BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Efescima - 6. glava

 1. Djeco! slušajte svoje roditelje u Gospodu: jer je ovo pravo. Prič. 23, 22. Luka 2, 51.
 2. Poštuj oca svojega i mater; ovo je prva zapovijest s obećanjem:2.Moj. 20, 12. 5.Moj. 5, 16. Mat. 15, 4.
 3. Da ti blago bude, i da živiš dugo na zemlji.
 4. I vi ocevi! ne razdražujte djece svoje, nego ih gajite u nauci i u strahu Gospodnjemu. 1.Moj. 18, 19. Kol. 3, 21.
 5. Sluge! slušajte gospodare svoje po tijelu, sa strahom i drktanjem, u prostoti srca svojega, kao i Hrista;
 6. Ne samo pred očima radeći kao ljudima da ugađate, nego kao sluge Hristove, tvoreći volju Božiju od srca.
 7. Dragovoljno služite, kao Gospodu a ne kao ljudima,
 8. Znajući da svaki što učini dobro ono će i primiti od Gospoda, bio rob ili slobodnjak. Rim. 2, 6.
 9. I vi gospodari, tako činite njima ostavljajući prijetnje, znajući da je i vama samijem i njima gospodar na nebesima, i on ne gleda ko je ko. Kol. 4, 1. 1.Pet. 1, 17.
 10. A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove.
 11. Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga: Rim. 13, 12.
 12. Jer naš rat nije s krvlju i s tijelom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovoga svijeta, s duhovima pakosti ispod neba. Jovan 12, 31. Rim. 8, 38.
 13. Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se. 1.Dnev. 11, 13.
 14. Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde, Isa. 59, 17.
 15. I obuvši noge u pripravu jevanđelja mira; Isa. 52, 7.
 16. A svrh svega uzmite štit vjere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strijele nečastivoga; 1.Jov. 5, 4.
 17. I kacigu spasenija uzmite, i mač duhovni koji je riječ Božija. Jevr. 4, 12. Otkr. 1, 16.
 18. I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka, i uz to stražite sa svakijem trpljenjem i molitvom za sve svete, Fil. 1, 4.
 19. I za mene, da mi se da riječ kad otvorim usta svoja, da obznanim sa slobodom tajnu jevanđelja,
 20. Za koje sam poslanik u okovima, da u njemu govorim slobodno, kao što mi se pristoji. 1.Sol. 2, 2.
 21. A da i vi znate kako sam ja i šta radim, sve će vam kazati Tihik, ljubazni brat i vjerni sluga u Gospodu, Dela. 20, 4.
 22. Kojega poslah k vama za to isto da znate kako smo mi, i da utješi srca vaša.
 23. Mir braći i ljubav s vjerom od Boga oca i Gospoda Isusa Hrista.
 24. Blagodat sa svima koji ljube Gospoda našega Isusa Hrista jednako. Amin.