BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Jovanu - 21. glava

HAC logo
 1. Poslije toga opet se javi Isus učenicima svojijem na moru Tiverijadskom. A javi se ovako:
 2. Bijahu zajedno Simon Petar i Toma koji se zvaše Blizanac, i Natanailo iz Kane Galilejske, i sinovi Zevedejevi, i druga dvojica od učenika njegovijeh. Mat. 4, 21. Jovan 1, 45.
 3. Reče im Simon Petar: idem da lovim ribu. Rekoše mu: idemo i mi s tobom. Onda iziđoše i odmah sjedoše u lađu, i onu noć ne uhvatiše ništa. Luka 5, 5.
 4. A kad bi jutro, stade Isus na brijegu; ali učenici ne poznaše da je Isus. Jovan 20, 14.
 5. A Isus im reče: djeco! eda što imate za jelo? Odgovoriše mu: nemamo. Psal. 37, 3. Luka 24, 41. Jevr. 13, 5.
 6. A on im reče: bacite mrežu s desne strane lađe, i naći ćete. Onda baciše, i već ne mogahu izvući je od mnoštva ribe. Jezek. 47, 10. Luka 5, 4. Luka 5, 6.
 7. Onda učenik onaj koga ljubljaše Isus reče Petru: to je Gospod. A Simon Petar kad ču da je Gospod, zapreže se košuljom, jer bješe go, i skoči u more. Pesma 8, 7. Jovan 13, 23.
 8. A drugi učenici dođoše na lađi, jer ne bješe daleko od zemlje nego oko dvjesta lakata, vukući mrežu s ribom. Luka 5, 7.
 9. Kad dakle izljezoše na zemlju, vidješe oganj naložen, i na njemu metnutu ribu i hljeb. 1.Car. 19, 6. Mar. 8, 3. Luka 12, 29.
 10. Isus im reče: prinesite od ribe što sad uhvatiste.
 11. A Simon Petar uđe i izvuče mrežu na zemlju punu velikijeh riba sto i pedeset i tri; i od tolikoga mnoštva ne prodrije se mreža.
 12. Isus im reče: hodite objedujte. A nijedan od učenika ne smedijaše da ga pita: ko si ti? videći da je Gospod. Dela. 10, 41.
 13. A dođe i Isus, i uze hljeb, i dade im, tako i ribu. Dela. 10, 41.
 14. Ovo se već treći put javi Isus učenicima svojijem pošto ustade iz mrtvijeh. Jovan 20, 19. Jovan 20, 26. Jovan 21, 1.
 15. A kad objedovaše, reče Isus Simonu Petru: Simone Jonin! ljubiš li me većma nego ovi? Reče mu: da, Gospode! ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus: pasi jaganjce moje. 2.Car. 20, 3. Mat. 26, 33. Dela. 20, 28. Ef. 4, 11. 1.Tim. 4, 16. 1.Pet. 5, 2.
 16. Reče mu opet drugom: Simone Jonin! ljubiš li me? Reče mu: da, Gospode! ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus: pasi ovce moje. Jevr. 13, 20. 1.Pet. 2, 25.
 17. Reče mu trećom: Simone Jonin! ljubiš li me? A Petar posta žalostan što mu reče trećom: ljubiš li me? i reče mu: Gospode! ti sve znaš, ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus: pasi ovce moje. 1.Sam. 16, 7. 1.Dnev. 28, 9. 2.Dnev. 6, 30. Psal. 7, 8. Jer. 11, 20. Mat. 9, 4. Mar. 2, 8. Jovan 2, 24. Jovan 6, 64. Jovan 13, 38. Dela. 1, 24. Rim. 8, 27. 1.Sol. 2, 4. Otkr. 2, 23.
 18. Zaista, zaista ti kažem: kad si bio mlad, opasivao si se sam i hodio si kuda si htio; a kad ostariš, širićeš ruke svoje i drugi će te opasati i odvesti kuda nećeš.Jovan 13, 36. Dela. 12, 3.
 19. A ovo reče pokazujući kakom će smrti proslaviti Boga. I rekavši ovo reče mu: hajde za mnom. 5.Moj. 4, 21. Fil. 1, 20. 2.Pet. 1, 14.
 20. A Petar obazrevši se vidje gdje za njim ide onaj učenik koga Isus ljubljaše, koji i na večeri leže na prsi njegove i reče: Gospode! ko je taj koji će te izdati?Jovan 13, 23. Jovan 13, 25. Jovan 19, 26.
 21. Vidjevši Petar ovoga reče Isusu: Gospode! a šta će ovaj?Dela. 1, 6.
 22. Isus mu reče: ako hoću da on ostane dok ja ne dođem, šta je tebi do toga? Ti hajde za mnom.5.Moj. 29, 29. Mat. 16, 27. 1.Kor. 4, 5. Otkr. 2, 25.
 23. Onda iziđe ova riječ među braćom da onaj učenik neće umrijeti; ali Isus ne reče njemu da neće umrijeti, nego: ako hoću da ostane dok ja ne dođem, što je tebi do toga?
 24. Ovo je onaj učenik koji svjedoči za ovo, koji i napisa ovo: i znamo da je svjedočanstvo njegovo istinito.Jovan 7, 17. Jovan 19, 35. 3.Jov. 1, 12.
 25. A ima i drugo mnogo što učini Isus, koje kad bi se redom popisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi mogle stati napisane knjige. Amin. Jer. 36, 32. Amos 7, 10.