BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Peta knjiga Mojsijeva - 16. glava

HAC logo
 1. Drži mjesec Aviv, te slavi pashu Gospodu Bogu svojemu, jer mjeseca Aviva izveo te je Gospod Bog tvoj iz Misira noću. 2.Moj. 12, 2. 3.Moj. 23, 5. 4.Moj. 9, 2. Jovan 18, 28. 1.Kor. 5, 7. Jevr. 11, 28.
 2. I zakolji pashu Gospodu Bogu svojemu, od krupne i sitne stoke, na mjestu koje izbere Gospod da ondje nastani ime svoje.2.Moj. 12, 5. 2.Dnev. 35, 7. Mat. 26, 2. Mar. 14, 12. Luka 22, 8. Luka 22, 15. 1.Kor. 5, 7.
 3. Ne jedi s njom hljeba kiseloga; sedam dana jedi s njom prijesan hljeb, hljeb nevoljnički, jer si hiteći izašao iz zemlje Misirske, pa da se opominješ dana kad si izašao iz Misira, dok si god živ. 2.Moj. 12, 15. 2.Moj. 12, 19. 2.Moj. 12, 39.
 4. I da se ne vidi u tebe kvasac za sedam dana nigdje među granicama tvojim, i da ne ostane preko noć ništa do jutra od mesa koje zakolješ prvi dan uveče. 2.Moj. 12, 10. 2.Moj. 23, 18.
 5. Ne možeš klati pashe na svakom mjestu svom koje ti da Gospod Bog tvoj;
 6. Nego na mjestu koje izbere Gospod Bog tvoj da ondje nastani ime svoje, ondje kolji pashu uveče o sunčanom zahodu u isto vrijeme kad si pošao iz Misira.Mat. 27, 46. Jovan 2, 13.
 7. A peci je i jedi na mjestu koje izbere Gospod Bog tvoj; i sjutradan vrativši se idi u svoje šatore.2.Moj. 12, 8. 2.Car. 23, 23. 2.Dnev. 35, 13. Jovan 2, 13.
 8. Šest dana jedi prijesne hljebove, a sedmi dan da je praznik Gospodnji, tada ne radi ništa. 2.Moj. 12, 16. 3.Moj. 23, 8.
 9. Sedam nedjelja nabroj; kad stane srp raditi po ljetini, onda počni brojiti sedam nedjelja. 2.Moj. 23, 16. 3.Moj. 23, 15. 4.Moj. 28, 26. Dela. 2, 1.
 10. Tada praznuj praznik nedjelja Gospodu Bogu svojemu; što možeš prinesi dragovoljno kako te bude blagoslovio Gospod Bog tvoj.Prič. 10, 22. Joil 2, 14. 1.Kor. 16, 2.
 11. I veseli se pred Gospodom Bogom svojim ti i sin tvoj i kći tvoja i sluga tvoj i sluškinja tvoja, i Levit koji bude u mjestu tvojem, i došljak i sirota i udovica, što budu kod tebe, na mjestu koje izbere Gospod Bog tvoj da ondje nastani ime svoje.Luka 14, 12.
 12. I opominji se da si bio rob u Misiru, te čuvaj i tvori uredbe ove. 1.Moj. 15, 13. 5.Moj. 15, 15. 5.Moj. 25, 6. Psal. 105, 23. Psal. 105, 25.
 13. Praznik sjenica praznuj sedam dana, kad zbereš s gumna svojega i iz kace svoje. 3.Moj. 23, 24. 4.Moj. 29, 12. Jer. 40, 10.
 14. I veseli se na praznik svoj ti i sin tvoj i kći tvoja i sluga tvoj i sluškinja tvoja, i Levit i došljak i sirota i udovica, što budu u mjestu tvojem.5.Moj. 26, 11. Nem. 8, 9. Prop. 9, 7. Isa. 12, 1. Isa. 25, 6. Isa. 30, 29.
 15. Sedam dana praznuj praznik Gospodu Bogu svojemu na mjestu koje izbere Gospod, kad te blagoslovi Gospod Bog tvoj u svakoj ljetini tvojoj i u svakom poslu ruku tvojih; i budi veseo.
 16. Tri puta u godini neka dođe svako muško pred Gospoda Boga tvojega na mjesto koje izbere: na praznik prijesnijeh hljebova, na praznik nedjelja i na praznik sjenica, ali niko da ne dođe prazan pred Gospoda;2.Moj. 34, 23. 1.Sam. 6, 3. Psal. 84, 8.
 17. Nego svaki s darom od onoga što ima, prema blagoslovu Gospoda Boga tvojega kojim te je darivao.
 18. Sudije i upravitelje postavi sebi po svijem mjestima koja ti da Gospod Bog tvoj po plemenima tvojim, i neka sude narodu pravo. 1.Sam. 8, 1. 2.Dnev. 19, 8. Jezd. 7, 25.
 19. Ne izvrći pravde i ne gledaj ko je ko; ne primaj poklona; jer poklon zašljepljuje oči mudrima i izvrće riječi pravednima. 2.Moj. 23, 2. 2.Moj. 23, 8. 3.Moj. 19, 15. 1.Sam. 8, 3. Jov 31, 21. Prič. 17, 23. Prič. 24, 23. Prop. 7, 7. Isa. 1, 17. Isa. 1, 23. Dela. 10, 34.
 20. Sasvijem idi za pravdom, da bi bio živ i naslijedio zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj. 5.Moj. 4, 1. 5.Moj. 16, 18. Jezek. 18, 5.
 21. Ne sadi luga ni od kakvijeh drveta kod oltara Gospoda Boga svojega, koji načiniš; 2.Moj. 34, 13. Sud. 3, 7. 1.Car. 14, 15. 2.Car. 17, 16. 2.Dnev. 33, 3.
 22. I ne podiži nikakoga lika; na to mrzi Gospod Bog tvoj.