BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Galatima - 5. glava

 1. Stojte dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti. Jovan 8, 32. Dela. 15, 10. 1.Kor. 7, 22.
 2. Evo ja Pavle kažem vam da ako se obrežete Hristos vam ništa neće pomoći. Dela. 15, 1.
 3. A opet svjedočim svakome čovjeku koji se obrezuje da je dužan sav zakon tvoriti. Gal. 3, 10.
 4. Izgubiste Hrista, vi koji hoćete zakonom da se opravdate, i otpadoste od blagodati. Rim. 9, 31. Jevr. 12, 15.
 5. Jer mi duhom čekamo od vjere nad pravde. Rim. 8, 23. Rim. 8, 24.
 6. Jer u Hristu Isusu niti što pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego vjera, koja kroz ljubav radi. Kol. 3, 11. 1.Sol. 1, 3. Jak. 2, 20.
 7. Dobro trčaste; ko vam zabrani da se ne pokoravate istini? 1.Kor. 9, 24.
 8. To odvraćanje nije od onoga koji vas pozva.
 9. Malo kvasca ukiseli sve tijesto.
 10. Ja se za vas nadam u Gospodu da ništa drugo nećete misliti. A koji vas smeta ponijeće grijeh, makar ko bio. 2.Kor. 2, 3. 2.Kor. 8, 22. 2.Kor. 10, 6. Gal. 1, 7.
 11. A ja, braćo, ako još obrezanje propovijedam, zašto me gone? Tako se ukide sablazan krstova. 1.Kor. 1, 23. 1.Kor. 15, 30. Gal. 6, 12.
 12. O da bi otsječeni bili oni koji vas kvare! Dela. 15, 1. 1.Kor. 5, 13. Gal. 6, 17.
 13. Jer ste vi, braćo, na slobodu pozvani: samo da vaša sloboda ne bude na želju tjelesnu, nego iz ljubavi služite jedan drugome. Rim. 6, 1. 1.Pet. 2, 16.
 14. Jer se sav zakon izvršuje u jednoj riječi, to jest: ljubi bližnjega svojega kao sebe. 3.Moj. 19, 18. Mat. 22, 40. 1.Tim. 1, 5.
 15. Ali ako se među sobom koljete i jedete, gledajte da jedan drugoga ne istrijebite.
 16. Velim pak: po duhu hodite, i želja tjelesnijeh ne izvršujte. Rim. 6, 12.
 17. Jer tijelo želi protiv duha, a duh protiv tijela; a ovo se protivi jedno drugome, da ne činite ono šta hoćete. Rim. 7, 15. Rim. 7, 23.
 18. Ako li vas duh vodi, nijeste pod zakonom.Rim. 6, 14.
 19. A poznata su djela tjelesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost, Ef. 5, 3. Jak. 3, 14.
 20. Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi,
 21. Zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakova, za koja vam naprijed kazujem, kao što i kazah naprijed, da oni koji takova čine neće naslijediti carstva Božijega.1.Jov. 3, 15. Otkr. 22, 15.
 22. A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vjera, Jovan 15, 2. Rim. 15, 30. 1.Kor. 13, 7. Jak. 3, 17.
 23. Krotost, uzdržanje; na to nema zakona.
 24. A koji su Hristovi, raspeše tijelo sa slastima i željama. 4.Moj. 6, 18. Kol. 3, 9.
 25. Ako u duhu živimo, po duhu i da hodimo,
 26. Da ne tražimo lažne slave razdražujući jedan drugoga, i zavideći jedan drugome.