BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Efescima - 1. glava

 1. Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista, svetima koji su u Efesu, i vjernima u Hristu Isusu: Kol. 1, 2.
 2. Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Tit. 1, 4.
 3. Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakijem blagoslovom duhovnijem na nebesima kroz Hrista; Psal. 72, 17. Ef. 2, 6. Ef. 3, 10.
 4. Kao što nas izabra kroz njega prije postanja svijeta, da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi, Luka 1, 75. Rim. 9, 11. Fil. 3, 12. 1.Pet. 1, 2. 1.Pet. 1, 20.
 5. Odredivši nas naprijed kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje, Luka 12, 32. Jovan 1, 12. Rim. 8, 29.
 6. Na pohvalu slavne blagodati svoje kojom nas oblagodati u ljubaznome, Isa. 43, 21. Mat. 17, 5. Rim. 3, 24. Ef. 1, 12.
 7. U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, i oproštenje grijeha, po bogatstvu blagodati njegove, Rim. 3, 24. Jevr. 9, 12.
 8. Koju je preumnožio u nama u svakoj premudrosti i razumu,
 9. Pokazavši nam tajnu volje svoje, po ugodnosti svojoj koju naprijed pokaza u njemu, Kol. 1, 26. 2.Tim. 1, 9.
 10. Za uredbu izvršetka vremena, da se sve sastavi u Hristu što je na nebesima i na zemlji; u njemu, Zah. 13, 1. 1.Kor. 3, 22. Fil. 2, 9. Jevr. 9, 10.
 11. Kroz kojega i našljednici postasmo, naprijed određeni bivši po naredbi Boga koji sve čini po savjetu volje svoje, Jov 33, 29. Isa. 46, 10. Rim. 8, 17.
 12. Da bismo bili na hvalu slave njegove, mi koji smo se naprijed uzdali u Hrista, 2.Sol. 2, 13. Jak. 1, 18.
 13. Kroz kojega i vi, čuvši riječ istine, jevanđelje spasenija svojega, u kojemu i vjerovavši zapečatiste se svetijem duhom obećanja, 2.Kor. 1, 22.
 14. Koji je zalog našljedstva našega za izbavljenje tečevine na hvalu slave njegove. Dela. 20, 28. Rim. 8, 23. 2.Kor. 5, 5.
 15. Zato i ja čuvši vašu vjeru u Hrista Isusa, i ljubav k svima svetima,
 16. Ne prestajem zahvaljivati za vas, i spominjati vas u svojijem molitvama,
 17. Da Bog Gospoda našega Isusa Hrista, otac slave, dade vam Duha premudrosti i otkrivenja da ga poznate, Kol. 1, 9.
 18. I bistre oči srca vašega da biste mogli vidjeti koje je nad njegova zvanja, i koje je bogatstvo slave našljedstva njegova u svetima, Dela. 26, 18.
 19. I kakva je izobilna veličina sile njegove na nama koji vjerujemo po činjenju prevelike sile njegove, 1.Kor. 12, 6. Kol. 1, 29.
 20. Koju učini u Hristu, kad ga podiže iz mrtvijeh i posadi sebi s desne strane na nebesima,
 21. Nad svijem poglavarstvima, i vlastima, i silama, i gospodstvima, i nad svakijem imenom što se može nazvati, ne samo na ovome svijetu nego i na onome koji ide. Fil. 2, 9. Jevr. 1, 4.
 22. I sve pokori pod noge njegove, i njega dade za glavu crkvi, nad svima, Mat. 28, 18. Jevr. 2, 7.
 23. Koja je tijelo njegovo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu. Jovan 1, 14. Jovan 1, 16. Rim. 12, 5. Kol. 3, 11.