BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Jovanu - 2. glava

 1. I u treći dan bi svadba u Kani Galilejskoj, i ondje bješe mati Isusova.
 2. A pozvan bješe i Isus i učenici njegovi na svadbu.
 3. I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu: nemaju vina.
 4. Isus joj reče: što je meni do tebe ženo? Još nije došao moj čas. 2.Sam. 16, 10. Prop. 3, 1. Luka 2, 49. Jovan 7, 6. Jovan 12, 23. Jovan 19, 26. Gal. 2, 5.
 5. Reče mati njegova slugama: što god vam reče učinite.
 6. A ondje bijaše šest vodenijeh sudova od kamena, postavljenijeh po običaju Jevrejskoga čišćenja, koji uzimahu po dva ili po tri vedra. Mar. 7, 3. Jevr. 10, 22.
 7. Reče im Isus: napunite sudove vode. I napuniše ih do vrha.
 8. I reče im: zahvatite sad i nosite kumu. I odnesoše.
 9. A kad okusi kum od vina koje je postalo od vode, i ne znadijaše otkuda je (a sluge znadijahu koje su zahvatile vodu), zovnu kum ženika, Jovan 4, 46.
 10. I reče mu: svaki čovjek najprije dobro vino iznosi, a kad se opiju onda rđavije; a ti si čuvao dobro vino doslije.
 11. Ovo učini Isus početak čudesima u Kani Galilejskoj, i pokaza slavu svoju; i učenici njegovi vjerovaše ga. 5.Moj. 5, 24. Isu. 19, 28. 1.Car. 17, 24. Psal. 72, 19. Jovan 1, 14. Jovan 4, 54.
 12. Potom siđe u Kapernaum, on i mati njegova, i braća njegova, i učenici njegovi, i ondje stajaše ne mnogo dana. Mat. 12, 46.
 13. I blizu bješe pasha Jevrejska, i iziđe Isus u Jerusalim. 2.Moj. 12, 14. 4.Moj. 28, 16. 5.Moj. 16, 1. Jovan 5, 1. Jovan 6, 4. Jovan 11, 55.
 14. I nađe u crkvi gdje sjede oni što prodavahu volove i ovce i golubove, i koji novce mijenjahu. Mat. 21, 12. Mar. 11, 15. Luka 19, 45.
 15. I načinivši bič od uzica, izgna sve iz crkve, i ovce i volove; i mjenjačima prosu novce i stolove ispremeta;
 16. I reče onima što prodavahu golubove: nosite to odavde, i ne činite od doma oca mojega doma trgovačkoga. Psal. 93, 5. 1.Tim. 6, 9.
 17. A učenici se njegovi opomenuše da u pismu stoji: revnost za kuću tvoju izjede me. Psal. 69, 9.
 18. A Jevreji odgovarajući rekoše mu: kakav nam znak pokazuješ, da to možeš činiti?
 19. Isus odgovori i reče im: razvalite ovu crkvu, i za tri dana ću je podignuti. Mat. 26, 61. Mat. 27, 40. Mar. 14, 58. Mar. 15, 29.
 20. A Jevreji rekoše: četrdeset i šest godina građena je ova crkva, i ti za tri dana da je podigneš?
 21. A on govoraše za crkvu tijela svojega. Mat. 26, 61. 1.Kor. 3, 16. 2.Kor. 6, 16. Ef. 2, 20. Ef. 2, 22. Kol. 2, 9. Jevr. 8, 2.
 22. A kad usta iz mrtvijeh, opomenuše se učenici njegovi da ovo govoraše, i vjerovaše pismu i riječi koju reče Isus. Luka 24, 8. Luka 24, 25. Luka 24, 45. Jovan 14, 26.
 23. A kad bješe u Jerusalimu na praznik pashe, mnogi vjerovaše u ime njegovo, videći čudesa njegova koja činjaše.
 24. Ali Isus ne povjeravaše im sebe; jer ih sve znadijaše,
 25. I ne trebaše mu da ko svjedoči za čovjeka; jer sam znadijaše šta bješe u čovjeku. 1.Sam. 16, 7. 1.Dnev. 28, 9. Isa. 11, 3. Mat. 9, 4. Mar. 2, 8. Jovan 6, 64. Dela. 1, 24. Otkr. 2, 23.