BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Rimljanima - 15. glava

 1. Dužni smo dakle mi jaki slabosti slabijeh nositi, i ne sebi ugađati. Rim. 14, 1. Gal. 6, 1.
 2. I svaki od vas da ugađa bližnjemu na dobro za dobar ugled. Rim. 14, 19. Fil. 2, 4.
 3. Jer i Hristos ne ugodi sebi, nego kao što je pisano: ruženja onijeh koji tebe ruže padoše na me. Psal. 69, 9.
 4. Jer što se naprijed napisa za našu se nauku napisa, da trpljenjem i utjehom pisma nad imamo.Psal. 102, 18. Psal. 119, 50. Psal. 119, 92. Isa. 30, 8. Dan. 7, 1. Avak. 2, 2. 2.Tim. 3, 16.
 5. A Bog trpljenja i utjehe da vam da da složno mislite među sobom po Hristu Isusu, 2.Moj. 34, 6. Psal. 86, 15.
 6. Da jednodušno jednijem ustima slavite Boga i oca Gospoda našega Isusa Hrista.
 7. Zato primajte jedan drugoga kao što i Hristos primi vas na slavu Božiju. Rim. 5, 2.
 8. Ali kažem da je Isus Hristos bio sluga obrezanja istine radi Božije, da utvrdi obećanje ocevima, Dan. 9, 27. Mat. 15, 24. Jovan 1, 11. Dela. 3, 25. Rim. 3, 3. 2.Kor. 1, 20.
 9. A neznabošci po milosti da proslave Boga, kao što stoji napisano: zato ću te hvaliti među neznabošcima, Gospode, i pjevaću ime tvoje. Psal. 18, 49. Jovan 10, 16. Rim. 9, 23.
 10. I opet govori: veselite se neznabošci s narodom njegovijem.5.Moj. 32, 43.
 11. I opet: hvalite Gospoda svi neznabošci, i slavite ga svi narodi. Psal. 117, 1.
 12. I opet Isaija govori: biće korijen Jesejev, i koji ustane da vlada nad neznabošcima u onoga će se uzdati neznabošci. Isa. 9, 6. Otkr. 5, 5.
 13. A Bog nada da ispuni vas svake radosti i mira u vjeri, da imate izobilje u nadu silom Duha svetoga.
 14. A ja sam i sam uvjeren za vas, braćo, da ste i vi sami puni blagodati, napunjeni svakoga razuma, da možete druge naučiti. 2.Kor. 7, 13. 2.Tim. 1, 16. 2.Pet. 1, 12. 1.Jov. 2, 21.
 15. Ali vam opet, braćo, slobodno pisah nekoliko da vam napomenem radi blagodati koja mi je dana od Boga, Isa. 49, 1. Isa. 49, 5. Dela. 9, 15. Gal. 1, 15.
 16. Da budem sluga Isusa Hrista u neznabošcima, da služim jevanđelju Božijemu, da budu neznabošci prinos povoljan i osvećen Duhom svetijem. Gal. 2, 7. Gal. 2, 9. 1.Tim. 2, 7.
 17. Imam dakle hvalu u Hristu Isusu kod Boga. Fil. 3, 3. Jevr. 5, 1.
 18. Jer ne smijem govoriti što koje Hristos ne učini kroza me za poslušanje neznabožaca riječju i djelom, Mar. 16, 20. Dela. 14, 27. Dela. 21, 19. Rim. 1, 5. 1.Kor. 3, 6. 2.Kor. 1, 1.
 19. U sili znaka i čudesa silom Duha Božijega; tako da od Jerusalima i naokolo tja do Ilirika napunih jevanđeljem Hristovijem. Dela. 1, 8. Dela. 5, 12. Dela. 14, 3. Dela. 15, 12. 1.Kor. 12, 4.
 20. I tako se potrudih da propovjedim jevanđelje ne gdje se spominjaše Hristos, da na tuđoj zakopini ne zidam;2.Kor. 10, 13. 2.Kor. 10, 15.
 21. Nego kao što je pisano: kojima se ne javi za njega, vidjeće; i koji ne čuše razumjeće. Isa. 52, 15.
 22. To me i zadrža mnogo puta da ne dođem k vama.Rim. 1, 13.
 23. A sad više ne imajući mjesta u ovijem zemljama, a imajući želju od mnogo godina da dođem k vama, Dela. 19, 21. Rim. 1, 13. Rim. 15, 32.
 24. Ako pođem u Španjolsku, doći ću vam; jer se nadam da ću tuda proći i vas vidjeti, i vi ćete me otpratiti onamo kad se najprije nekoliko nasitim vas. Dela. 15, 3. Rim. 15, 28.
 25. A sad idem u Jerusalim služeći svetima. Dela. 24, 17. Rim. 15, 31.
 26. Jer Maćedonija i Ahaja učiniše dragovoljno neku porezu za siromahe svete koji žive u Jerusalimu. 1.Kor. 16, 1. 2.Kor. 8, 1.
 27. Oni učiniše dragovoljno, a i dužni su im; jer kad neznabošci dobiše dijel u njihovijem duhovnijem imanjima, dužni su i oni njima u tjelesnima poslužiti.1.Kor. 9, 11. Gal. 6, 6.
 28. Kad ovo dakle svršim, i ovaj im plod zapečatim, poći ću preko vas u Španjolsku. Rim. 15, 24. Fil. 4, 17.
 29. A znam da kad dođem k vama, doći ću s obilnijem blagoslovom jevanđelja Hristova. Rim. 1, 11. Ef. 3, 8.
 30. Ali vas molim, braćo, zaradi Gospoda našega Isusa Hrista, i zaradi ljubavi Duha, pomozite mi u molitvama za me k Bogu; 2.Kor. 1, 11. Fil. 2, 1.
 31. Da se izbavim od onijeh koji se protive u Judeji, i da služba moja za Jerusalim bude po volji svetima; 2.Sol. 3, 2.
 32. Da s radošću dođem k vama, s voljom Božijom, i da se razveselim s vama. Rim. 1, 10. 2.Kor. 7, 13. 2.Tim. 1, 16. Jak. 4, 15.
 33. A Bog mira sa svima vama. Amin.