BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Djela apostolska - 18. glava

 1. A potom se odluči Pavle od Atine i dođe u Korint,
 2. I nađe jednoga Jevrejina, po imenu Akilu, rodom iz Ponta, koji bješe skoro došao iz Talijanske sa ženom svojom Priskilom (jer bješe zapovjedio Klaudije da svi Jevreji idu iz Rima), i dođe k njima. 1.Kor. 16, 19. 2.Tim. 4, 19.
 3. I budući da bješe onoga istog zanata, osta kod njih i rađaše, jer bijahu ćilimarskog zanata. 1.Kor. 4, 12. 1.Sol. 2, 9.
 4. A prepiraše se u zbornicama svake subote, i nadgovaraše Jevreje i Grke.
 5. I kad siđoše iz Maćedonije Sila i Timotije, navali Duh na Pavla da svjedoči Jevrejima da je Isus Hristos.Jov 32, 18. Mat. 3, 2. Mar. 6, 12. Luka 13, 5. Dela. 3, 19. Dela. 17, 14. Dela. 17, 15. Dela. 20, 21. 2.Kor. 7, 10.
 6. A kad se oni protivljahu i huljahu, otrese haljine svoje i reče im: krv vaša na vaše glave; ja sam čist, otsad idem u neznabošce. Jezek. 3, 18. Jezek. 3, 19. Jezek. 33, 4. Mat. 10, 14. Dela. 28, 28. 1.Pet. 4, 4.
 7. I otišavši odande dođe u kuću nekoga po imenu Justa, koji poštovaše Boga, i kojega kuća bješe kraj zbornice.
 8. A Krisp, starješina zbornički, vjerova Gospoda sa svijem domom svojijem; i od Korinćana mnogi koji slušahu vjerovaše i krstiše se. 1.Kor. 1, 14.
 9. A Gospod reče Pavlu noću u utvari: ne boj se, nego govori, i da ne ućutiš;
 10. Jer sam ja s tobom, i niko se neće usuditi da ti što učini; jer ja imam veliki narod u ovome gradu. Isa. 41, 10. Jer. 1, 18. Mat. 28, 20. Rim. 8, 31. 2.Tim. 2, 19.
 11. I on sjedi ondje godinu i šest mjeseci učeći ih riječi Božijoj.
 12. A kad bješe Galion namjesnik u Ahaji, napadoše Jevreji jednodušno na Pavla i dovedoše ga na sud
 13. Govoreći: ovaj nagovara ljude da poštuju Boga protiv zakona.
 14. A kad Pavle šćaše da otvori usta, reče Galion Jevrejima: da je kakva nepravda bila ili zlo djelo, po dužnosti poslušao bih vas, o Jevreji! Dela. 23, 29. Dela. 25, 5. Dela. 25, 11. Dela. 25, 19.
 15. Ali kad su prepiranja za riječi i za imena i za zakon vaš, gledajte sami; jer ja sudija tome neću da budem. Dela. 23, 29. Dela. 25, 19.
 16. I izagna ih iz sudnice.
 17. Onda svi Grci uhvatiše Sostena, starješinu zborničkoga, i biše ga pred sudnicom; i Galion nije za to ništa mario.1.Kor. 1, 1.
 18. A Pavle osta još pozadugo, i oprostivši se s braćom otplovi u Siriju i s njime Priskila i Akila, i ostriže glavu u Kenhreji, jer se bješe zavjetovao. 4.Moj. 6, 9. 4.Moj. 6, 18. Dela. 21, 23. Dela. 21, 24. Rim. 16, 1. 1.Kor. 9, 20.
 19. I dođe u Efes; i njih ostavi ondje, a on uđe u zbornicu, i prepiraše se s Jevrejima. Dela. 20, 18.
 20. A kad ga oni moliše da ostane kod njih više vremena, ne htjede,
 21. Nego se oprosti s njima govoreći: valja mi, makar kako bilo, ovaj praznik što ide provesti u Jerusalimu; nego, ako Bog htjedbude, vratiću se opet k vama. I odveze se iz Efesa; a Akila i Priskila ostaše u Efesu. Mat. 26, 39. Dela. 19, 21. 1.Kor. 4, 19. Jevr. 6, 3.
 22. I došavši u Ćesariju, iziđe i pozdravi se s crkvom, i siđe u Antiohiju.
 23. I provedavši nekoliko vremena iziđe i prođe redom Galatijsku zemlju i Frigiju utvrđujući sve učenike. Isa. 35, 3. Dan. 11, 1. Gal. 1, 2. 1.Sol. 3, 2.
 24. A dođe u Efes jedan Jevrejin, po imenu Apolos, rodom iz Aleksandrije, čovjek rječit i silan u knjigama. 1.Kor. 1, 12. 2.Kor. 11, 6. Tit. 3, 13.
 25. Ovaj bješe upućen na put Gospodnji, i goreći duhom, govoraše i učaše pravo o Gospodu, a znadijaše samo krštenje Jovanovo. Dela. 19, 3. Rim. 12, 11.
 26. I ovaj poče slobodno propovijedati po zbornicama. A kad ga čuše Akila i Priskila, primiše ga i još mu bolje pokazaše put Gospodnji.
 27. A kad on šćaše da prijeđe u Ahaju, poslaše braća naprijed i pisaše učenicima da ga prime. I on došavši onamo pomože mnogo onima koji vjerovahu blagodaću; Jovan 1, 12. 1.Kor. 3, 6. 2.Kor. 3, 1.
 28. Jer zdravo nadvlađivaše Jevreje jednako pred narodom dokazujući iz pisma da je Isus Hristos. Luka 24, 26. Luka 24, 46. Dela. 9, 22. 1.Kor. 15, 3. Gal. 3, 1.