BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Rimljanima - 3. glava

 1. Šta je dakle bolji Jevrejin od drugijeh ljudi? Ili šta pomaže obrezanje? Luka 7, 9.
 2. Mnogo svakojako; prvo što su im povjerene riječi Božije. 5.Moj. 4, 7.
 3. A što neki ne vjerovaše, šta je za to? Eda će njihovo nevjerstvo vjeru Božiju ukinuti? 4.Moj. 23, 19. Jevr. 4, 2.
 4. Bože sačuvaj! nego Bog neka bude istinit, a čovjek svaki laža, kao što stoji napisano: da se opravdaš u svojijem riječima, i da pobijediš kad ti stanu suditi. Jov 40, 8. Psal. 51, 4. Psal. 62, 9. Jovan 3, 33. Rim. 3, 7. Rim. 6, 2.
 5. Ako li nepravda naša Božiju pravdu podiže, šta ćemo reći? Eda li je Bog nepravedan kad se srdi? Po čovjeku govorim: Gal. 3, 15.
 6. Bože sačuvaj! Jer kako bi mogao Bog suditi svijetu? 1.Moj. 18, 25. Psal. 9, 8.
 7. Jer ako istina Božija u mojoj laži veća postane na slavu njegovu, zašto još i ja kao grješnik da budem osuđen?
 8. Zašto dakle (kao što viču na nas, i kao što kažu neki da mi govorimo) da ne činimo zla da dođe dobro? Njima će sud biti pravedan. Rim. 5, 20.
 9. Šta dakle? Jesmo li bolji od njih? Nipošto! Jer gore dokazasmo da su i Jevreji i Grci svi pod grijehom, Gal. 3, 22.
 10. Kao što stoji napisano: ni jednoga nema pravedna;Psal. 14, 1.
 11. Ni jednoga nema razumna, i ni jednoga koji traži Boga;Os. 7, 10.
 12. Svi se ukloniše i zajedno nevaljali postaše: nema ga koji čini dobro, nema ni jednoga ciglog.Luka 17, 10.
 13. Njihovo je grlo grob otvoren, jezicima svojima varaju, i jed je aspidin pod usnama njihovima. Psal. 5, 9. Psal. 140, 3. Jak. 3, 8.
 14. Njihova su usta puna kletve i grčine. Psal. 10, 7.
 15. Njihove su noge brze da proljevaju krv. Prič. 1, 16.
 16. Na putovima je njihovima raskopavanje i nevolja;
 17. I puta mirnoga ne poznaše.
 18. Nema straha Božijega pred očima njihovima. 2.Sam. 12, 14. Isa. 52, 5.
 19. A znamo da ono što zakon govori, govori onima koji su u zakonu, da se svaka usta zatisnu, i sav svijet da bude kriv Bogu; Jezek. 16, 63. Rim. 2, 2. 1.Kor. 9, 20.
 20. Jer se djelima zakona nijedno tijelo neće opravdati pred njim; jer kroz zakon dolazi poznanje grijeha. Psal. 143, 2. Dela. 13, 39. Rim. 7, 7. Rim. 7, 8. Gal. 2, 16. Tit. 3, 5.
 21. A sad se bez zakona javi pravda Božija, posvjedočena od zakona i od proroka; Isa. 45, 24. Rim. 1, 17. Jevr. 11, 4. 1.Pet. 1, 10. 2.Pet. 1, 1.
 22. A pravda Božija vjerom Isusa Hrista u sve i na sve koji vjeruju; jer nema razlike. Rim. 4, 1. Rim. 4, 5. Rim. 4, 23. Kol. 3, 11.
 23. Jer svi sagriješiše i izgubili su slavu Božiju,Rim. 4, 5. Gal. 3, 22.
 24. I opravdaće se zabadava blagodaću njegovom, otkupom Isusa Hrista. Mat. 20, 28. Ef. 1, 7. Kol. 1, 14. 1.Tim. 2, 6. Jevr. 9, 12. 1.Pet. 1, 18.
 25. Kojega postavi Bog očišćenje vjerom u krvi njegovoj da pokaže svoju pravdu oproštenjem pređašnjijeh grijeha; 3.Moj. 16, 15. Isa. 53, 11. 1.Jov. 4, 10.
 26. U podnošenju Božijemu, da pokaže pravdu svoju u sadašnje vrijeme da je on pravedan i da pravda onoga koji je od vjere Isusove.
 27. Gdje je dakle hvala? Prođe. Kakijem zakonom? je li zakonom djela? Ne, nego zakonom vjere. 1.Kor. 1, 29. Ef. 2, 9.
 28. Mislimo dakle da će se čovjek opravdati vjerom bez djela zakona. Gal. 2, 16. Tit. 3, 5.
 29. Ili je samo Jevrejski Bog, a ne i neznabožački? Da, i neznabožački. Isa. 54, 5.
 30. Jer je jedan Bog koji će opravdati obrezanje iz vjere i neobrezanje vjerom.
 31. Kvarimo li dakle zakon vjerom? Bože sačuvaj! nego ga još utvrđujemo.