BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Korinćanima - 13. glava

 1. Ako jezike čovječije i anđelske govorim a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni, ili praporac koji zveči. Mat. 25, 45. Rim. 14, 1. Rim. 14, 21.
 2. I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Mat. 7, 22. Luka 17, 6. 1.Kor. 13, 8.
 3. I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže. Mat. 6, 1.
 4. Ljubav dugo trpi, milokrvna je; ljubav ne zavidi; ljubav se ne veliča, ne nadima se, 1.Pet. 4, 8.
 5. Ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu, Jer. 40, 16. Rim. 14, 12. Fil. 2, 4. Fil. 4, 8.
 6. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, Psal. 10, 3. Rim. 1, 32. 2.Jov. 1, 4.
 7. Sve snosi, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi. Gal. 6, 2.
 8. Ljubav nikad ne prestaje, a proroštvo ako će i prestati, jezici ako će umuknuti, razuma ako će nestati.
 9. Jer nešto znamo i nešto prorokujemo; 1.Kor. 8, 2. 1.Tim. 6, 4.
 10. A kad dođe savršeno, onda će prestati što je nešto. Isa. 54, 13. Jovan 6, 45.
 11. Kad ja bijah malo dijete kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljavah; a kad postadoh čovjek, odbacih djetinjstvo.
 12. Tako sad vidimo kao kroz staklo u zagonetki, a onda ćemo licem k licu; sad poznajem nešto, a onda ću poznati kao što sam poznat. Jest. 1, 14. Mat. 18, 10. 2.Kor. 3, 18. Fil. 3, 12.
 13. A sad ostaje vjera, nad, ljubav, ovo troje; ali je ljubav najveća među njima. Mat. 22, 38. Mar. 12, 30.