BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Djela apostolska - 6. glava

 1. A u ove dane, kad se umnožiše učenici, podigoše Grci viku na Jevreje što se njihove udovice zaboravljahu kad se dijeljaše hrana svaki dan. Nem. 5, 1. Psal. 72, 16. Mat. 13, 31. Dela. 4, 35. Dela. 9, 29.
 2. Onda dvanaestorica dozvavši mnoštvo učenika, rekoše: nije prilično nama da ostavimo riječ Božiju pa da služimo oko trpeza. 2.Moj. 18, 17. 2.Tim. 2, 4.
 3. Nađite dakle, braćo, među sobom sedam poštenijeh ljudi, punijeh Duha svetoga i premudrosti, koje ćemo postaviti nad ovijem poslom. 2.Moj. 18, 21. 5.Moj. 1, 13. 1.Tim. 3, 7. 1.Tim. 3, 10.
 4. A mi ćemo u molitvi i u službi riječi ostati. Dela. 2, 42.
 5. I ova riječ bi ugodna svemu narodu. I izbraše Stefana, čovjeka napunjena vjere i Duha svetoga, i Filipa, i Prohora, i Nikanora, i Timona, i Parmena, i Nikolu pokrštenjaka iz Antiohije.Dela. 8, 5. Dela. 9, 31.
 6. Ove postaviše pred apostole, i oni pomolivši se Bogu metnuše ruke na njih.Psal. 37, 5. Prič. 16, 3. Dela. 1, 24. Dela. 8, 17. Fil. 4, 6. 1.Tim. 4, 14. 2.Tim. 1, 6. Jevr. 6, 2.
 7. I riječ Božija rastijaše, i množaše se vrlo broj učenika u Jerusalimu. I sveštenici mnogi pokoravahu se vjeri. Jovan 12, 42. Dela. 12, 24. Dela. 19, 20. Kol. 1, 6. 2.Sol. 3, 1.
 8. A Stefan pun vjere i sile činjaše znake i čudesa velika među ljudima.
 9. Tada ustaše neki iz zbornice koja se zove Liverćanska i Kirinačka i Aleksandrijnačka i onijeh koji bijahu iz Kilikije i Azije, i prepirahu se sa Stefanom.
 10. I ne mogahu protivu stati premudrosti i Duhu kojijem govoraše. Isa. 54, 17. Luka 21, 15.
 11. Tada podgovoriše ljude te kazaše: čusmo ga gdje huli na Mojsija i na Boga. Mat. 26, 15.
 12. I pobuniše narod i starješine i književnike, i napadoše i uhvatiše ga, i dovedoše ga na sabor.
 13. I izvedoše lažne svjedoke koji govorahu: ovaj čovjek ne prestaje huliti na ovo sveto mjesto i na zakon. Dela. 21, 28. Jevr. 7, 12.
 14. Jer ga čusmo gdje govori: ovaj Isus Nazarećanin razvaliće ovo mjesto, i izmijeniće običaje koje nam ostavi Mojsije. Dan. 9, 26. Mat. 24, 2. Dela. 25, 8.
 15. I pogledavši na nj svi koji sjeđahu na saboru vidješe lice njegovo kao lice anđela. Dan. 10, 6. Mat. 17, 2. Otkr. 10, 1.