BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Korinćanima - 8. glava

 1. A za meso što je klato idolima znamo, jer svi razum imamo. Razum dakle nadima, a ljubav popravlja. Dela. 15, 20. Dela. 15, 29. Rim. 14, 14.
 2. Ako li ko misli da što zna, ne zna još ništa kao što treba znati. Gal. 6, 3. 1.Tim. 6, 4.
 3. A ako ko ljubi Boga, Bog ga je naučio. 2.Moj. 33, 12. Naum 1, 7. Mat. 7, 23. Gal. 4, 9.
 4. A za jelo idolskijeh žrtava, znamo da idol nije ništa na svijetu, i da nema drugoga Boga osim jedinoga. 5.Moj. 3, 24. 5.Moj. 4, 39. Isa. 37, 16. Isa. 41, 24. Mar. 12, 29.
 5. Jer ako i ima koji se bogovi zovu, ili na nebu ili na zemlji, kao što ima mnogo bogova i mnogo gospoda: Jovan 10, 34.
 6. Ali mi imamo samo jednoga Boga oca, od kojega je sve, i mi u njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je sve, i mi kroza nj. Mal. 2, 10. Mat. 11, 27. Jovan 1, 3. Jovan 5, 20. Jovan 5, 27. Dela. 2, 36. Dela. 17, 28. Rim. 11, 36. Ef. 1, 20. Ef. 1, 23. Fil. 2, 11. Jevr. 1, 2.
 7. Ali nema svatko razuma; jer neki koji još i sad misle da su idoli nešto, kao idolske žrtve jedu, i savjest njihova, slaba budući, pogani se.
 8. Ali jelo nas ne postavlja pred Bogom: jer niti ćemo biti veći ako jedemo, ni manji ako ne jedemo. Mar. 7, 15.
 9. Ali se čuvajte da kako ova sloboda vaša ne postane spoticanje slabima. 1.Kor. 10, 23.
 10. Jer ako tebe, koji imaš razum, vidi ko u idolskoj crkvi gdje sjediš za trpezom, neće li njegova savjest, slaba budući, osloboditi se da jede idolske žrtve?
 11. I s tvoga razuma poginuće slabi brat, za kojega Hristos umrije.
 12. Tako kad se griješite o braću, i bijete njihovu slabu savjest, o Hrista se griješite. Mat. 25, 40. Dela. 9, 4.
 13. Zato ako jelo sablažnjava brata mojega, neću jesti mesa dovijeka, da ne sablaznim brata svojega. Rim. 14, 20. 1.Kor. 10, 28.