BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Jovanu - 7. glava

HAC logo
 1. I potom hođaše Isus po Galileji; jer po Judeji ne šćadijaše da hodi, jer gledahu Jevreji da ga ubiju. Jovan 5, 16. Jovan 11, 53. Jovan 13, 1. Jovan 17, 1.
 2. Bijaše pak blizu praznik Jevrejski građenje sjenica. 3.Moj. 23, 34. Jovan 7, 8.
 3. Tada mu rekoše braća njegova: iziđi odavde i idi u Judeju, da i učenici tvoji vide djela tvoja koja činiš;Mat. 12, 46. Mar. 3, 31. Mar. 3, 32. Mar. 6, 3. Luka 8, 19. Jovan 2, 12. Dela. 1, 14. 1.Kor. 10, 5. Gal. 1, 19.
 4. Jer niko ne čini što tajno a sam traži da je poznat. Ako to činiš javi sebe svijetu.
 5. Jer ni braća njegova ne vjerovahu ga. Psal. 69, 8. Prič. 27, 10. Mar. 3, 21.
 6. Tada im reče Isus: vrijeme moje još nije došlo, a vrijeme je vaše svagda gotovo. Prop. 3, 1. Jovan 2, 4. Dela. 1, 7.
 7. Ne može svijet mrziti na vas: a na mene mrzi, jer ja svjedočim za nj da su djela njegova zla. Jovan 3, 19. Jovan 15, 19.
 8. Vi iziđite na praznik ovaj: ja još neću izići na praznik ovaj, jer se moje vrijeme još nije navršilo. Jovan 8, 20.
 9. Rekavši im ovo osta u Galileji.
 10. A kad iziđoše braća njegova na praznik, tada i sam iziđe, ne javno nego kao tajno.
 11. A Jevreji ga tražahu na praznik i govorahu: gdje je on? Jovan 11, 56.
 12. I bijahu za nj mnoge raspre u narodu: jedni govorahu da je dobar, a drugi: nije, nego vara narod.Mat. 21, 46. Luka 7, 16. Jovan 6, 14. Jovan 9, 16.
 13. Ali niko ne govoraše javno za nj od straha Jevrejskoga.
 14. Ali odmah u polovini praznika iziđe Isus u crkvu i učaše.
 15. I divljahu se Jevreji govoreći: kako ovaj zna knjige a nije se učio? Mat. 13, 54. Mar. 6, 2. Luka 4, 22. Dela. 2, 7.
 16. Tada im odgovori Isus i reče: moja nauka nije moja, nego onoga koji me je poslao.Jovan 3, 31. Jovan 8, 28. Jovan 12, 49. Otkr. 1, 1.
 17. Ko hoće njegovu volju tvoriti, razumjeće je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Psal. 25, 8. Os. 6, 2. Mih. 4, 2. Luka 8, 15. Jovan 8, 43.
 18. Koji govori sam od sebe, slavu svoju traži; a ko traži slavu onoga koji ga je poslao, on je istinit i nema u njemu nepravde.Jovan 5, 41.
 19. Ne dade li Mojsije vama zakon i niko od vas ne živi po zakonu? Zašto tražite da me ubijete? Mat. 12, 14. Mar. 3, 6. Jovan 5, 16. Dela. 7, 38.
 20. Odgovori narod i reče: je li đavo u tebi? ko traži da te ubije? Jovan 8, 48.
 21. Odgovori Isus i reče im: jedno djelo učinih i svi se divite tome.
 22. Mojsije vam dade da se obrezujete (ne kao da je od Mojsija nego od otaca); i u subotu obrezujete čovjeka. 1.Moj. 17, 10. 1.Moj. 17, 12. 3.Moj. 12, 3. Luka 1, 59. Dela. 15, 1. Rim. 4, 11. Fil. 3, 5.
 23. Ako se čovjek u subotu obrezuje da se ne pokvari zakon Mojsijev, srdite li se na mene što svega čovjeka iscijelih u subotu? Luka 6, 9. Jovan 5, 8.
 24. Ne gledajte ko je ko kad sudite, nego pravedan sud sudite. 5.Moj. 1, 16. Prič. 24, 23. Isa. 11, 3. Jovan 8, 15. 1.Kor. 11, 13. Jak. 2, 1.
