BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Korinćanima - 6. glava

HAC logo
 1. Smije li koji od vas, kad ima tužbu na drugoga, ići na sud nepravednima, a ne svetima?
 2. Ne znate li da će sveti suditi svijetu? Kad ćete dakle vi svijetu suditi nijeste li vrijedni suditi manjijem stvarima? Psal. 49, 14. Dan. 7, 22. Luka 22, 30. Otkr. 2, 26. Otkr. 20, 4.
 3. Ne znate li da ćemo anđelima suditi, akamoli stvarima ovoga svijeta? 2.Pet. 2, 4. Juda 1, 6.
 4. A vi kad imate tužbe za stvari ovoga svijeta, uzmete za sudije one koje u crkvi ne broji niko ni u što!
 5. Na sramotu vašu govorim: zar nema među vama nijednoga mudra koji može rasuditi među braćom svojom?
 6. Nego se brat s bratom sudi, i to pred nevjernima!
 7. I to je već vrlo sramno za vas da imate tužbe među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu? Prič. 20, 22. Mat. 5, 39. Rim. 12, 17.
 8. Nego vi sami činite nepravdu i štetu, pa još braći! 1.Sol. 4, 6.
 9. Ili ne znate da nepravednici neće naslijediti carstva Božijega? Ne varajte se: ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici, Isa. 3, 11. Dela. 24, 25.
 10. Ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci, carstva Božijega neće naslijediti.
 11. I ovakovi bijaste neki; nego se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda našega Isusa Hrista i Duhom Boga našega. 3.Moj. 14, 28. Jovan 13, 10. Dela. 22, 16. Ef. 5, 26. Jevr. 10, 22. 1.Pet. 3, 21.
 12. Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali neću da što oblada mnome. 1.Kor. 10, 23.
 13. Jela su za trbuh, i trbuh je za jela; ali će Bog i ova i onoga pokvariti. A tijelo nije za kurvarstvo, nego za Gospoda, i Gospod za tijelo. Ef. 5, 23. Kol. 2, 22. 1.Sol. 4, 3.
 14. A Bog i Gospoda podiže, i nas će podići silom svojom. Dela. 2, 24. Rim. 6, 5. Rim. 8, 11. 2.Kor. 4, 14. Ef. 1, 19.
 15. Ne znate li da su tjelesa vaša udi Hristovi? Hoću li dakle uzeti ude Hristove i od njih načiniti ude kurvine? Bože sačuvaj!
 16. Ili ne znate da ko se s kurvom sveže jedno tijelo s njom postane? Jer, reče, biće dvoje jedno tijelo. 1.Moj. 2, 24. Mat. 19, 5.
 17. A ko se Gospoda drži jedan je duh s Gospodom. Jovan 17, 21. Ef. 4, 4.
 18. Bježite od kurvarstva; jer svaki grijeh koji čovjek čini osim tijela je; a koji se kurva on griješi svome tijelu. Rim. 1, 24. 1.Sol. 4, 4.
 19. Ili ne znate da su tjelesa vaša crkva svetoga Duha koji živi u vama, kojega imate od Boga, i nijeste svoji?2.Kor. 6, 16.
 20. Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u tjelesima svojijem i u dušama svojijem, što je Božije. Mat. 5, 16. Gal. 3, 13. Jevr. 9, 12. 1.Pet. 1, 18. Otkr. 5, 9.