BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Korinćanima - 10. glava

 1. Ali neću vam zatajiti, braćo, da ocevi naši svi pod oblakom biše, i svi kroz more prođoše; 2.Moj. 13, 21. 2.Moj. 14, 22. 4.Moj. 9, 18. Isa. 63, 11.
 2. I svi se u Mojsija krstiše u oblaku i moru;
 3. I svi jedno jelo duhovno jedoše; 2.Moj. 15, 27. 2.Moj. 16, 15. 5.Moj. 8, 3.
 4. I svi jedno piće duhovno piše; jer pijahu od duhovne stijene koja iđaše za njima: a stijena bješe Hristos. 2.Moj. 17, 6. 4.Moj. 20, 11. Psal. 78, 15. Psal. 78, 16. Jovan 4, 10. Otkr. 22, 17.
 5. Ali mnogi od njih ne bijahu po Božijoj volji, jer biše pobijeni u pustinji. 4.Moj. 14, 32. Jezek. 20, 36. Jevr. 3, 17.
 6. A ovo biše ugledi nama, da mi ne želimo zala, kao i oni što želješe. 2.Pet. 2, 6.
 7. Niti bivajte idolopoklonici, kao neki od njih, kao što stoji napisano: sjedoše ljudi da jedu i da piju, i ustaše da igraju. 2.Moj. 32, 6.
 8. Niti da se kurvamo, kao neki od njih što se kurvaše, i pade ih u jedan dan dvadeset i tri hiljade. 4.Moj. 25, 1.
 9. Niti da kušamo Hrista, kao što neki od njih kušaše, i od zmija izgiboše. 2.Moj. 17, 2. 2.Moj. 17, 7. 4.Moj. 21, 5. 5.Moj. 6, 16. Psal. 78, 18. Psal. 78, 56.
 10. Niti da vičemo na Boga, kao neki od njih što vikaše, i izgiboše od krvnika.
 11. Ovo se pak sve događaše ugledi njima, a napisa se za nauku nama, na koje pošljedak svijeta dođe. Psal. 102, 18. Jezek. 5, 15. Rim. 4, 23. Rim. 15, 4. Gal. 4, 24. Jevr. 10, 25.
 12. Jer koji misli da stoji neka se čuva da ne padne.
 13. Drugo iskušenje ne dođe na vas osim čovječijega; ali je vjeran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti s iskušanjem i kraj, da možete podnijeti.1.Moj. 19, 20. 2.Moj. 13, 17. Psal. 124, 7. Psal. 125, 3. Jer. 29, 11. Luka 22, 32. Dela. 27, 44. 2.Pet. 2, 9.
 14. Zato, ljubazna braćo moja, bjegajte od idolopoklonstva.
 15. Kao mudrima govorim; sudite vi šta govorim.
 16. Čaša blagoslova koju blagosiljamo nije li zajednica krvi Hristove? Hljeb koji lomimo nije li zajednica tijela Hristova?Psal. 16, 5. Mat. 26, 26. Dela. 2, 42.
 17. Jer smo jedan hljeb, jedno tijelo mnogi; jer svi u jednome hljebu imamo zajednicu. Rim. 12, 5.
 18. Gledajte Izrailja po tijelu: koji jedu žrtve nijesu li zajedničari oltara? 3.Moj. 3, 3. Jezek. 44, 3. Rim. 4, 12.
 19. Šta dakle govorim? da je idol što? ili idolska žrtva da je što?
 20. Nije; nego što žrtvuju neznabošci, da đavolima žrtvuju, a ne Bogu; a ja neću da ste vi zajedničari s đavolima.5.Moj. 32, 17.
 21. Ne možete piti čaše Gospodnje i čaše đavolske; ne možete imati zajednice u trpezi Gospodnjoj i u trpezi đavolskoj. 5.Moj. 32, 38. 2.Kor. 6, 15.
 22. Ili da prkosimo Gospodu? Eda li smo mi jači od njega? Jov 9, 4. Jer. 7, 19. Jezek. 22, 14.
 23. Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali sve ne ide na dobro. 1.Kor. 6, 12.
 24. Niko da ne gleda što je njegovo, nego svaki da gleda što je drugoga. Rim. 15, 1.
 25. Sve što se prodaje na mesarnici, jedite, i ništa ne ispitujte savjesti radi;Dela. 10, 15. Rim. 14, 2. 1.Tim. 4, 4.
 26. Jer je Gospodnja zemlja i što je na njoj.
 27. Ako li vas ko od nevjernika pozove, i hoćete ići, jedite sve što se pred vas donese, i ne premišljajte ništa savjesti radi. Luka 10, 7. Luka 10, 8.
 28. Ako li vam pak ko reče: ovo je idolska žrtva, ne jedite radi onoga koji vam kaže, i radi savjesti; jer je Gospodnja zemlja i što je na njoj. 5.Moj. 10, 14. 1.Kor. 8, 10.
 29. Ali ne govorim za savjest tvoju, nego drugoga; jer zašto da moju slobodu sudi savjest drugoga? Rim. 14, 16.
 30. Ako ja s blagodaću uživam, zašto da se huli na mene za ono za što ja zahvaljujem?
 31. Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li što drugo činite, sve na slavu Božiju činite. Zah. 14, 21. Rim. 14, 6. Ef. 5, 1. Fil. 2, 4. Kol. 3, 17. 2.Sol. 3, 9.
 32. Ne budite na sablazan ni Jevrejima, ni Grcima, ni crkvi Božijoj, Ruta 3, 14. 1.Kor. 1, 2.
 33. Kao što i ja u svačemu svima ugađam, ne tražeći svoje koristi nego mnogijeh, da se spasu.