BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Peta knjiga Mojsijeva - 20. glava

 1. Kad otideš na vojsku na neprijatelja svojega i vidiš konje i kola i narod veći od sebe, nemoj se uplašiti od njih, jer je s tobom Gospod Bog tvoj, koji te je izveo iz zemlje Misirske. 4.Moj. 23, 21. 5.Moj. 31, 6. 5.Moj. 31, 8. Isu. 17, 18. 1.Sam. 17, 32. 2.Dnev. 13, 12. 2.Dnev. 32, 7. Psal. 20, 7. Psal. 23, 4. Isa. 31, 1. Isa. 41, 10.
 2. I kad pođete da se pobijete, neka pristupi sveštenik i progovori narodu,
 3. I neka im reče: slušaj Izrailju! vi polazite danas u boj na neprijatelje svoje, neka ne trne srce vaše, ne bojte se i ne plašite se, niti se prepadajte od njih.
 4. Jer Gospod Bog vaš ide s vama i biće se za vas s neprijateljima vašim da vas sačuva. 5.Moj. 1, 30. 5.Moj. 3, 22. Isu. 23, 10.
 5. Potom i vojvode neka progovore narodu, i reku: ko je sagradio novu kuću a nije počeo sjedjeti u njoj? neka ide, nek se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo u boju, i drugi počeo sjedjeti u njoj.4.Moj. 7, 10. Nem. 12, 27. Prop. 8, 8. Jezek. 48, 15.
 6. I ko je posadio vinograd a još ga nije brao? neka ide, nek se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo u boju, i drugi ga brao.
 7. I ko je isprosio djevojku a još je nije odveo? neka ide, nek se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo u boju, i drugi je odveo. 5.Moj. 24, 5.
 8. Još i ovo neka kažu vojvode narodu i reku: ko je strašiv i trne mu srce? neka ide, nek se vrati kući svojoj, da ne bi trnulo srce braći njegovoj kao njemu. Sud. 7, 3.
 9. I kad vojvode izgovore narodu, onda neka namjeste glavare od četa pred narod.
 10. Kad dođeš pod koji grad da ga biješ, prvo ga ponudi mirom. 2.Sam. 20, 18. 2.Sam. 20, 19. 2.Sam. 20, 20.
 11. Ako ti odgovori mirom i otvori ti vrata, sav narod koji se nađe u njemu neka ti plaća danak i bude ti pokoran. 1.Car. 9, 21.
 12. Ako li ne učini mira s tobom nego se stane biti s tobom, tada ga bij.
 13. I kad ga Gospod Bog tvoj preda u ruke tvoje, pobij sve muškinje u njemu mačem. 4.Moj. 31, 7.
 14. A žene i djecu i stoku i što god bude u gradu, sav plijen u njemu, otmi, i jedi plijen od neprijatelja svojih, koji ti da Gospod Bog tvoj.Isu. 8, 2. Isu. 22, 8.
 15. Tako čini sa svijem gradovima, koji su daleko od tebe i nijesu od gradova ovijeh naroda. Isu. 9, 9.
 16. A u gradovima ovijeh naroda, koje ti Gospod Bog tvoj daje u našljedstvo, ne ostavi u životu nijedne duše žive. 4.Moj. 21, 2. 4.Moj. 21, 35. 4.Moj. 33, 52. 5.Moj. 7, 1. Isu. 10, 20. Isu. 11, 14.
 17. Nego ih zatri sasvijem, Heteje i Amoreje i Hananeje i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje, kao što ti je zapovjedio Gospod Bog tvoj.
 18. Da vas ne nauče činiti gadna djela koja činiše bogovima svojim, i da ne zgriješite Gospodu Bogu svojemu.2.Moj. 23, 33. 2.Moj. 34, 12. 2.Moj. 34, 16. 5.Moj. 7, 4. 5.Moj. 12, 30. 5.Moj. 18, 9. Isu. 23, 12. 2.Car. 21, 3. 2.Car. 21, 5. 2.Car. 21, 15. Psal. 106, 34. Psal. 106, 41. Os. 8, 11. 1.Kor. 15, 3.
 19. Kad opkoliš kakav grad i budeš dugo pod njim bijući ga da bi ga uzeo, ne kvari drveta njegovijeh sjekirom; jer možeš s njih jesti, zato ih ne sijeci; jer drvo poljsko je li čovjek da uđe u grad ispred tebe?
 20. Nego drveta koja znaš da im se rod ne jede, njih obaljuj i sijeci i gradi zaklon od grada koji se bije s tobom, dokle ne padne.