BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga poslanica Korinćanima - 6. glava

 1. Molimo vas pak kao pomagači da ne primite uzalud blagodat Božiju. 1.Kor. 3, 9. 2.Kor. 5, 20. Jevr. 12, 15.
 2. Jer on govori: u vrijeme najbolje poslušah te, i u dan spasenija pomogoh ti. Evo sad je vrijeme najbolje, evo sad je dan spasenija! Isa. 49, 8.
 3. Nikakvo ni u čemu ne dajte spoticanje, da se služba ne kudi;1.Kor. 9, 12.
 4. Nego u svemu pokažite se kao sluge Božije, u trpljenju mnogom, u nevoljama, u bijedama, u tjesnotama, 1.Kor. 4, 1.
 5. U ranama, u tamnicama, u bunama, u trudovima, u nespavanju, u postu,
 6. U čistoti, u razumu, u podnošenju, u dobroti, u Duhu svetom, u ljubavi istinitoj,
 7. U riječi istine, u sili Božijoj, s oružjem pravde i nadesno i nalijevo, Dela. 11, 21. Ef. 1, 19. 2.Tim. 4, 7. Jevr. 2, 4.
 8. Slavom i sramotom, kuđenjem i pohvalom, kao varalice i istiniti,
 9. Kao neznani i poznati, kao oni koji umiru i evo smo živi, kao nakaženi a ne umoreni, Psal. 118, 18. 1.Kor. 4, 9. 2.Kor. 5, 11.
 10. Kao žalosni a koji se jednako vesele, kao siromašni, a koji mnoge obogaćavaju, kao oni koji ništa nemaju a sve imaju.
 11. Usta naša otvoriše se k vama, Korinćani, i srce naše rasprostrani se.
 12. Vama nije tijesno mjesto u nama, ali vam je tijesno u srcima vašijem. 2.Kor. 12, 15.
 13. A da mi vratite (kao djeci govorim), rasprostranite se i vi.
 14. Ne vucite u tuđemu jarmu nevjernika; jer šta ima pravda s bezakonjem? ili kakvu zajednicu ima vidjelo s tamom?2.Moj. 34, 16. 5.Moj. 7, 2. 1.Sam. 5, 2. Amos 3, 3. 1.Kor. 7, 39. Ef. 5, 7.
 15. Kako li se slaže Hristos s Velijarom? ili kakav dijel ima vjerni s nevjernikom?
 16. Ili kako se udara crkva Božija s idolima? Jer ste vi crkve Boga živoga, kao što reče Bog: useliću se u njih, i življeću u njima, i biću im Bog, i oni će biti moj narod. 3.Moj. 26, 12. Jer. 31, 33. Jezek. 37, 26. Zah. 8, 8. 1.Pet. 2, 5.
 17. Zato iziđite između njih i odvojte se, govori Gospod, i ne dohvatajte se do nečistote, i ja ću vas primiti, 3.Moj. 14, 36. Isa. 52, 11. Otkr. 18, 4.
 18. I biću vam otac, i vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospod svedržitelj. Jer. 31, 1. Jer. 31, 9. Otkr. 21, 7.