BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Rimljanima - 5. glava

 1. Opravdavši se dakle vjerom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista, Isa. 32, 17. Jovan 16, 33. Ef. 2, 14. Kol. 1, 20.
 2. Kroz kojega i pristup nađosmo vjerom u ovu blagodat u kojoj stojimo, i hvalimo se nadanjem slave Božije. Psal. 16, 9. Jovan 10, 9. Rim. 15, 13. 1.Kor. 15, 1. Ef. 3, 12. Jevr. 3, 6. Jevr. 10, 19.
 3. Ne samo pak to, nego se hvalimo i nevoljama, znajući da nevolja trpljenje gradi; Mat. 5, 11. Rim. 8, 35. Fil. 2, 17.
 4. A trpljenje iskustvo, a iskustvo nadanje;
 5. A nadanje neće se osramotiti, jer se ljubav Božija izli u srca naša Duhom svetijem koji je dat nama. Mat. 22, 36. 2.Kor. 1, 22. Gal. 4, 6. Ef. 1, 13. Fil. 1, 20. Jevr. 8, 10.
 6. Jer Hristos još kad slabi bjesmo umrije u vrijeme svoje za bezbožnike.
 7. Jer jedva ko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se ko usudio umrijeti.
 8. Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bijasmo grješnici umrije za nas. Jovan 15, 13. 1.Pet. 3, 18.
 9. Mnogo ćemo dakle većma biti kroza nj spaseni od gnjeva kad smo se sad opravdali krvlju njegovom. 1.Sol. 1, 10. 1.Jov. 1, 7.
 10. Jer kad smo se pomirili s Bogom smrću sina njegova dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se većma spasti u životu njegovu kad smo se pomirili. Jovan 14, 19. Rim. 11, 28. 2.Kor. 5, 18.
 11. Ne samo pak to, nego se hvalimo i Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista, kroz kojega sad primismo pomirenje. 3.Moj. 4, 35.
 12. Zato kao što kroz jednoga čovjeka dođe na svijet grijeh, i kroz grijeh smrt, i tako smrt uđe u sve ljude, jer svi sagriješiše. Jezek. 18, 4. Rim. 5, 15.
 13. Jer grijeh bješe na svijetu do zakona; ali se grijeh ne primaše kad ne bješe zakona; 1.Jov. 3, 4.
 14. Nego carova smrt od Adama tja do Mojsija i nad onima koji nijesu sagriješili prestupivši kao Adam, koji je prilika onoga koji šćadijaše doći.
 15. Ali dar nije tako kao grijeh; jer kad kroz grijeh jednoga pomriješe mnogi, mnogo se veća blagodat Božija i dar izli izobilno na mnoge blagodaću jednoga čovjeka Isusa Hrista. Isa. 53, 11. Mat. 20, 28. Jevr. 9, 28.
 16. I dar nije kao grijeh jednoga: jer za grijeh jednoga bi osuđenje, a dar od mnogijeh grijehova opravdanje.
 17. Jer kad za grijeh jednoga carova smrt kroz jednoga, koliko će većma oni koji primaju izobilje blagodati i dar pravde u životu carovati kroz jednoga Isusa Hrista!
 18. Zato dakle kao što za grijeh jednoga dođe osuđenje na sve ljude, tako i pravdom jednoga dođe na sve ljude opravdanje života. Jovan 12, 32. Jevr. 2, 9.
 19. Jer kao što neposlušanjem jednoga čovjeka postaše mnogi grješni, tako će i poslušanjem jednoga biti mnogi pravedni.
 20. A zakon dođe uz to da se umnoži grijeh; jer gdje se umnoži grijeh ondje se još većma umnoži blagodat, Luka 7, 47. Jovan 15, 22. Rim. 3, 20. Rim. 7, 13. Gal. 3, 19. 1.Tim. 1, 14.
 21. Da kao što carova grijeh za smrt, tako i blagodat da caruje pravdom za život vječni, kroz Isusa Hrista Gospoda našega. Rim. 7, 13. Rim. 8, 2.