.Jov. 3, 2.