BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Peta knjiga Mojsijeva - 17. glava

 1. Ne prinosi Gospodu Bogu svojemu ni vola ni jagnjeta ni jareta na kom ima mana ili kako god zlo; jer je gadno pred Gospodom Bogom tvojim.
 2. Ako se nađe kod tebe u kojem od mjesta tvojih, koja ti da Gospod Bog tvoj, čovjek ili žena da učini zlo pred Gospodom Bogom tvojim prestupajući zavjet njegov,
 3. I otide te služi drugim bogovima i klanja im se, ili suncu ili mjesecu ili čemu god iz vojske nebeske, što nijesam zapovjedio,Jov 31, 26. Jer. 7, 22.
 4. I tebi se to javi i ti čuješ, onda raspitaj dobro; pa ako bude istina i doista se učinila ona gadna stvar u Izrailju,
 5. Izvedi onoga čovjeka ili onu ženu, koji učiniše ono zlo, na vrata svoja, čovjeka onoga ili ženu, i zaspi ih kamenjem da poginu. 3.Moj. 24, 14. Isu. 7, 25.
 6. Na svjedočanstvo dva ili tri čovjeka da se pogubi onaj koga valja pogubiti; ali na svjedočanstvo jednoga čovjeka da se ne pogubi. 4.Moj. 35, 30. Mat. 18, 16. Jovan 8, 17. 2.Kor. 13, 1. 1.Tim. 5, 19. Jevr. 10, 28.
 7. Svjedoci neka prvi dignu ruke na nj da ga ubiju; a potom sav narod; tako izvadi zlo iz sebe. 3.Moj. 24, 14.
 8. Kad ti bude teško rasuditi između krvi i krvi, između raspre i raspre, ili između rane i rane, oko kojih bude parnica u tvojem mjestu, tada ustani i idi u mjesto koje izbere Gospod Bog tvoj;2.Moj. 21, 13. 4.Moj. 35, 11. 5.Moj. 12, 5. 5.Moj. 21, 5. 2.Dnev. 19, 9. 2.Dnev. 19, 10. Psal. 122, 5. Jezek. 44, 24. Agej 2, 11. Mal. 2, 7.
 9. I otidi k sveštenicima Levitima ili k sudiji koji onda bude, pa ih upitaj, i oni će ti kazati kako valja presuditi. 5.Moj. 19, 17. Sud. 4, 5. 1.Car. 7, 30. Jer. 18, 18. Zah. 7, 3. Mal. 2, 7.
 10. I učini onako kako ti kažu u mjestu koje izbere Gospod, i gledaj da učiniš sasvijem onako kako te nauče.
 11. Po zakonu kojemu te nauče, i po presudi, koju ti kažu, učini; ne otstupi od onoga što ti kažu ni nadesno ni nalijevo.
 12. Ako li bi se ko upro te ne bi htio poslušati sveštenika koji ondje stoji te služi Gospodu Bogu tvojemu, ili sudije, taki čovjek da se pogubi; i izvadi zlo iz Izrailja, 4.Moj. 15, 30. 5.Moj. 18, 5. Jezd. 10, 8. Os. 4, 4.
 13. Da sav narod čuje i boji se, i unapredak da ne radi uporno.5.Moj. 19, 20.
 14. Kad uđeš u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj da je naslijediš, i naseliš se u njoj, ako rečeš: da postavim sebi cara, kao što imaju svi narodi oko mene,1.Sam. 8, 5. 1.Sam. 10, 19. 1.Sam. 10, 25. Os. 13, 9.
 15. Samo onoga postavi sebi za cara, kojega izbere Gospod Bog tvoj; između braće svoje postavi cara sebi; a nemoj postaviti nad sobom čovjeka tuđina, koji nije brat tvoj.Jer. 30, 21.
 16. Ali da ne drži mnogo konja, i da ne vraća naroda u Misir da bi imao mnogo konja, jer vam je Gospod kazao: ne vraćajte se više ovijem putem. 2.Moj. 13, 17. 1.Sam. 8, 11. 1.Car. 4, 26. Psal. 20, 7. Isa. 31, 1. Jer. 42, 15. Os. 11, 5.
 17. I da nema mnogo žena, da se ne bi otpadilo srce njegovo, ni srebra ni zlata da nema vrlo mnogo. 2.Sam. 5, 13. 1.Car. 10, 21. 1.Car. 11, 3.
 18. A kad sjede na prijesto carstva svojega, neka prepiše sebi u knjigu ovaj zakon od sveštenika Levita; 5.Moj. 31, 9. 2.Car. 11, 12. 2.Car. 22, 8.
 19. I neka ga drži kod sebe i neka ga čita dok je živ, da se uči bojati se Gospoda Boga svojega, držati sve riječi ovoga zakona i ove uredbe, i tvoriti ih; Isu. 1, 8. Psal. 119, 97.
 20. Da se ne bi podiglo srce njegovo iznad braće njegove, i da ne bi otstupilo od ove zapovijesti ni nadesno ni nalijevo, da bi dugo carovao on i sinovi njegovi u Izrailju. 5.Moj. 5, 32. 1.Car. 15, 5. 1.Dnev. 28, 2.