BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Djela apostolska - 22. glava

 1. Ljudi, braćo i ocevi! čujte sad moj odgovor k vama. Dela. 7, 2.
 2. A kad čuše da im Jevrejskijem jezikom progovori, još veća tišina posta. I reče:
 3. Ja sam čovjek Jevrejin, koji sam rođen u Tarsu Kilikijskome, i odgajen u ovome gradu kod nogu Gamaliilovijeh, naučen upravo otačkom zakonu, i bijah revnitelj Božij kao što ste vi svi danas. 5.Moj. 33, 3. 2.Sam. 21, 2. 2.Car. 4, 38. Luka 8, 35. Dela. 5, 34. Dela. 9, 30. Dela. 21, 20. Dela. 26, 5. Rim. 10, 2. Rim. 11, 1. 2.Kor. 11, 22. Gal. 1, 14. Fil. 3, 5. Fil. 3, 6.
 4. Ja ovaj put gonih do same smrti, vežući i predajući u tamnicu i ljude i žene, Dela. 8, 3. 1.Tim. 1, 13.
 5. Kao što mi svjedoči i poglavar sveštenički i sve starješine; od kojijeh i poslanice primih na braću koja žive u Damasku; i iđah da dovedem one što bijahu onamo svezane u Jerusalim da se muče. Luka 22, 66. Dela. 4, 5. Dela. 9, 2. Dela. 23, 1. Dela. 28, 17. Rim. 9, 3.
 6. A kad iđah i približih se k Damasku, dogodi mi se oko podne da me ujedanput obasja velika svjetlost s neba. Dela. 26, 12.
 7. I padoh na zemlju, i čuh glas, koji mi govori: Savle! Savle! zašto me goniš?
 8. A ja odgovorih: ko si ti, Gospode? A on mi reče: ja sam Isus Nazarećanin, kojega ti goniš.
 9. A koji bijahu sa mnom vidješe svjetlost i uplašiše se; ali ne čuše glasa koji mi govoraše. Dan. 10, 7.
 10. A ja rekoh: šta ću činiti, Gospode? A Gospod mi reče: ustani i idi u Damask, i tamo će ti se kazati za sve šta ti je određeno da činiš.
 11. I kad obnevidjeh od silne svjetlosti one, vođahu me za ruku oni koji bijahu sa mnom, i dođoh u Damask. Dela. 9, 8.
 12. A neki Ananija čovjek pobožan po zakonu, posvjedočen od sviju Jevreja koji žive u Damasku, Dela. 3, 13. Dela. 5, 30. Dela. 9, 10. Dela. 10, 22. 1.Tim. 3, 7.
 13. Došavši k meni stade i reče mi: Savle brate! progledaj. I ja u taj čas pogledah na nj.
 14. A on mi reče: Bog otaca našijeh izabra te da poznaš volju njegovu, i da vidiš pravednika, i da čuješ glas iz usta njegovijeh: Jovan 15, 16. Dela. 3, 13. Dela. 3, 14. Dela. 5, 30. Dela. 9, 15. Rim. 1, 1. 1.Kor. 9, 1. 1.Kor. 11, 23. Gal. 1, 1. Gal. 1, 12. Tit. 1, 1. Jevr. 7, 26. 1.Jov. 1, 1.
 15. Da mu budeš svjedok pred svijem ljudima za ovo što si vidio i čuo. Dela. 23, 11. Dela. 26, 16.
 16. I sad šta oklijevaš? Ustani i krsti se, i operi se od grijeha svojijeh, prizvavši ime Gospoda Isusa. Dela. 2, 21. Dela. 2, 38. Rim. 10, 13. Jevr. 10, 22.
 17. A dogodi se, kad se vratih u Jerusalim i moljah se u crkvi Bogu, da postadoh izvan sebe, Dela. 9, 26. Rim. 15, 19. 2.Kor. 12, 2.
 18. I vidjeh ga gdje mi govori: pohiti te iziđi iz Jerusalima, jer neće primiti svjedočanstva tvojega za mene. Mat. 10, 14.
 19. I ja rekoh: Gospode! sami znadu da sam ja metao u tamnice i bio po zbornicama one koji te vjeruju.Mat. 10, 17. Dela. 8, 3.
 20. I kad se proljevaše krv Stefana svjedoka tvojega, i ja stajah i pristajah na smrt njegovu, i čuvah haljine onijeh koji ga ubijahu.Luka 11, 48. Dela. 7, 58. Dela. 8, 1. Rim. 1, 32.
 21. I reče mi: idi; jer ću ja daleko da te pošljem u neznabošce.Dela. 13, 2. Dela. 18, 6. Rim. 1, 5. Rim. 11, 13. Gal. 2, 7. 1.Tim. 2, 7. 2.Tim. 1, 11.
 22. A oni ga slušahu do ove riječi, pa podigoše glas svoj govoreći: uzmi sa zemlje takovoga; jer ne treba da živi. Dela. 21, 36. Dela. 25, 24.
 23. A kad oni vikahu i zbacivahu haljine i bacahu prah u nebo,
 24. Zapovjedi vojvoda da ga odvedu u oko, i reče da ga bojem ispitaju da dozna za kakvu krivicu tako vikahu na nj.
 25. I kad ga pritegoše uzicama, reče Pavle kapetanu, koji stajaše ondje: zar vi možete biti čovjeka Rimljanina, i još bez suda? Dela. 16, 37.
 26. A kad ču kapetan, pristupi k vojvodi, i kaza govoreći: gledaj šta ćeš činiti; jer je ovaj čovjek Rimljanin.
 27. A vojvoda pristupivši reče mu: kaži mi jesi li ti Rimljanin? A on reče: da.
 28. A vojvoda odgovori: ja sam za veliku cijenu ime ovoga građanstva dobio. A Pavle reče: a ja sam se i rodio s njime.
 29. Onda otstupiše odmah od njega oni što šćadijahu da ga ispituju; a vojvoda se uplaši kad razumje da je Rimljanin i što ga bješe svezao.
 30. A sjutradan, želeći doznati istinu zašto ga tuže Jevreji, pusti ga iz okova, i zapovjedi da dođu glavari sveštenički i sav sabor njihov; i svedavši Pavla postavi ga pred njima. Mat. 10, 17. Luka 21, 12. Dela. 23, 28.