BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Jovanu - 14. glava

 1. Da se ne plaši srce vaše, vjerujte Boga, i mene vjerujte.
 2. Mnogi su stanovi u kući oca mojega. A da nije tako, kazao bih vam: idem da vam pripravim mjesto.Jovan 13, 33. Jovan 13, 36. 2.Kor. 5, 1. Otkr. 3, 12. Otkr. 3, 21.
 3. I kad otidem i pripravim vam mjesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. Mat. 25, 32. Mat. 25, 33. Mat. 25, 34. Jovan 12, 26. Jovan 14, 28. Jovan 17, 24. Dela. 1, 11. 2.Kor. 5, 6. 1.Sol. 4, 17.
 4. I kuda ja idem znate, i put znate.
 5. Reče mu Toma: Gospode! ne znamo kuda ideš; i kako možemo put znati? Jovan 16, 5.
 6. Isus mu reče: ja sam put i istina i život; niko neće doći k ocu do kroza me. Mat. 11, 27. Jovan 1, 4. Jovan 1, 17. Jovan 10, 9. Rim. 5, 2. Jevr. 9, 8. Jevr. 10, 20. 2.Jov. 1, 9. Otkr. 5, 8.
 7. Kad biste mene znali onda biste znali i oca mojega; i otsele poznajete ga, i vidjeste ga.Jovan 8, 19. Fil. 3, 8.
 8. Reče mu Filip: Gospode! pokaži nam oca, i biće nam dosta.
 9. Isus mu reče: toliko sam vrijeme s vama i nijesi me poznao, Filipe? koji vidje mene, vidje oca; pa kako ti govoriš: pokaži nam oca? Kol. 1, 15. Jevr. 1, 3.
 10. Zar ne vjeruješ da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam ja govorim ne govorim od sebe; nego otac koji stoji u meni on tvori djela. Jovan 5, 19. Jovan 10, 38. 1.Jov. 5, 7.
 11. Vjerujte meni da sam ja u ocu i otac u meni; ako li meni ne vjerujete, vjerujte mi po tijem djelima.
 12. Zaista, zaista vam kažem: koji vjeruje mene, djela koja ja tvorim i on će tvoriti, i veća će od ovijeh tvoriti: jer ja idem k ocu svojemu;Dan. 11, 33.
 13. I šta god zaištete u oca u ime moje, ono ću vam učiniti, da se proslavi otac u sinu. Mat. 7, 7. Mar. 11, 24. Luka 11, 9. Jovan 15, 7. Jovan 15, 16. Jak. 1, 5.
 14. I ako što zaištete u ime moje, ja ću učiniti.
 15. Ako imate ljubav k meni, zapovijesti moje držite. Mat. 10, 37. 1.Kor. 16, 22. 1.Jov. 5, 3.
 16. I ja ću umoliti oca, i daće vam drugoga utješitelja da bude s vama vavijek: Rim. 8, 15.
 17. Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti. Rim. 8, 7. 1.Kor. 2, 14. 1.Jov. 2, 7. 1.Jov. 2, 27.
 18. Neću vas ostaviti sirotne; doći ću k vama. Jovan 14, 3. Jovan 14, 28.
 19. Još malo i svijet mene više neće vidjeti; a vi ćete me vidjeti; jer ja živim, i vi ćete življeti. Jovan 16, 16. Rim. 6, 8. 1.Kor. 15, 20.
 20. U onaj ćete vi dan doznati da sam ja u ocu svojemu, i vi u meni, i ja u vama. Jovan 10, 38.
 21. Ko ima zapovijesti moje i drži ih on je onaj što ima ljubav k meni; a koji ima ljubav k meni imaće k njemu ljubav otac moj; i ja ću imati ljubav k njemu, i javiću mu se sam. 1.Jov. 2, 5.
 22. Reče mu Juda, ne Iskariotski: Gospode! šta je to da ćeš se nama javiti a ne svijetu?
 23. Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k meni, držaće riječ moju; i otac moj imaće ljubav k njemu: i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se staniti. Psal. 24, 9. Psal. 91, 1. 1.Jov. 2, 24. Otkr. 3, 20.
 24. Koji nema ljubavi k meni ne drži mojijeh riječi; a riječ što čujete nije moja nego oca koji me posla. Jovan 7, 16.
 25. Ovo vam kazah dok sam s vama.
 26. A utješitelj Duh sveti, kojega će otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh. Luka 24, 49. Jovan 2, 22. Jovan 12, 16. Dela. 11, 16. 1.Jov. 2, 27.
 27. Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam: ne dajem vam ga kao što svijet daje, da se ne plaši srce vaše, i da se ne boji.Fil. 4, 7. Kol. 3, 15.
 28. Čuste da vam ja kazah: idem, i doći ću k vama. Kad biste imali ljubav k meni, onda biste se obradovali što rekoh: idem k ocu; jer je otac moj veći od mene.Isa. 9, 6. Jovan 14, 3. 1.Kor. 11, 3. 1.Kor. 15, 28. Gal. 4, 4. Fil. 2, 6.
 29. I sad vam kazah, prije dok se nije zbilo, da vjerujete kad se zbude.
 30. Već neću mnogo govoriti s vama; jer ide knez ovoga svijeta, i u meni nema ništa. Luka 4, 12. Jovan 12, 31. 2.Kor. 5, 21. 1.Jov. 3, 5.
 31. Nego da vidi svijet da imam ljubav k ocu, i kao što mi zapovjedi otac onako tvorim. Ustanite, hajdemo odavde. Fil. 2, 8. Jevr. 5, 8.