BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga poslanica Korinćanima - 9. glava

 1. Jer za takovu porezu koja se kupi svetima nije mi trijebe pisati vam; Dela. 11, 29. Rim. 15, 26. 1.Kor. 16, 1.
 2. Jer poznajem vašu dobru volju, za koju se o vama hvalim Maćedoncima da se Ahaja prigotovi od lanjske godine, i vaša revnost razdraži mnoge. 2.Kor. 8, 10. 2.Kor. 8, 19. 2.Kor. 8, 24.
 3. A braću poslah da se hvala naša vama ne isprazni u ovoj stvari, nego da budete prigotovljeni, kao što sam govorio; 2.Kor. 8, 6. 2.Kor. 8, 17.
 4. Da se, ako dođu sa mnom Maćedonci i nađu vas neprigotovljene, ne osramotimo mi (da ne rečem vi) u toj hvali. 2.Kor. 11, 17.
 5. Tako nađoh da je potrebno umoliti braću da naprijed idu k vama, i da priprave ovaj naprijed obrečeni vaš blagoslov da bude gotov tako kakono ti blagoslov, a ne kao lakomstvo.
 6. Ovo pak velim: koji s tvrđom sije, s tvrđom će i požnjeti; a koji blagoslov sije, blagoslov će i požnjeti.Prič. 11, 24. Prič. 19, 17. Prop. 11, 1. Prop. 11, 6. Luka 6, 38. Gal. 6, 7. Gal. 6, 9. Jevr. 6, 10.
 7. Svaki po volji svojega srca, a ne sa žalošću ili od nevolje; jer Bog ljubi onoga koji dragovoljno daje. 2.Moj. 25, 2. 5.Moj. 15, 7. 1.Dnev. 29, 17. Dela. 20, 35. Rim. 12, 8. Filim. 1, 14.
 8. A Bog je kadar učiniti da je među vama izobilna svaka blagodat, da u svemu svagda svako dovoljstvo imajući izobilujete za svako dobro djelo; Psal. 84, 11. Prič. 10, 22. Mal. 3, 10. Fil. 4, 19.
 9. Kao što je pisano: prosu, dade siromasima; pravda njegova ostaje vavijek. Psal. 112, 9.
 10. A koji daje sjeme sijaču, daće i hljeb za jelo: i umnožiće sjeme vaše, i daće da uzrastu žita pravde vaše; 1.Moj. 1, 11. Isa. 55, 10. Os. 10, 12. Mat. 6, 1.
 11. Da se u svemu obogatite za svaku prostotu koja kroz nas čini hvalu Bogu. 2.Kor. 4, 15.
 12. Jer služba ove poreze ne ispunjuje samo nedostatak svetijeh, nego čini te se i mnoge hvale daju Bogu,
 13. Ogledom poreze ove hvaleći Boga za vaše pokorno priznanje jevanđelja Hristova, i za prostotu podjele k njima i k svima, Mat. 5, 16. Jevr. 13, 16.
 14. I da se mole Bogu za vas i da čeznu za vama za premnogu blagodat Božiju na vama.
 15. A hvala Bogu na njegovu neiskazanome daru. Jak. 1, 17.