BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Jovanu - 20. glava

 1. A u prvi dan nedjelje dođe Marija Magdalina na grob rano, još dok se ne bješe rasvanulo, i vidje da je kamen odvaljen od groba. Mat. 28, 1. Mar. 16, 1. Mar. 16, 2. Luka 24, 1.
 2. Onda otrča, i dođe k Simonu Petru i k drugom učeniku koga ljubljaše Isus, i reče im: uzeše Gospoda iz groba; i ne znamo gdje ga metnuše. Jovan 13, 23. Jovan 20, 13.
 3. A Petar iziđe i drugi učenik, i pođoše ka grobu. Luka 24, 12.
 4. Trčahu pak oba zajedno, i drugi učenik trčaše brže od Petra, i dođe prije ka grobu. Jovan 20, 8.
 5. I nadvirivši se vidje haljine gdje leže; ali ne uđe. Jovan 19, 40.
 6. Dođe pak Simon Petar za njim, i uđe u grob, i vidje haljine same gdje leže, Mar. 16, 7.
 7. I ubrus koji bješe na glavi njegovoj ne s haljinama da leži nego osobito savit na jednom mjestu. Jovan 11, 44.
 8. Tada dakle uđe i drugi učenik koji najprije dođe ka grobu, i vidje i vjerova.
 9. Jer još ne znadijahu pisma da njemu valja ustati iz mrtvijeh.Psal. 16, 1. Isa. 26, 19. Mat. 16, 21. Dela. 2, 24. Dela. 2, 25. 1.Kor. 15, 4.
 10. Onda otidoše opet učenici doma.
 11. A Marija stajaše napolju kod groba i plakaše. I kad plakaše nadviri se nad grob, Mar. 16, 5. Jovan 20, 5.
 12. I vidje dva anđela u bijelijem haljinama gdje sjede jedan čelo glave a jedan čelo nogu gdje bješe ležalo tijelo Isusovo. Mar. 16, 5. Luka 24, 4.
 13. I rekoše joj oni: ženo! što plačeš? Reče im: uzeše Gospoda mojega, i ne znam gdje ga metnuše. Jovan 20, 15.
 14. I ovo rekavši obazre se natrag, i vidje Isusa gdje stoji, i ne znadijaše da je Isus. Pesma 3, 3. Mat. 28, 9. Luka 24, 16. Luka 24, 31. Jovan 21, 4.
 15. Isus joj reče: ženo! što plačeš? koga tražiš? A ona misleći da je vrtar reče mu: gospodine! ako si ga ti uzeo kaži mi gdje si ga metnuo, i ja ću ga uzeti.
 16. Isus joj reče: Marija! A ona obazrevši se reče mu: Ravuni! koje znači učitelju. Pesma 2, 8. Mat. 23, 8. Jovan 1, 38.
 17. Reče joj Isus: ne dohvataj se do mene, jer se još ne vratih k ocu svojemu; nego idi k braći mojoj, i kaži im: vraćam se k ocu svojemu i ocu vašemu, i Bogu svojemu i Bogu vašemu. Psal. 22, 22. Mat. 28, 10. Jovan 16, 28. Rim. 8, 29. Ef. 1, 17. Jevr. 2, 11. 1.Pet. 1, 3.
 18. A Marija Magdalina otide, i javi učenicima da vidje Gospoda i kaza joj ovo. Mat. 28, 10. Luka 24, 10.
 19. A kad bi uveče onaj prvi dan nedjelje, i vrata bijahu zatvorena gdje se bijahu učenici njegovi skupili od straha Jevrejskoga, dođe Isus i stade na srijedu i reče im: mir vam.Mar. 16, 14. Luka 24, 46. Jovan 21, 14.
 20. I ovo rekavši pokaza im ruke i rebra svoja. Onda se učenici obradovaše vidjevši Gospoda. Luka 24, 40. Jovan 16, 20. Jovan 16, 22. Jovan 20, 25. 1.Jov. 1, 1.
 21. A Isus im reče opet: mir vam; kao što otac posla mene, i ja šaljem vas. Isa. 61, 1. Mat. 28, 18. Jovan 17, 18. 2.Tim. 2, 2. Jevr. 3, 1.
 22. I ovo rekavši dunu, i reče im: primite Duh sveti.
 23. Kojima oprostite grijehe, oprostiće im se; i kojima zadržite, zadržaće se. Mat. 16, 19. Mar. 2, 5. Dela. 2, 38. 2.Kor. 2, 10.
 24. A Toma koji se zove Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bješe ondje s njima kad dođe Isus.Jovan 11, 16.
 25. A drugi mu učenici govorahu: vidjesmo Gospoda. A on im reče: dok ne vidim na rukama njegovijem rana od klina, i ne metnem prsta svojega u rane od klina, i ne metnem ruke svoje u rebra njegova; neću vjerovati.1.Car. 10, 7.
 26. I poslije osam dana opet bijahu učenici njegovi unutra, i Toma s njima. Dođe Isus kad bijahu vrata zatvorena, i stade među njima i reče: mir vam. Isa. 9, 7. Mih. 5, 5. Jovan 21, 14. Kol. 1, 20.
 27. Potom reče Tomi: pruži prst svoj amo i viđi ruke moje; i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi nevjeran nego vjeran. Psal. 103, 13. Luka 24, 40. 1.Jov. 1, 1.
 28. I odgovori Toma i reče mu: Gospod moj i Bog moj. Psal. 73, 25. Luka 1, 46. 1.Tim. 1, 17.
 29. Isus mu reče: pošto me vidje vjerovao si; blago onima koji ne vidješe i vjerovaše. 2.Kor. 5, 7. 1.Pet. 1, 8.
 30. A i mnoga druga čudesa učini Isus pred učenicima svojijem koja nijesu pisana u knjizi ovoj. Jovan 21, 25.
 31. A ova se napisaše, da vjerujete da Isus jest Hristos sin Božij, i da vjerujući imate život u ime njegovo.Luka 1, 4. Jovan 3, 15. Rim. 15, 4. 1.Pet. 1, 9.