BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Peta knjiga Mojsijeva - 9. glava

 1. Čuj, Izrailju! ti danas prelaziš preko Jordana da uđeš i naslijediš narode veće i jače od sebe, gradove velike i ograđene do neba;5.Moj. 1, 28. 5.Moj. 4, 38. 5.Moj. 7, 1.
 2. Velik i visok narod, sinove Enakove, koje znaš i za koje si slušao: ko ce odoljeti sinovima Enakovijem?4.Moj. 13, 23.
 3. Znaj dakle danas da je Gospod Bog tvoj, koji ide pred tobom, oganj koji spaljuje; on će ih istrijebiti i on će ih oboriti pred tobom, i izagnaćeš ih i istrijebiti brzo, kao što ti je kazao Gospod. 2.Moj. 23, 31. 5.Moj. 4, 24. 5.Moj. 31, 3. Isu. 8, 18. Isa. 30, 27. Mih. 2, 13. Naum 1, 5. 2.Sol. 1, 8. Jevr. 12, 29. Otkr. 19, 11.
 4. Kad ih Gospod Bog tvoj otjera ispred tebe, nemoj da rečeš u srcu svom: za pravdu moju uvede me Gospod u ovu zemlju da je naslijedim; jer Gospod tjera one narode ispred tebe za nevaljalstvo njihovo! 1.Moj. 15, 16. 3.Moj. 18, 24. 5.Moj. 8, 11. 5.Moj. 8, 17. 5.Moj. 18, 12. Rim. 11, 6. 1.Kor. 4, 4.
 5. Ne ideš za pravdu svoju ni za čistotu srca svojega da naslijediš tu zemlju; nego za nevaljalstvo tijeh naroda Gospod Bog tvoj tjera ih ispred tebe, i da održi riječ za koju se zakleo ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu. 1.Moj. 12, 7. 1.Moj. 13, 15. 1.Moj. 15, 7. 1.Moj. 17, 8. 1.Moj. 26, 4. 1.Moj. 28, 13. 2.Moj. 32, 13. Luka 1, 5. Luka 1, 54. Dela. 13, 32. Rim. 11, 28. Rim. 15, 8. 2.Tim. 1, 9. Tit. 3, 5.
 6. Znaj dakle da ti Gospod Bog tvoj ne daje te dobre zemlje za pravdu tvoju da je naslijediš, jer si tvrdovrat narod.
 7. Pamti i ne zaboravi kako si gnjevio Gospoda Boga svojega u pustinji; od onoga dana kad izidoste iz zemlje Misirske pa dokle dođoste na ovo mjesto, nepokorni bijaste Gospodu. 2.Moj. 14, 11. 4.Moj. 11, 4.
 8. I kod Horiva razgnjeviste Gospoda, i od gnjeva šćaše vas Gospod da istrijebi. 2.Moj. 32, 4. Psal. 106, 19.
 9. Kad izidoh na goru da primim ploče kamene, ploče zavjeta, koji s vama učini Gospod, tada stajah na gori četrdeset dana i četrdeset noći hljeba ne jedući ni vode pijući. 2.Moj. 24, 18. 2.Moj. 32, 1. Luka 4, 1.
 10. I dade mi Gospod dvije ploče kamene, ispisane prstom Gospodnjim, na kojima bijahu riječi sve koje vam izgovori Gospod na gori isred ognja na dan zbora vašega. 5.Moj. 18, 16.
 11. Poslije četrdeset dana i četrdeset noći dade mi Gospod dvije ploče kamene, ploče zavjetne.
 12. I reče mi Gospod: ustani, siđi brže odavde; jer se pokvari narod tvoj koji si izveo iz Misira, siđoše brzo s puta koji im zapovjedih, i načiniše sebi liven lik. 2.Moj. 32, 7. 5.Moj. 31, 29. Sud. 2, 17.
 13. Još mi reče Gospod govoreći: pogledah ovaj narod, i eto je narod tvrda vrata.2.Moj. 32, 9. 5.Moj. 10, 16. 5.Moj. 31, 27. 2.Car. 17, 14.
