BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Peta knjiga Mojsijeva - 10. glava

HAC logo
 1. U to vrijeme reče mi Gospod: isteši dvije ploče od kamena kao što bjehu prve, i izidi k meni na goru, i načini kovčeg od drveta.2.Moj. 25, 10. 2.Moj. 34, 1.
 2. I napisaću na tijem pločama riječi koje su bile na prvijem pločama što si razbio, pa ćeš ih metnuti u kovčeg.
 3. Tako načinih kovčeg od drveta sitima, i istesah dvije ploče od kamena, kao što bjehu prve, i izidoh na goru s dvjema pločama u ruku. 2.Moj. 25, 5.
 4. I napisa na tijem pločama što bješe prvo napisao, deset riječi, koje vam izgovori Gospod na gori isred ognja na dan zbora vašega; i dade mi ih Gospod. 2.Moj. 20, 1. 5.Moj. 9, 10. 5.Moj. 18, 16. Jer. 31, 33.
 5. I vrativ se siđoh s gore, i metnuh ploče u kovčeg koji načinih, i ostaše ondje, kao što mi zapovjedi Gospod. 2.Moj. 34, 29. 2.Moj. 40, 20. 1.Car. 8, 9.
 6. A sinovi Izrailjevi pođoše od Virota sinova Jakanovijeh u Moseru. Ondje umrije Aron i ondje bi pogreben; a Eleazar sin njegov posta sveštenik na njegovo mjesto. 4.Moj. 20, 28. 4.Moj. 33, 31.
 7. Odande otidoše u Gadgad, a od Gadgada u Jotvatu, zemlju gdje ima mnogo potoka. 4.Moj. 33, 32.
 8. U to vrijeme odvoji Gospod pleme Levijevo da nose kovčeg zavjeta Gospodnjega, da stoje pred Gospodom i služe mu i da blagosiljaju u ime njegovo do današnjega dana. 3.Moj. 9, 22. 4.Moj. 6, 23. 4.Moj. 16, 9. 5.Moj. 18, 5. 5.Moj. 21, 5. 1.Car. 17, 1. 1.Dnev. 15, 2.
 9. Zato nema pleme Levijevo dijela ni našljedstva s braćom svojom; Gospod je našljedstvo njegovo, kao što mu Gospod Bog tvoj kaza. 4.Moj. 18, 20. 4.Moj. 18, 24. 5.Moj. 14, 29. 5.Moj. 18, 1. Jezek. 44, 28.
 10. A ja stajah na gori kao prije, četrdeset dana i četrdeset noći; i usliši me Gospod i tada, i ne htje te Gospod zatrti,
 11. Nego mi reče Gospod: ustani i idi pred narodom ovijem da uđu u zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovijem da ću im je dati, i da je naslijede.
 12. Sada dakle, Izrailju, šta ište od tebe Gospod Bog tvoj, osim da se bojiš Gospoda Boga svojega, da hodiš po svijem putovima njegovijem i da ga ljubiš i služiš Gospodu Bogu svojemu iz svega srca svojega i iz sve duše svoje,Mih. 6, 8. Mat. 22, 37. 1.Tim. 1, 5.
 13. Držeći zapovijesti Gospodnje i uredbe njegove, koje ti ja danas zapovijedam, da bi ti bilo dobro?
 14. Gle, Gospoda je Boga tvojega nebo, i nebo nad nebesima, zemlja, i sve što je na njoj. 1.Moj. 14, 19. 1.Car. 8, 27. Psal. 24, 1. Psal. 115, 16. 1.Kor. 10, 28.
 15. Ali samo tvoji oci omilješe Gospodu, i izabra sjeme njihovo nakon njih, vas između svijeh naroda, kao što se vidi danas.
 16. Zato obrežite srce svoje, i nemojte više biti tvrdovrati. 3.Moj. 26, 41. Rim. 2, 28. Ef. 4, 21. Kol. 2, 11.
 17. Jer je Gospod Bog vaš Bog nad bogovima i gospodar nad gospodarima, Bog veliki, silni i strašni, koji ne gleda ko je ko niti prima poklona; 2.Dnev. 19, 7. Jov 34, 19. Psal. 136, 2. Dan. 2, 47. Dela. 10, 34. Rim. 2, 11. Gal. 2, 6. Ef. 6, 9. Kol. 3, 25. Otkr. 17, 14.
 18. Daje pravicu siroti i udovici; i ljubi došljaka dajući mu hljeb i odijelo. Psal. 68, 5. Psal. 146, 9.
 19. Ljubite dakle došljaka, jer ste bili došljaci u zemlji Misirskoj.
 20. Boj se Gospoda Boga svojega, njemu služi i njega se drži, i njegovijem se imenom kuni. Isu. 23, 8. Psal. 63, 11. Mat. 4, 10. Luka 4, 8.
 21. On je hvala tvoja i on je Bog tvoj, koji tebe radi učini velike i strašne stvari, koje vidješe oči tvoje. Psal. 22, 3.
 22. Sedamdeset duša bješe otaca tvojih kad siđoše u Misir; a sada učini ti Gospod Bog tvoj te vas ima mnogo kao zvijezda nebeskih. 1.Moj. 46, 27.