BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Peta knjiga Mojsijeva - 22. glava

HAC logo
 1. Kad vidiš vola ili ovcu brata svojega gdje luta, nemoj proći mimo njih, nego ih odvedi bratu svojemu. 2.Moj. 23, 4. Prič. 27, 10. Zah. 7, 9. Rim. 12, 10. 2.Pet. 1, 7. 1.Jov. 3, 15. 1.Jov. 4, 21.
 2. Ako li ti brat tvoj nije blizu ili ga ne znaš, odvedi ih svojoj kući neka budu kod tebe dokle ih ne potraži brat tvoj, i tada mu ih vrati.
 3. Tako učini i s magarcem njegovijem i s haljinom njegovom; i tako učini sa svakom stvarju brata svojega izgubljenom, kad je izgubi a ti je nađeš, nemoj proći mimo nju.
 4. Kad vidiš magarca ili vola brata svojega gdje je pao na putu, nemoj ih proći, nego ih podigni s njim.
 5. Žena da ne nosi muškoga odijela niti čovjek da se oblači u ženske haljine, jer je gad pred Gospodom Bogom tvojim ko god tako čini. 1.Kor. 14, 40.
 6. Kad naiđeš putem na gnijezdo ptičije, na drvetu ili na zemlji, sa ptićima ili sa jajcima, a majka leži na ptićima ili na jajcima, nemoj uzeti majke s ptićima. 3.Moj. 22, 28. Nem. 9, 6. Psal. 36, 6. Psal. 145, 9. Prič. 12, 10. Mat. 10, 29. Luka 12, 6.
 7. Nego pusti majku a ptiće uzmi, da bi ti dobro bilo i da bi ti se produljili dani. 5.Moj. 4, 40.
 8. Kad gradiš novu kuću, načini ogradu oko strehe svoje, da ne bi navukao krvi na dom svoj, kad bi ko pao s njega. Sud. 16, 27.
 9. Ne sij u vinogradu svojem drugoga sjemena da ne bi oskvrnio i rod od sjemena koje posiješ i rod vinogradski. 3.Moj. 19, 19. Mat. 6, 24. Mat. 9, 16. 2.Kor. 6, 14. 2.Kor. 11, 3.
 10. Ne ori na volu i na magarcu zajedno. 2.Kor. 6, 14.
 11. Ne oblači haljine tkane od vune i od lana zajedno. 3.Moj. 19, 19.
 12. Načini sebi rese na četiri kraja od haljine koju oblačiš. 4.Moj. 15, 38. Mat. 23, 5.
 13. Ko se oženi, pa mu žena omrzne pošto legne s njom, 1.Moj. 29, 21. Sud. 15, 1.
 14. Pa da priliku da se govori o njoj i prospe rđav glas o njoj govoreći: oženih se ovom, ali legavši s njom ne nađoh u nje djevojaštva;
 15. Tada otac djevojčin i mati neka uzmu i donesu znake djevojaštva njezina pred starješine grada svojega na vrata,
 16. I neka reče otac djevojčin starješinama: ovu kćer svoju dadoh ovomu čovjeku za ženu, a on mrzi na nju,
 17. I dade priliku da se govori o njoj rekav: ne nađoh u tvoje kćeri djevojaštva; a evo znaka djevojaštva kćeri moje. I neka razastru haljinu pred starješinama gradskim.
 18. Tada starješine grada onoga neka uzmu muža njezina i nakaraju ga,2.Moj. 18, 21. 5.Moj. 1, 9. Rim. 13, 4.
 19. I neka ga oglobe sto sikala srebra, koje neka dadu ocu djevojčinu zato što je iznio rđav glas na djevojku Izrailjku, i neka mu bude žena; da je ne može pustiti dok je živ.
 20. Ali ako bude ono istina, da se nije našlo djevojaštvo u djevojke,5.Moj. 17, 4.
 21. Tada neka izvedu djevojku na vrata oca njezina, i neka je zaspu kamenjem ljudi onoga mjesta da pogine, zato što učini sramotu u Izrailju kurvavši se u domu oca svojega. Tako izvadi zlo iz sebe.1.Moj. 34, 7. 3.Moj. 21, 9. 5.Moj. 13, 5. 5.Moj. 17, 7. Sud. 20, 6. Sud. 20, 10.
 22. Ako se ko uhvati gdje leži sa ženom udatom, neka se pogube oboje, čovjek koji je ležao sa ženom i žena. Tako izvadi zlo iz Izrailja. 3.Moj. 20, 10. Prič. 6, 22. Jezek. 16, 38. Mal. 3, 5. Mat. 5, 27. Jovan 8, 5. 1.Kor. 6, 9. Jevr. 13, 4.
 23. Kad djevojka bude isprošena za koga, pa je nađe kogod u mjestu i obleži je, Mat. 1, 18.
 24. Izvedite ih oboje na vrata onoga mjesta, i zaspite ih kamenjem da poginu, djevojku što nije vikala u mjestu, a čovjeka što je osramotio ženu bližnjega svojega. Tako izvadi zlo iz sebe. 5.Moj. 21, 14. Mat. 1, 20. Mat. 1, 24.
 25. Ako li u polju nađe čovjek djevojku isprošenu, i silom je obleži, tada da se pogubi samo čovjek koji je obleža; 2.Sam. 13, 14.
 26. A djevojci ne čini ništa, nije učinila grijeha koji zaslužuje smrt, jer kao kad ko skoči na bližnjega svojega i ubije ga, takva je i ta stvar;
 27. Jer nađe je u polju, i djevojka isprošena vika, ali ne bi nikoga da je odbrani.
 28. Ako ko nađe djevojku koja nije isprošena i uhvati je i legne s njom, i zateku se, 2.Moj. 22, 16.
 29. Tada čovjek onaj koji je legao s njom da da ocu djevojčinu pedeset sikala srebra, i neka mu ona bude žena zato što je osramoti; da je ne može pustiti dok je živ.
 30. Niko da se ne ženi ženom oca svojega, ni da otkrije skuta oca svojega. 1.Moj. 9, 22. 3.Moj. 18, 8. 3.Moj. 20, 11. 5.Moj. 27, 20. Ruta 3, 9. 1.Kor. 5, 1.