 14. Pusti me da ih istrijebim i ime njihovo zatrem pod nebom; a od tebe ću učiniti narod jači i veći nego što je ovaj. 5.Moj. 29, 20. Psal. 9, 5. Psal. 109, 13.
 15. I ja se vratih i siđoh s gore, a gora ognjem goraše, i dvije ploče zavjetne bijahu mi u ruku.
 16. I pogledah, a to zgriješiste Gospodu Bogu svojemu salivši sebi tele, i brzo siđoste s puta koji vam bješe zapovjedio Gospod.
 17. Tada uzeh one dvije ploče i bacih ih iz ruku svojih, i razbih ih pred vama. Psal. 25, 5. Psal. 119, 139.
 18. Potom padoh i ležah pred Gospodom kao prije, četrdeset dana i četrdeset noći, hljeba ne jedući ni vode pijući, radi svijeh grijeha vaših, kojima se ogriješiste učinivši što je zlo pred Gospodom i razgnjevivši ga. 2.Moj. 34, 28. Psal. 106, 23.
 19. Jer se bojah gnjeva i jarosti, kojom se bješe Gospod razljutio na vas da vas istrijebi; i usliši me Gospod i tada. 2.Moj. 32, 10. 2.Moj. 32, 14. 5.Moj. 10, 10. Psal. 106, 23. Amos 7, 1. Jevr. 12, 29. Jak. 5, 15.
 20. Bješe se Gospod i na Arona razgnjevio veoma da ga šćaše ubiti; ali se molih tada i za Arona.
 21. I uzeh grijeh vaš koji učiniste, tele, i sažegoh ga ognjem, i razbih ga i satrh ga u prah, i prosuh prah njegov u potok, koji teče s one gore. 2.Moj. 32, 20. Isa. 2, 18. Isa. 30, 22. Isa. 31, 7. Os. 8, 11.
 22. I u Taveri i u Masi i u Kivrot-Atavi gnjeviste Gospoda. 2.Moj. 17, 7. 4.Moj. 11, 1. 4.Moj. 11, 4.
 23. I kad vas posla Gospod iz Kadis-Varnije govoreći: idite i uzmite tu zemlju koju sam vam dao, opet se suprotiste riječi Gospoda Boga svojega, i ne vjerovaste mu i ne poslušaste glasa njegova. 4.Moj. 13, 4. Psal. 78, 22. Psal. 106, 24. Jevr. 3, 19. Jevr. 4, 2.
 24. Nepokorni bijaste Gospodu otkad vas poznah. 5.Moj. 31, 27.
 25. Zato padoh i ležah pred Gospodom četrdeset dana i četrdeset noći, jer bješe rekao Gospod da će vas potrti.
 26. I molih se Gospodu i rekoh: Gospode, Gospode! nemoj potrti naroda svojega i našljedstva svojega, koje si izbavio veličanstvom svojim, koje si izveo iz Misira krjepkom rukom. 1.Sam. 7, 9. Prič. 15, 29. Jer. 15, 1.
 27. Opomeni se sluga svojih Avrama, Isaka i Jakova, ne gledaj na tvrđu naroda ovoga, na nevaljalstvo njegovo i na grijehe njegove;
 28. Da ne reku koji žive u zemlji odakle si nas izveo: nije ih mogao Gospod uvesti u zemlju koju im obeća, ili mrzio je na njih, zato ih izvede da ih pobije u pustinji. 1.Moj. 41, 57. 4.Moj. 14, 16. 5.Moj. 32, 26. 5.Moj. 32, 27. Isu. 7, 7. 1.Sam. 14, 25. Psal. 115, 1. Isa. 48, 9.
 29. Jer su tvoj narod i tvoje našljedstvo, koje si izveo silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom. 5.Moj. 4, 20. 1.Car. 8, 51. Nem. 1, 10. Psal. 95, 7.