BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Peta knjiga Mojsijeva - 7. glava

 1. Kad te Gospod Bog tvoj uvede u zemlju u koju ideš da je naslijediš, i otjera ispred tebe narode mnoge, Heteje i Gergeseje i Amoreje i Hananeje i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje, sedam naroda većih i jačih od tebe, 5.Moj. 9, 1.
 2. I preda ih Gospod Bog tvoj tebi, i ti ih razbiješ, potri ih, ne hvataj s njima vjere, niti se smiluj na njih; 2.Moj. 23, 32. Isu. 2, 14. Isu. 6, 17. Sud. 1, 24. Psal. 149, 9.
 3. Niti se prijatelji s njima; kćeri svoje ne daji za sina njihova, niti kćeri njihove uzimaj za sina svojega. Isu. 23, 12. 1.Car. 11, 2. Jezd. 9, 2.
 4. Jer bi otpadila sina tvojega od mene, i služio bi bogovima drugim, te bi se razgnjevio Gospod na vas i potro vas brzo.
 5. Nego ovo im učinite: oltare njihove raskopajte, i likove njihove polomite, lugove njihove isijecite, i rezane bogove njihove ognjem spalite.2.Moj. 23, 24.
 6. Jer si ti narod svet Gospodu Bogu svojemu, tebe je izabrao Gospod Bog tvoj da mu budeš narod osobit mimo sve narode na zemlji. Psal. 50, 5. Psal. 135, 4. Jer. 2, 3. Amos 3, 2. Tit. 2, 14. 1.Pet. 2, 5. 1.Pet. 2, 9.
 7. Ne zato što bi vas bilo više nego drugih naroda prihvati vas Gospod i izabra vas; jer vas bijaše manje nego ikojega drugoga naroda; 1.Dnev. 16, 19. Psal. 105, 12.
 8. Nego što vas Gospod miluje i što drži zakletvu kojom se zakleo ocima vašim, zato vas je Gospod izveo rukom krjepkom i izbavio vas iz kuće ropske, iz ruke Faraona cara Misirskoga.2.Moj. 13, 3. 2.Moj. 32, 13. Psal. 105, 8. Luka 1, 55.
 9. I tako znaj da je Gospod Bog tvoj Bog, Bog vjeran, koji drži zavjet svoj i milost svoju do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže zapovijesti njegove, Nem. 1, 5. Isa. 49, 7. Dan. 9, 4. 1.Kor. 1, 9. 2.Kor. 1, 18. 1.Sol. 5, 24. 2.Tim. 2, 13. Jevr. 11, 11.
 10. I plaća onima koji mrze na nj, svakome istrebljujući ga, i ne odgađa onome koji mrzi na nj, plaća svakome. Psal. 21, 8. Prič. 11, 31. Isa. 59, 18. Naum 1, 2. Rim. 12, 19.
 11. Zato drži zapovjesti i uredbe i zakone, koje ti danas ja zapovijedam, da ih tvoriš.
 12. I ako ove zakone uzaslušate i uzdržite i ustvorite, i Gospod će Bog tvoj držati tebi zavjet i milost, za koju se zakleo ocima tvojim;
 13. I milovaće te i blagosloviće te i umnožiće te; blagosloviće plod utrobe tvoje i plod zemlje tvoje, žito tvoje i vino tvoje i ulje tvoje, plod goveda tvojih i stada ovaca tvojih u zemlji za koju se zakleo ocima tvojim da će ti je dati. 2.Moj. 23, 25. Psal. 1, 3. Psal. 11, 7. Psal. 63, 3. Psal. 146, 8. Prič. 15, 9. Jovan 14, 21.
 14. Bićeš blagosloven mimo sve narode: neće biti u tebe ni muškoga ni ženskoga neplodna, ni među stokom tvojom. Psal. 107, 38.
 15. I ukloniće od tebe Gospod svaku bolest, i od ljutih zala Misirskih koja znaš neće nijednoga pustiti na tebe, nego će ih pustiti na one sve koji mrze na te.2.Moj. 9, 14. 5.Moj. 28, 27. 5.Moj. 30, 7. Psal. 105, 37.
 16. I istrijebi sve narode koje ti Gospod Bog tvoj preda, neka ih ne požali oko tvoje, i nemoj služiti bogovima njihovijem, jer bi ti to bilo zamka.Sud. 8, 27. Psal. 106, 36.
 17. Ako bi rekao u srcu svom: veći su ovi narodi od mene, kako ih mogu izagnati? 4.Moj. 33, 53.
 18. Ne boj ih se; pamti dobro što je učinio Gospod Bog tvoj s Faraonom i sa svijem Misircima, Sud. 6, 13. Psal. 77, 11. Psal. 105, 5. Psal. 135, 8. Isa. 63, 11.
 19. Velika kušanja, koja vidješe oči tvoje, i znake i čudesa i ruku krjepku i mišicu podignutu, kojom te izvede Gospod Bog tvoj; onako će učiniti Gospod Bog tvoj sa svijem narodima od kojih bi se uplašio. 5.Moj. 29, 3.
 20. I stršljene će poslati Gospod Bog tvoj na njih dokle ne izginu koji bi ostali i sakrili se od tebe. 2.Moj. 23, 28. Isu. 24, 12.
 21. Ne plaši se od njih, jer je Gospod Bog tvoj usred tebe, Bog veliki i strašni. 4.Moj. 14, 9. 5.Moj. 10, 17. Nem. 1, 5.
 22. Gospod će Bog tvoj malo pomalo potrti te narode ispred tebe; nećeš ih moći odjedanput istrijebiti, da se ne bi umnožilo na tebe zvijerje poljsko.2.Moj. 23, 29.
 23. Ali će ih predati Gospod Bog tvoj tebi, i zatiraće ih zatiranjem velikim dokle se ne zatru. Isu. 8, 18.
 24. I predaće careve njihove u tvoje ruke da zatreš ime njihovo pod nebom, neće se nijedan održati pred tobom, dokle ih ne potreš. 5.Moj. 11, 25. Isu. 1, 5. Isu. 6, 2. Isu. 10, 24.
 25. Rezane bogove njihove spali ognjem, nemoj da se polakomiš na srebro ili zlato što je na njima i da ga uzmeš, da ti ne bude zamka, jer je gadno pred Gospodom Bogom tvojim. 2.Moj. 20, 17. 2.Moj. 32, 20. 5.Moj. 12, 3. 5.Moj. 17, 1. Isu. 7, 1. Sud. 8, 27. 1.Dnev. 14, 12. Sof. 1, 3. Luka 12, 15. Kol. 3, 5.
 26. I nemoj da uneseš gada u dom svoj, da ne budeš proklet kao i on, nego se gadi na nj i grozi se od njega, jer je prokleto. 3.Moj. 27, 28. Isu. 6, 18. Isu. 7, 11.