BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Galatima - 3. glava

 1. O nerazumni Galati! ko vas je opčinio da se ne pokoravate istini? Vi, kojima pred očima bješe napisan Isus Hristos, a sad se među vama razape. 1.Kor. 1, 23. Gal. 5, 7.
 2. Ovo jedno hoću od vas da doznam, ili Duha primiste kroz djela zakona ili kroz čuvenje vjere? Dela. 2, 38. Rim. 10, 16. 1.Kor. 9, 21. Jevr. 6, 4.
 3. Tako li ste nerazumni? Počevši Duhom, sad tijelom svršujete? Gal. 4, 9. Jevr. 7, 16.
 4. Tako li uzalud postradaste? Kad bi bilo samo uzalud! 1.Kor. 15, 2. 2.Jov. 1, 8.
 5. Koji vam dakle daje Duha i čini čudesa među vama, čini li djelima zakona ili čuvenjem vjere? 2.Kor. 3, 8.
 6. Kao što Avraam vjerova Bogu, i primi mu se u pravdu.
 7. Poznajte dakle da su oni sinovi Avraamovi koji su od vjere. Jovan 8, 39.
 8. A pismo vidjevši unapredak da Bog vjerom neznabošce pravda, naprijed objavi Avraamu: u tebi će se blagosloviti svi neznabošci.1.Moj. 12, 3. Gal. 4, 30.
 9. Tako koji su od vjere, blagosloviće se s vjernijem Avraamom.
 10. Jer koji su god od djela zakona pod kletvom su, jer je pisano: proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini. 5.Moj. 27, 26. Jer. 11, 3. Jak. 2, 10.
 11. A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vjere življeće. Avak. 2, 4. Jevr. 10, 38.
 12. A zakon nije od vjere; nego čovjek koji to tvori življeće u tome. 3.Moj. 18, 5. Rim. 4, 4.
 13. Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva, jer je pisano: proklet svaki koji visi na drvetu: 5.Moj. 21, 23. Isu. 10, 26.
 14. Da među neznabošcima bude blagoslov Avraamov u Hristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz vjeru. Isa. 32, 15. Jezek. 11, 19. Joil 2, 28. Dela. 2, 33. Rim. 4, 9.
 15. Braćo, po čovjeku govorim, niko čovječijega potvrđena zavjeta ne odbacuje niti mu što domeće. Rim. 3, 5. Jevr. 9, 17.
 16. A Avraamu i sjemenu njegovu rečena biše obećanja. A ne veli: i sjemenima, kao za mnoga, nego kao za jedno: i sjemenu tvojemu, koje je Hristos. 1.Kor. 12, 12. Jevr. 7, 6.
 17. Ovo pak velim: zavjeta, koji je od Boga potvrđen za Hrista, ne odbacuje zakon, koji je postao poslije četiri stotine i trideset godina, da ukine obećanje. 2.Moj. 12, 40. Dan. 9, 27. Rim. 4, 13.
 18. Jer ako je našljedstvo od zakona, onda već nije od obećanja, a Avraamu obećanjem darova Bog. Rim. 4, 14. Rim. 8, 17.
 19. Šta će dakle zakon? Radi grijeha dodade se dokle dođe sjeme kojemu se obeća, i postavili su ga anđeli rukom posrednika.2.Moj. 20, 19. 5.Moj. 5, 5. Jovan 15, 22. Dela. 7, 53. 1.Tim. 1, 9. Jevr. 2, 2.
 20. Ali posrednik nije jednoga; a Bog je jedan. Rim. 3, 29.
 21. Eda li je dakle zakon protivan obećanjima Božijim? Bože sačuvaj! Jer da je dan zakon koji može oživljeti, zaista bi od zakona bila pravda. Rim. 7, 13.
 22. Ali pismo zatvori sve pod grijeh, da se obećanje dade kroz vjeru Isusa Hrista onima koji vjeruju.
 23. A prije dolaska vjere bismo pod zakonom čuvani i zatvoreni za vjeru koja se htjela pokazati. Gal. 4, 1.
 24. Tako nam zakon bi čuvar do Hrista, da se vjerom opravdamo. Mat. 5, 17. Dela. 13, 39. Rim. 6, 14.
 25. A kad dođe vjera, već nijesmo pod čuvarom.
 26. Jer ste vi svi sinovi Božiji vjerom Hrista Isusa; Jovan 1, 12. Rim. 8, 14. Fil. 2, 15. Jevr. 2, 10.
 27. Jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. 1.Kor. 10, 2.
 28. Nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškoga roda ni ženskoga; jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu. Jovan 10, 16. Jovan 11, 52. Rim. 10, 12. 1.Kor. 7, 21. 1.Kor. 12, 13.
 29. A kad ste vi Hristovi, onda ste sjeme Avraamovo, i po obećanju našljednici. 1.Moj. 21, 10. Rim. 8, 17. Rim. 9, 7. Rim. 9, 8. Gal. 4, 1. Jevr. 11, 18.