BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Peta knjiga Mojsijeva - 26. glava

 1. A kad uđeš u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj u našljedstvo, i naslijediš je i naseliš se u njoj,
 2. Uzmi prvina od svakoga voća one zemlje, koje ćeš prinositi od zemlje svoje koju ti Gospod Bog tvoj daje, i metnuvši u kotaricu idi na mjesto koje Gospod Bog tvoj izabere da ondje nastani ime svoje, 2.Moj. 23, 19. 4.Moj. 18, 13. 5.Moj. 12, 5. Prič. 3, 9. Rim. 8, 23. 1.Kor. 15, 20.
 3. I došavši k svešteniku koji bude onda reci mu: priznajem danas pred Gospodom Bogom tvojim da sam ušao u zemlju za koju se Gospod Bog zakleo ocima našim da će nam je dati.
 4. A sveštenik neka uzme kotaricu iz tvoje ruke i metne je pred oltarom Gospoda Boga tvojega.
 5. Tada progovori i reci pred Gospodom Bogom svojim: otac moj bijaše siromah Sirin i siđe u Misir s malo čeljadi, i bi ondje došljak, pa posta narod velik i silan i obilan na broju. 1.Moj. 26, 5. 1.Moj. 43, 1. 1.Moj. 46, 27. 2.Moj. 1, 7. 5.Moj. 10, 22. Os. 12, 13.
 6. Ali Misirci stadoše zlo postupati s nama, mučiše nas i udaraše na nas teške poslove. 2.Moj. 1, 11.
 7. I mi zavapismo ka Gospodu Bogu otaca svojih, i Gospod ču glas naš, i pogleda na muku našu, na trud naš i na nevolju našu. 2.Moj. 3, 9. 2.Moj. 4, 31.
 8. I izvede nas Gospod iz Misira rukom krjepkom i mišicom podignutom, i strahotom velikom i znacima i čudesima. 5.Moj. 4, 34. 5.Moj. 34, 11.
 9. I dovede nas na ovo mjesto, i dade nam zemlju ovu, zemlju u kojoj teče mlijeko i med. 2.Moj. 3, 8.
 10. Zato sad evo donesoh prvine od roda ove zemlje koju si mi dao, Gospode. I ostavi ih pred Gospodom Bogom svojim, i pokloni se pred Gospodom Bogom svojim. 5.Moj. 8, 18. Prič. 10, 22.
 11. I veseli se svakim dobrom koje ti da Gospod Bog tvoj i domu tvojemu, ti i Levit i došljak koji je kod tebe.5.Moj. 12, 7. 5.Moj. 12, 12. 5.Moj. 12, 18. 5.Moj. 16, 11. Prop. 3, 12. Isa. 65, 14. Dela. 2, 46. Fil. 4, 4. 1.Tim. 6, 17.
 12. A kad daš sve desetke od dohodaka svojih treće godine, koje je godina desetka, i daš Levitu, došljaku, siroti i udovici da jedu u mjestima tvojim i nasite se,3.Moj. 27, 30. 4.Moj. 18, 24. 5.Moj. 14, 28.
 13. Onda reci pred Gospodom Bogom svojim: iznesoh iz doma svojega što je sveto, i dadoh Levitu i došljaku, siroti i udovici sasvijem po zapovijesti koju si mi zapovjedio; ne prestupih zapovijesti tvojih niti zaboravih;Psal. 119, 141. Psal. 119, 153. Psal. 119, 176.
 14. Ne jedoh od toga u žalosti svojoj, niti uzeh od toga na potrebu nečistu, niti dadoh od toga na mrtvaca; slušah Gospoda Boga svojega, učinih sve kako si mi zapovjedio. 3.Moj. 7, 20. Os. 9, 4.
 15. Pogledaj iz svetoga stana svojega s neba, i blagoslovi narod svoj Izrailja i zemlju koju si nam dao kao što si se zakleo ocima našim, zemlju u kojoj teče mlijeko i med.2.Dnev. 6, 26. Psal. 80, 14. Psal. 102, 19. Isa. 1, 2. Isa. 63, 15. Zah. 2, 13. Dela. 7, 49.
 16. Danas ti Gospod Bog tvoj zapovijeda da izvršuješ ove uredbe i ove zakone. Pazi dakle i izvršuj ih od svega srca svojega i od sve duše svoje.
 17. Danas si se zarekao Gospodu da će ti biti Bog i da ćeš ići putovima njegovijem i držati uredbe njegove, i zapovijesti njegove i zakone njegove, i da ćeš slušati glas njegov. 2.Moj. 20, 19. Psal. 48, 14.
 18. A Gospod se tebi danas zarekao da ćeš mu biti narod osobit, kao što ti je govorio, da bi držao sve zapovijesti njegove; 2.Moj. 6, 7. 5.Moj. 7, 6. 5.Moj. 14, 2. 5.Moj. 28, 9. 5.Moj. 29, 13. 2.Sam. 7, 23. Sof. 3, 20.
 19. I da će te podignuti nad sve narode, koje je stvorio hvalom, imenom i slavom, da budeš narod svet Gospodu Bogu svojemu, kao što ti je govorio. 2.Moj. 19, 6. 3.Moj. 20, 24. 3.Moj. 20, 26. 5.Moj. 4, 7. 5.Moj. 7, 6. 5.Moj. 28, 1. Psal. 50, 5. Psal. 148, 14. Isa. 62, 12. Sof. 3, 20. 1.Kor. 3, 17. 1.Sol. 5, 27. 1.Pet. 2, 9.