BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga poslanica Korinćanima - 1. glava

HAC logo
 1. Od Pavla, apostola Isusa Hrista po volji Božijoj i brata Timotija crkvi Božijoj u Korintu, sa svima svetima koji su u svoj Ahaji:Kol. 1, 2.
 2. Blagodat vam i mir od Boga oca našega, i Gospoda Isusa Hrista. Fil. 1, 2.
 3. Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, otac milosti i Bog svake utjehe, 2.Moj. 34, 6. Ef. 1, 3.
 4. Koji nas utješava u svakoj nevolji našoj, da bismo mogli utješiti one koji su u svakoj nevolji utjehom kojom nas same Bog utješava. 2.Sol. 2, 16.
 5. Jer kako se stradanja Hristova umnožavaju na nama tako se i utjeha naša umnožava kroz Hrista. Dela. 9, 4. 2.Kor. 4, 10. Fil. 1, 20.
 6. Ako li smo pak u nevolji, za vašu je utjehu i spasenije, koje postaje u trpljenju tijeh istijeh stradanja koja i mi podnosimo. 2.Kor. 4, 15.
 7. I nadanje naše tvrdo je za vas. Ako li se utješavamo, za vašu je utjehu i spasenije, znajući da kao što ste zajedničari u našemu stradanju tako i u utjesi. Rim. 8, 17.
 8. Jer vam nećemo, braćo, zatajiti nevolje naše koja nam se dogodi u Aziji kad nam je bilo preteško i preko sile tako da se nijesmo nadali ni življeti; Dela. 19, 22. Dela. 19, 23.
 9. Nego sami u sebi osudismo da nam valja pomrijeti da se već ne uzdasmo u sebe nego u Boga koji podiže mrtve. Jer. 17, 5. Jer. 17, 7. Rim. 4, 17. Jevr. 11, 19.
 10. Koji nas je od tolike smrti izbavio, i izbavlja; i u njega se uzdamo da će nas i još izbaviti, 1.Sam. 7, 12. Jov 5, 17. Psal. 34, 19. 2.Pet. 2, 9.
 11. S pomoću i vaše molitve za nas; da mnogi ljudi mnogu hvalu daju Bogu za dare koji su nama dati vas radi. Rim. 15, 30. 2.Kor. 4, 15. Fil. 1, 19. Filim. 1, 22.
 12. Jer je naša slava ovo: svjedočanstvo savjesti naše da smo u prostoti i čistoti Božijoj a ne u mudrosti tjelesnoj nego po blagodati Božijoj življeli na svijetu, a osobito među vama. 1.Kor. 2, 4. 2.Kor. 2, 17.
 13. Jer vam drugo ne pišemo nego što čitate i razumijevate. A nadam se da ćete i do kraja razumjeti.
 14. Kao što neki i razumjeste da smo vam slava kao i vi nama za dan Gospoda našega Isusa Hrista. 2.Kor. 5, 12. Fil. 2, 16. 1.Sol. 2, 20.
 15. I u ovom pouzdanju šćadijah da vam dođem prije, da drugu blagodat imate; Rim. 1, 11. 1.Kor. 4, 19.
 16. I kroz vas da dođem u Maćedoniju, i opet iz Maćedonije da dođem k vama, i vi da me pratite u Judeju. 1.Kor. 16, 5.
 17. Ali kad sam ovo htio, eda li sam dakle što nepostojano činio? Ili što se nakanjujem, da se po tijelu nakanjujem, da bude u mene da da, a ne ne?2.Kor. 10, 2.
 18. Ali je Bog vjeran, te riječ naša k vama ne bi da i ne.
 19. Jer sin Božij Isus Hristos, kojega mi vama propovijedasmo ja i Silvan i Timotije, ne bi da i ne, nego u njemu bi da.2.Moj. 3, 14. Mar. 1, 1. Luka 1, 35. Dela. 9, 20. Dela. 18, 5. Jevr. 13, 8.
 20. Jer koliko je obećanja Božijeh, u njemu su da, i u njemu amin, Bogu na slavu kroz nas. 1.Moj. 3, 15. Psal. 72, 17. Isa. 7, 14. Rim. 15, 8.
 21. A Bog je koji nas utvrdi s vama u Hristu, i pomaza nas, 1.Jov. 2, 20. 1.Jov. 2, 27.
 22. Koji nas i zapečati, i dade zalog Duha u srca naša. Rim. 8, 23. Ef. 1, 14. Ef. 4, 30. 2.Tim. 2, 19. Otkr. 2, 17.
 23. A ja za svjedoka Boga prizivam na svoju dušu da štedeći vas ne dođoh više u Korint. 1.Kor. 4, 21.
 24. Ne kao da mi vladamo vjerom vašom, nego smo pomagači vaše radosti; jer u vjeri stojite. Rim. 11, 20. Fil. 1, 25.