BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Jovanu - 15. glava

 1. Ja sam pravi čokot, i otac je moj vinogradar;
 2. Svaku lozu na meni koja ne rađa roda otsjeći će je; i svaku koja rađa rod očistiće je da više roda rodi. Isa. 18, 5. Mat. 15, 13. Jevr. 6, 8.
 3. Vi ste već očišćeni riječju koju vam govorih. Jovan 13, 10. Ef. 5, 26. 1.Pet. 1, 22.
 4. Budite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne bude na čokotu, tako i vi ako u meni ne budete.Ef. 2, 21. Kol. 1, 23. 1.Jov. 2, 6.
 5. Ja sam čokot a vi loze: i koji bude u meni i ja u njemu on će roditi mnogi rod: jer bez mene ne možete činiti ništa.Prič. 11, 30. Os. 14, 8. Luka 13, 6. Gal. 5, 22. Fil. 4, 13.
 6. Ko u meni ne ostane izbaciće se napolje kao loza, i osušiće se, i skupiće je, i u oganj baciti, i spaliti. Jezek. 15, 4. Mat. 3, 10. Jevr. 6, 4.
 7. Ako ostanete u meni i riječi moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam. Psal. 21, 2.
 8. Tijem će se otac moj proslaviti, da rod mnogi rodite; i bićete moji učenici. Mat. 5, 16. Fil. 1, 11.
 9. Kao što otac ima ljubav k meni, i ja imam ljubav k vama; budite u ljubavi mojoj.
 10. Ako zapovijesti moje uzdržite ostaćete u ljubavi mojoj, kao što ja održah zapovijesti oca svojega i ostajem u ljubavi njegovoj.
 11. Ovo vam kazah, da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni. Jovan 16, 24. 1.Jov. 1, 4.
 12. Ovo je zapovijest moja da imate ljubav među sobom, kao što ja imadoh ljubav k vama. Jovan 15, 17. 1.Sol. 4, 9. 1.Pet. 4, 8. 1.Jov. 2, 8.
 13. Od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje. Rim. 5, 7. Ef. 5, 2.
 14. Vi ste prijatelji moji ako tvorite što vam ja zapovijedam.
 15. Više vas ne nazivam slugama; jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov: nego vas nazvah prijateljima; jer vam sve kazah što čuh od oca svojega. 1.Moj. 18, 17. Mat. 13, 11. Dela. 20, 27. Rim. 16, 25.
 16. Vi mene ne izbraste, nego ja vas izbrah, i postavih vas da vi idete i rod rodite; i da vaš rod ostane, da što god zaištete u oca u ime moje da vam da. Mar. 16, 15. Jovan 13, 18. 1.Jov. 4, 10.
 17. Ovo vam zapovijedam da imate ljubav među sobom.
 18. Ako svijet na vas uzmrzi, znajte da na mene omrznu prije vas. Jer. 38, 4. 1.Jov. 3, 13.
 19. Kad biste bili od svijeta, onda bi svijet svoje ljubio: a kako nijeste od svijeta, nego vas ja od svijeta izbrah, zato mrzi na vas svijet. Jovan 17, 14. 1.Jov. 4, 5.
 20. Opominjite se riječi koju vam ja rekoh: nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene izgnaše, i vas će izgnati; ako moju riječ održaše, i vašu će održati. Jezek. 3, 7.
 21. Ali sve će vam ovo činiti za ime moje, jer ne poznaju onoga koji me posla.
 22. Da nijesam bio došao i govorio im ne bi grijeha imali; a sad izgovora neće imati za grijeh svoj. Jezek. 2, 5. Jovan 9, 41. Rim. 1, 20.
 23. Koji mrzi na mene i na oca mojega mrzi. 1.Jov. 2, 23.
 24. Da nijesam bio djela tvorio među njima kojijeh niko drugi ne tvori, ne bi grijeha imali: a sad i vidješe, i omrznuše na mene i na oca mojega.
 25. Ali da se zbude riječ napisana u zakonu njihovom: omrznuše na mene ni za što.Psal. 35, 19. Psal. 69, 4.
 26. A kad dođe utješitelj, koga ću vam poslati od oca, Duh istine, koji od oca izlazi, on će svjedočiti za mene. Jovan 14, 26. Dela. 1, 4. 1.Jov. 5, 6.
 27. A i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom. Luka 1, 2. Jovan 21, 24. Dela. 1, 8. 1.Pet. 5, 1. 2.Pet. 1, 16.