BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Galatima - 6. glava

 1. Braćo! ako i upadne čovjek u kakav grijeh, vi duhovni ispravljajte takovoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan. 1.Kor. 2, 15. 1.Kor. 7, 5. 2.Sol. 3, 15.
 2. Nosite bremena jedan drugoga, i tako ćete ispuniti zakon Hristov. Jovan 13, 14. Dela. 20, 35. Rim. 15, 1.
 3. Jer ako ko misli da je što a nije ništa, umom vara sebe. Rim. 12, 3. 2.Kor. 3, 5. Gal. 2, 6.
 4. A svaki da ispita svoje djelo, i tada će sam u sebi imati slavu, a ne u drugome. Prič. 14, 10. Luka 18, 11. 2.Kor. 13, 5.
 5. Jer će svaki svoje breme nositi. Prič. 14, 10. Rim. 2, 6.
 6. A koji se uči riječi neka daje dijel od svakoga dobra onome koji ga uči. Rim. 15, 27.
 7. Ne varajte se: Bog se ne da ružiti; jer šta čovjek posije ono će i požnjeti. Jov 13, 9. Jer. 34, 17. Luka 16, 25. 1.Kor. 6, 9. 2.Kor. 9, 6.
 8. Jer koji sije u tijelo svoje, od tijela će požnjeti pogibao; a koji sije u duh, od duha će požnjeti život vječni. Jak. 3, 18.
 9. A dobro činiti da nam se ne dosadi; jer ćemo u svoje vrijeme požnjeti ako se ne umorimo. Jest. 6, 3. Mat. 24, 13. 2.Kor. 9, 6. 2.Sol. 3, 13.
 10. Zato dakle dok imamo vremena da činimo dobro svakome, a osobito onima koji su s nama u vjeri.Jovan 9, 4. Ef. 2, 19. 1.Tim. 6, 18.
 11. Vidite koliko vam napisah rukom svojom! Filim. 1, 19.
 12. Koji hoće da se hvale po tijelu oni vas nagone da se obrezujete, samo da ne budu gonjeni za krst Hristov. Fil. 3, 18.
 13. Jer ni oni sami koji se obrezuju ne drže zakona, nego hoće da se vi obrezujete da se vašijem tijelom hvale.
 14. A ja Bože sačuvaj da se čim drugijem hvalim osim krstom Gospoda našega Isusa Hrista, kojega radi razape se meni svijet, i ja svijetu.Fil. 3, 3.
 15. Jer u Hristu Isusu niti što pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego nova tvar. Rim. 2, 28. 1.Kor. 7, 19. 2.Kor. 5, 17. Ef. 2, 10.
 16. I koliko ih god po ovome pravilu žive, na njima biće mir i milost, i na Izrailju Božijemu. Psal. 73, 1. Psal. 125, 5. Gal. 3, 7.
 17. Više da mi niko ne dosađuje, jer ja rane Gospoda Isusa na tijelu svojemu nosim. Kol. 1, 24.
 18. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa duhom vašijem, braćo. Amin.