BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Jovanu - 13. glava

 1. A pred praznik pashe, znajući Isus da mu dođe čas da prijeđe iz ovoga svijeta k ocu, kako je ljubio svoje koji bijahu na svijetu, do kraja ih ljubi.Jovan 13, 29.
 2. I po večeri kad već đavo bješe metnuo u srce Judi Simonovu Iskariotskome da ga izda, Luka 22, 3.
 3. Znajući Isus da mu sve otac dade u ruke, i da od Boga iziđe, i k Bogu ide, Jovan 3, 35. Jovan 8, 14. Dela. 2, 36. 1.Kor. 15, 27. Jevr. 2, 8.
 4. Ustade od večere, i skide svoje haljine, i uze ubrus te se zapreže; Luka 22, 27. Jovan 13, 12.
 5. Potom usu vodu u umivaonicu, i poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojijem bješe zapregnut.
 6. Onda dođe k Simonu Petru, i on mu reče: Gospode! zar ti moje noge da opereš? Mat. 3, 14.
 7. Isus odgovori i reče mu: što ja činim ti sad ne znaš, ali ćeš poslije doznati.
 8. Reče mu Petar: nikad ti nećeš oprati mojijeh nogu. Isus mu odgovori: ako te ne operem nemaš dijela sa mnom. Psal. 51, 2. Psal. 51, 7. Isa. 52, 15. Mar. 16, 16. Jovan 3, 5. Dela. 2, 38. 1.Kor. 6, 11. Ef. 5, 26. Tit. 3, 5.
 9. Reče mu Simon Petar: Gospode! ne samo noge moje, nego i ruke i glavu.
 10. Isus mu reče: opranome ne treba do samo noge oprati, jer je sav čist; i vi ste čisti, ali ne svi. Jovan 13, 17. Jovan 15, 3. 2.Kor. 7, 1. Ef. 4, 22. 1.Sol. 5, 23.
 11. Jer znadijaše izdajnika svojega, zato reče: nijeste svi čisti.
 12. A kad im opra noge, uze haljine svoje, i sjedavši opet za trpezu reče im: znate li što ja učinih vama? Jovan 13, 7.
 13. Vi zovete mene učiteljem i Gospodom; i pravo velite: jer jesam. Luka 6, 46. Luka 22, 27. Jovan 13, 7. 1.Kor. 8, 6. Fil. 2, 11.
 14. Kad dakle ja oprah vama noge Gospod i učitelj, i vi ste dužni jedan drugome prati noge. Luka 22, 27. Jovan 13, 7. Rim. 12, 10. Gal. 6, 1. Fil. 2, 2. 1.Pet. 5, 5.
 15. Jer ja vam dadoh ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih. Fil. 2, 5. 1.Pet. 2, 21.
 16. Zaista, zaista vam kažem: nije sluga veći od gospodara svojega, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. Luka 6, 40. Jovan 15, 20.
 17. Kad ovo znate, blago vama ako ga izvršujete. Jak. 1, 25.
 18. Ne govorim za sve vas, jer ja znam koje izbrah; nego da se zbude pismo: koji sa mnom hljeb jede podiže petu svoju na me. Psal. 41, 9. Jer. 41, 2. Jovan 17, 12. 2.Tim. 2, 19. Otkr. 2, 23.
 19. Sad vam kažem prije nego se zbude, da, kad se zbude, vjerujete da sam ja. Jezek. 24, 24.
 20. Zaista, zaista vam kažem: koji prima onoga koga pošljem mene prima; a ko prima mene prima onoga koji me posla.Luka 10, 16. Gal. 4, 14.
 21. Rekavši ovo Isus posta žalostan u duhu, i posvjedoči i reče: zaista, zaista vam kažem: jedan između vas izdaće me. Mat. 26, 38. Mar. 3, 5. Mar. 14, 18. Luka 22, 21. Jovan 12, 27. Dela. 1, 17. Dela. 17, 16. 1.Jov. 2, 19.
 22. Onda se učenici zgledahu među sobom, i čuđahu se za koga govori. Luka 22, 23.
 23. A jedan od učenika njegovijeh, kojega Isus ljubljaše, sjeđaše za trpezom na krilu Isusovu. Jovan 19, 26. Jovan 20, 2.
 24. Onda namaže na njega Simon Petar da zapita ko bi to bio za koga govori.
 25. A on leže na prsi Isusove i reče mu: Gospode! ko je to?Jovan 21, 20.
 26. Isus odgovori: onaj je kome ja umočivši zalogaj dam. I umočivši zalogaj dade Judi Simonovu Iskariotskome. Luka 22, 21.
 27. I po zalogaju tada uđe u njega sotona. Onda mu reče Isus: šta činiš čini brže. Psal. 109, 6. Luka 22, 3. Jovan 6, 70.
 28. A ovo ne razumje niko od onijeh što sjeđahu za trpezom zašto mu reče.
 29. A neki mišljahu, budući da u Jude bješe kesa, da mu Isus reče: kupi što treba za praznik; ili da da što siromašnima. Jovan 12, 6.
 30. A on uzevši zalogaj odmah iziđe; a bješe noć.
 31. Kad on iziđe, onda Isus reče: sad se proslavi sin čovječij, i Bog se proslavi u njemu.Jovan 14, 13. 1.Pet. 4, 11.
 32. Ako se Bog proslavi u njemu, i Bog će njega proslaviti u sebi, i odmah će ga proslaviti. Jovan 17, 1.
 33. Dječice! još sam malo s vama; tražićete me, i kao što rekoh Judejcima: kuda ja idem vi ne možete doći, i vama govorim sad.
 34. Novu vam zapovijest dajem da ljubite jedan drugoga, kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom. 3.Moj. 19, 18. Ef. 5, 2. 1.Sol. 4, 9. Jak. 2, 8. 1.Pet. 1, 22. 1.Jov. 2, 7. 1.Jov. 2, 8.
 35. Po tom će svi poznati da ste moji učenici ako uzimate ljubav među sobom. Dela. 2, 46.
 36. Reče mu Simon Petar: Gospode! kuda ideš? Isus mu odgovori: kuda ja idem ne možeš sad ići za mnom, ali ćeš poslije poći za mnom. Jovan 14, 5. Jovan 16, 5. Jovan 21, 18. 1.Pet. 1, 14.
 37. Petar mu reče: Gospode! zašto sad ne mogu ići za tobom? dušu ću svoju položiti za te. Mat. 26, 34. Luka 22, 33.
 38. Odgovori mu Isus: dušu li ćeš svoju položiti za me? Zaista, zaista ti kažem: neće pijetao zapjevati dok me se triput ne odrečeš. Luka 22, 61.