BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga poslanica Korinćanima - 8. glava

 1. Dajemo vam pak na znanje, braćo, blagodat Božiju koja je dana u crkvama Maćedonskima,
 2. Da u mnogome kušanju nevolja suvišak radosti njihove i puko siromaštvo njihovo izobilova u bogatstvu prostote njihove. Mar. 12, 44.
 3. Jer po mogućstvu njihovu (ja sam svjedok) i preko mogućstva dobrovoljni bijahu,
 4. I s mnogijem moljenjem moliše nas da primimo blagodat i zajednicu službe k svetima. Dela. 11, 29. Rim. 15, 25. 2.Kor. 9, 1.
 5. I ne kao što se nadasmo nego najprije sebe predaše Gospodu i nama, po volji Božijoj, 1.Sam. 1, 28. Jer. 31, 33. Zah. 13, 9. Mat. 25, 40. Rim. 6, 13. Fil. 4, 18. Jevr. 13, 16.
 6. Da mi umolismo Tita da kao što je počeo onako i svrši i među vama blagodat ovu. 2.Kor. 12, 18.
 7. A vi kako ste u svemu izobilni, u vjeri, i u riječi, i u razumu, i u svakom staranju, i u ljubavi svojoj k nama, da i u ovoj blagodati izobilujete. Psal. 112, 9. Prič. 22, 9. Mat. 19, 21. Mar. 10, 21. Luka 18, 22. 1.Kor. 1, 5. 2.Kor. 9, 8.
 8. Ne govorim po zapovijesti, nego kad se drugi staraju, i vašu ljubav kušam je li istinita. 1.Kor. 7, 6.
 9. Jer znate blagodat Gospoda našega Isusa Hrista da, bogat budući, vas radi osiromaši, da se vi njegovijem siromaštvom obogatite. Mat. 8, 20. Luka 9, 58. Fil. 2, 6.
 10. I svjet dajem u tom; jer je ovo na korist vama, koji ne samo činiti nego i htjeti počeste još od lanjske godine.Prič. 19, 17. Mat. 10, 42. 1.Kor. 7, 25.
 11. A sad dovršite to i činiti, da kao što bi dobra volja htjeti tako da bude i učiniti, od toga što imate.
 12. Jer ako ima ko dobru volju, mio je po onome što ima, a ne po onome što nema. Mar. 12, 43. Luka 21, 3.
 13. Jer se ne želi da drugima bude radost a vama žalost, nego jednako.
 14. Da u sadašnje vrijeme vaš suvišak bude za njihov nedostatak, da i njihov suvišak bude za vaš nedostatak; da bude jednakost,
 15. Kao što je pisano: ko je mnogo skupio, nije mu preteklo; i ko je malo skupio, nije mu nedostalo. 2.Moj. 16, 18.
 16. A hvala Bogu, koji je dao takovo staranje za vas u srce Titovo.
 17. Jer primi moljenje; a budući da se tako vrlo stara, svojevoljno otide k vama.
 18. Poslasmo pak s njim i brata, kojega je pohvala u jevanđelju po svijem crkvama. 2.Kor. 12, 18.
 19. A ne samo to, nego je i izabran od crkava da ide s nama u ovu blagodat u kojoj mi služimo za samoga Gospoda slavu i vašu dobru volju: 1.Kor. 16, 3. 2.Kor. 4, 15.
 20. Čuvajući se toga da nas ko ne pokudi za ovo obilje u kome mi služimo,Ef. 5, 15.
 21. I promišljajući za dobro ne samo pred Bogom nego i pred ljudima. Ruta 3, 14. Prič. 3, 4. Mat. 5, 16. Fil. 4, 8.
 22. A poslasmo s njima i brata svojega, kojega mnogo puta poznasmo u mnogijem stvarima da je ustalac, a sad mnogo veći zbog velikoga nadanja na vas. 2.Kor. 7, 16. Gal. 5, 10. 2.Sol. 3, 4.
 23. A za Tita, on je moj drug i pomagač među vama; a za braću našu, oni su poslanici crkveni i slava Hristova. Jovan 13, 16. Fil. 2, 25. Filim. 1, 17.
 24. Pokažite dakle na njima svjedočanstvo svoje ljubavi i naše hvale vama i pred crkvama.