 25. Tada govorahu neki od Jerusalimljana: nije li to onaj kojega traže da ubiju?
 26. I gle, kako govori slobodno i ništa mu ne vele: da ne doznaše naši knezovi da je on zaista Hristos? Jovan 18, 20.
 27. Ali ovoga znamo otkuda je; a Hristos kad dođe, niko neće znati otkuda je.
 28. Tada Isus povika u crkvi učeći i reče: i mene poznajete i znate otkuda sam; i sam od sebe ne dođoh, nego ima istiniti koji me posla, kojega vi ne znate. Jovan 1, 18. Jovan 5, 32. Jovan 5, 43. Jovan 8, 14. Rim. 3, 4.
 29. Ja ga znam, jer sam od njega i on me posla. Mat. 11, 27. Jovan 10, 15.
 30. Tada gledahu da ga uhvate; i niko ne metnu na nj ruke, jer još ne bješe došao čas njegov. Mar. 12, 12. Jovan 7, 44.
 31. A od naroda mnogi ga vjerovaše, i govorahu: kad dođe Hristos eda li će više čudesa činiti nego ovaj što čini?
 32. Čuše fariseji od naroda takovi govor za njega, i poslaše fariseji i glavari sveštenički sluge da ga uhvate.Jovan 7, 45.
 33. Tada reče Isus: još sam malo vremena s vama, pa idem k onome koji me posla. Jovan 13, 33.
 34. Tražićete me i nećete me naći; i gdje sam ja vi ne možete doći. Os. 5, 6. Jovan 8, 21. Jovan 13, 33.
 35. A Jevreji rekoše među sobom: kuda će ovaj ići da ga mi ne nađemo? Neće li ići među rastrkane Grke, i Grke učiti? Isa. 11, 12. Dela. 11, 20. Jak. 1, 1. 1.Pet. 1, 1.
 36. Šta znači ova riječ što reče: tražićete me i nećete me naći; i gdje sam ja vi ne možete doći?
 37. A u pošljednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći: ko je žedan neka dođe k meni i pije. Isa. 55, 1. Otkr. 22, 17.
 38. Koji me vjeruje, kao što pismo reče, iz njegova tijela poteći će rijeke žive vode. 5.Moj. 18, 15. Isa. 12, 3.
 39. A ovo reče za Duha kojega poslije primiše oni koji vjeruju u ime njegovo: jer Duh sveti još ne bješe na njima, jer Isus još ne bješe proslavljen. Isa. 44, 3. Joil 2, 28. Jovan 12, 16. Jovan 16, 7. Dela. 2, 17.
 40. A mnogi od naroda čuvši ove riječi govorahu: ovo je zaista prorok. 5.Moj. 18, 15. Jovan 1, 21.
 41. Drugi govorahu: ovo je Hristos. A jedni govorahu: zar će Hristos iz Galileje doći? Jovan 4, 42.
 42. Ne kaza li pismo da će Hristos doći od sjemena Davidova, i iz sela Vitlejema odakle bješe David? 1.Sam. 16, 1. Psal. 132, 11. Mat. 2, 5. Luka 2, 4.
 43. Tako raspra postade u narodu njega radi.
 44. A neki od njih šćadijahu da ga uhvate; ali niko ne metnu ruku na nj.
 45. Dođoše pak sluge ka glavarima svešteničkijem i farisejima; i oni im rekoše: zašto ga ne dovedoste?
 46. A sluge odgovoriše: nikad čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek.
 47. Tada im odgovoriše fariseji: zar se i vi prevariste?
 48. Vjerova li ga ko od knezova ili od fariseja? Jovan 7, 26. 1.Kor. 1, 20. 1.Kor. 1, 26.
 49. Nego narod ovaj, koji ne zna zakona, proklet je.
 50. Reče im Nikodim što dolazi k njemu noću, koji bješe jedan od njih: Jovan 3, 2.
 51. Eda li zakon naš sudi čovjeku dokle ga najprije ne sasluša i dozna šta čini? 5.Moj. 1, 17. 5.Moj. 17, 8. Prič. 18, 13. Jovan 3, 2.
 52. Odgovoriše mu i rekoše: nijesi li i ti iz Galileje? Razgledaj i viđi da prorok iz Galileje ne dolazi. 1.Car. 17, 1. 2.Car. 14, 25. Isa. 9, 1. Mat. 4, 15. Jovan 1, 46.
 53. I otidoše svaki svojoj kući.