BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Filibljanima - 1. glava

 1. Od Pavla i Timotija, slugu Isusa Hrista, svima svetima u Hristu Isusu koji su u Filibi, s vladikama i đakonima: Ef. 4, 1. Fil. 2, 25.
 2. Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
 3. Zahvaljujem Bogu svojemu kad se god opomenem vas, Kol. 1, 3.
 4. Svagda u svakoj molitvi svojoj za sve vas s radošću moleći se,
 5. Što vi postadoste zajedničari u jevanđelju, od prvoga dana i do danas; 2.Kor. 8, 1.
 6. Uzdajući se u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo u vama dovršiti ga tja do dana Isusa Hrista. Psal. 138, 8. Jovan 6, 29.
 7. Kao što je pravo da ja ovo mislim za sve vas, jer vas imam u srcu u okovima svojima i u odgovoru i potvrđivanju jevanđelja, kao sve zajedničare sa mnom u blagodati. Ef. 3, 1. Jevr. 10, 33.
 8. Jer Bog mi je svjedok da vas ljubim ljubavlju Isusa Hrista,
 9. I zato se molim Bogu da ljubav vaša još više i više izobiluje u razumu i svakoj volji, Filim. 1, 6.
 10. Da kušate šta je bolje, da budete čisti i bez spoticanja na dan Hristov, Dela. 24, 16. Rim. 12, 2.
 11. Napunjeni plodova pravde kroz Isusa Hrista, na slavu i hvalu Božiju. Jovan 15, 4.
 12. Hoću pak da znate, braćo, da ovo što se radi sa mnom iziđe za napredak jevanđelja,
 13. Tako da se razglasi u svoj sudnici i kod sviju ostalijeh da su moji okovi za Hrista. Fil. 4, 22.
 14. I mnoga braća u Gospodu oslobodivši se okovima mojima većma smiju govoriti riječ Božiju bez straha. Dela. 4, 29.
 15. Istina, jedni iz zavisti i svađe, a jedni od dobre volje Hrista propovijedaju. Fil. 2, 3.
 16. Tako ovi uz prkos Hrista objavljuju nečisto, misleći da će nanijeti žalost mojijem okovima;
 17. A ovi iz ljubavi, znajući da za obranu jevanđelja ležim u tamnici.
 18. Šta dakle? Bilo kako mu drago, dvoličenjem ili istinom, Hristos se propovijeda; i zato se radujem, a i radovaću se;
 19. Jer znam da će mi se ovo zbiti na spasenije vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Hrista. Rim. 8, 9. 2.Kor. 1, 11. 1.Pet. 1, 11.
 20. Kao što čekam i nadam se da se ni u čemu neću postidjeti, nego da će se i sad kao svagda sa svakom slobodom Hristos veličati u tijelu mojemu, bilo životom ili smrću. Jovan 21, 19. Rim. 5, 5.
 21. Jer je meni život Hristos a smrt dobitak. Rim. 14, 7.
 22. A kad mi življenje u tijelu plod donosi, to ne znam šta ću izabrati.
 23. A oboje mi je milo, imajući želju otići i s Hristom biti, koje bi mnogo bolje bilo; Luka 2, 29. 2.Kor. 5, 8. Jevr. 11, 14.
 24. Ali ostati u tijelu potrebnije je vas radi.
 25. I ovo znam jamačno da ću biti i ostati kod sviju vas na vaš napredak i radost vjere, Filim. 1, 22.
 26. Da hvala vaša mnome izobiluje u Hristu Isusu kad vam opet dođem.
 27. Samo živite kao što se pristoji jevanđelju Hristovu, da vas vidim kad dođem ili ako vam ne dođem da čujem za vas da stojite u jednome duhu i jednodušno borite se za vjeru jevanđelja, Tit. 2, 10.
 28. I ni u čem da se ne plašite od protivnika; koje je njima znak pogibli a vama spasenija, i to od Boga; Isa. 41, 10. Mat. 5, 10. Mat. 5, 12. Mat. 10, 28. Luka 21, 13. Dela. 5, 39. 2.Sol. 1, 5. Jevr. 13, 5.
 29. Jer se vama darova Hrista radi ne samo da ga vjerujete nego i da stradate za nj, Dela. 5, 41. Ef. 2, 8.
 30. Imajući onu istu borbu kakovu u meni vidjeste i sad čujete za mene. Dela. 16, 19. Kol. 2, 1.