BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Peta knjiga Mojsijeva - 6. glava

 1. A ovo su zapovijesti i uredbe i zakoni, koje Gospod Bog vaš zapovjedi da vas učim da ih tvorite u zemlji u koju idete da je naslijedite, 5.Moj. 12, 1.
 2. Da bi se bojao Gospoda Boga svojega držeći sve uredbe njegove i zapovijesti njegove, koje ti ja zapovijedam, ti i sin tvoj i unuk tvoj svega vijeka svojega, da bi ti se produljili dani tvoji.2.Moj. 20, 20. Psal. 111, 10. Psal. 128, 1. Prič. 3, 1. Prop. 12, 13.
 3. Čuj dakle, Izrailju, i gledaj da tako činiš, da bi ti dobro bilo i da biste se umnožili veoma u zemlji u kojoj teče mlijeko i med, kao što ti je rekao Gospod Bog otaca tvojih.
 4. Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod.Isa. 9, 6. Mar. 12, 29. Jovan 1, 1. 1.Kor. 8, 4. Ef. 4, 6. Fil. 2, 5.
 5. Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje. 5.Moj. 30, 6. Mat. 22, 37. Mar. 12, 30.
 6. I neka ove riječi koje ti ja zapovijedam danas budu u srcu tvom.Isa. 51, 7.
 7. I često ih napominji sinovima svojim, i govori o njima kad sjediš u kući svojoj i kad ideš putem, kad liježeš i kad ustaješ. Ef. 6, 4.
 8. I veži ih sebi na ruku za znak, i neka ti budu kao počeonik među očima. Prič. 3, 3. Prič. 7, 3.
 9. I napiši ih na dovratnicima od kuće svoje i na vratima svojim. 5.Moj. 11, 20. Isa. 50, 8. Isa. 57, 8.
 10. A kad te uvede Gospod Bog tvoj u zemlju za koju se zakleo ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu, da će ti je dati, u gradove velike i dobre, kojih nijesi zidao,Isu. 24, 13. Psal. 105, 44.
 11. I kuće pune svakoga dobra, kojih nijesi punio, i na studence iskopane, kojih nijesi kopao, u vinograde i u maslinike, kojih nijesi sadio, i staneš jesti i nasitiš se, Isu. 24, 13.
 12. Čuvaj se da ne zaboraviš Gospoda, koji te je izveo iz zemlje Misirske, iz kuće ropske.
 13. Gospoda Boga svojega boj se, i njemu služi, i njegovim se imenom kuni. 5.Moj. 13, 4. 1.Sam. 20, 3. Psal. 63, 11. Luka 4, 8.
 14. Ne idite za drugim bogovima između bogova drugih naroda, koji su oko vas. Jer. 25, 6.
 15. Jer je Bog revnitelj, Gospod Bog tvoj, usred tebe, pa da se ne bi razgnjevio Gospod Bog tvoj na te i istrijebio te sa zemlje.
 16. Nemojte kušati Gospoda Boga svojega kao što ga kušaste u Masi. 2.Moj. 17, 7. 5.Moj. 33, 8. Mat. 4, 7. 1.Kor. 10, 9.
 17. Držite dobro zapovijesti Gospoda Boga svojega i svjedočanstva njegova i uredbe njegove, koje ti je zapovjedio, Isu. 7, 11. Psal. 119, 4.
 18. I čini što je pravo i dobro pred Gospodom, da bi ti bilo dobro i da bi ušao u dobru zemlju, za koju se zakleo Gospod ocima tvojim, i da bi je naslijedio,
 19. Da bi otjerao sve neprijatelje tvoje ispred tebe, kao što ti je rekao Gospod.
 20. Pa kad te zapita poslije sin tvoj govoreći: kakva su to svjedočanstva i uredbe i zakoni, što vam je zapovjedio Gospod Bog naš?
 21. Onda kaži sinu svojemu: bijasmo robovi Faraonovi u Misiru, i izvede nas Gospod iz Misira rukom krjepkom,
 22. I učini Gospod znake i čudesa velika i zla u Misiru na Faraonu i na svemu domu njegovu pred nama,
 23. A nas izvede odande da nas uvede u zemlju za koju se zakleo ocima našim da će nam je dati.
 24. I zapovjedi nam Gospod da vršimo sve ove uredbe bojeći se Gospoda Boga svojega, da bi nam bilo dobro svagda i da bi nas sačuvao u životu, kao što se vidi danas. Jov 35, 7. Psal. 41, 2. Luka 10, 28.
 25. I biće nam pravda, ako uzdržimo i ustvorimo sve zapovijesti ove pred Gospodom Bogom svojim, kako nam je zapovjedio.Rim. 10, 3.