BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Luki - 1. glava

HAC logo
 1. Budući da mnogi počeše opisivati događaje koji se ispuniše među nama, Jovan 20, 31. Dela. 1, 1. 1.Tim. 3, 16.
 2. Kao što nam predaše koji isprva sami vidješe i sluge riječi biše: Jovan 15, 27. Jevr. 2, 3. 1.Pet. 5, 1. 2.Pet. 1, 16. 1.Jov. 1, 1.
 3. Namislih i ja, ispitavši sve od početka, po redu pisati tebi, čestiti Teofile, Dela. 1, 1. Dela. 11, 4. 1.Kor. 7, 40.
 4. Da poznaš temelj onijeh riječi kojima si se naučio. Jovan 20, 31.
 5. U vrijeme Iroda cara Judejskoga bijaše neki sveštenik od reda Avijna, po imenu Zarija, i žena njegova od plemena Aronova, po imenu Jelisaveta. 1.Dnev. 24, 10. 1.Dnev. 24, 19. Nem. 12, 4. Mat. 2, 1.
 6. A bijahu oboje pravedni pred Bogom, i življahu u svemu po zapovijestima i uredbama Gospodnjijem bez mane. 1.Car. 9, 4. 2.Car. 20, 3. Psal. 119, 6. Dela. 24, 16.
 7. I ne imadijahu djece; jer Jelisaveta bješe nerotkinja, i bijahu oboje već stari.
 8. I dogodi se, kad on služaše po svome redu pred Bogom, 2.Dnev. 8, 14.
 9. Da po običaju sveštenstva dođe na njega da iziđe u crkvu Gospodnju da kadi. 2.Moj. 30, 7. 1.Sam. 2, 28.
 10. I sve mnoštvo naroda bijaše napolju i moljaše se Bogu u vrijeme kađenja. 3.Moj. 16, 17. Jezek. 46, 3.
 11. A njemu se pokaza anđeo Gospodnji koji stajaše s desne strane oltara kadionoga.
 12. I kad ga vidje Zarija uplaši se i strah napade na nj. Dan. 10, 8. Dela. 10, 4. Otkr. 1, 17.
 13. A anđeo reče mu: ne boj se, Zarija; jer je uslišena tvoja molitva: i žena tvoja Jelisaveta rodiće ti sina, i nadjeni mu ime Jovan.1.Moj. 25, 24. 1.Sam. 1, 19.
 14. I biće tebi radost i veselje, i mnogi će se obradovati njegovu rođenju.
 15. Jer će biti veliki pred Bogom, i neće piti vina i sikera; i napuniće se Duha svetoga još u utrobi matere svoje;1.Moj. 12, 2. 4.Moj. 6, 3. Isu. 4, 14. Sud. 13, 4. Jer. 1, 5. Luka 7, 33. Gal. 1, 15.
 16. I mnoge će sinove Izrailjeve obratiti ka Gospodu Bogu njihovome; Isa. 40, 3.
 17. I on će naprijed doći pred njim u duhu i sili Ilijnoj da obrati srca otaca k djeci, i nevjernike k mudrosti pravednika, i da pripravi Gospodu narod gotov.1.Sam. 7, 3. 1.Dnev. 29, 18. Psal. 10, 17. Isa. 40, 3. Mal. 4, 6. Mat. 11, 14. Mat. 17, 11. Rim. 9, 5.
 18. I reče Zarija anđelu: po čemu ću ja to poznati? jer sam ja star i žena je moja vremenita.1.Moj. 17, 17.
 19. I odgovarajući anđeo reče mu: ja sam Gavrilo što stojim pred Bogom, i poslan sam da govorim s tobom i da ti javim ovu radost.Dan. 8, 16.
 20. I evo, onijemićeš i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude; jer nijesi vjerovao mojim riječima koje će se zbiti u svoje vrijeme. Jezek. 3, 26. Jezek. 24, 27. Dan. 10, 15. Luka 1, 21. Luka 1, 62.
 21. I narod čekaše Zariju, i čuđahu se što se zabavi u crkvi. 4.Moj. 6, 23.
 22. A izišavši ne mogaše da im govori; i razumješe da mu se nešto utvorilo u crkvi; i on namigivaše im; i osta nijem.
 23. I kad se navršiše dani njegove službe otide kući svojoj. 2.Car. 11, 5.
 24. A poslije ovijeh dana zatrudnje Jelisaveta žena njegova, i krijaše se pet mjeseci govoreći:
 25. Tako mi učini Gospod u dane ove u koje pogleda na me da me izbavi od ukora među ljudima. 1.Moj. 30, 23.
 26. A u šesti mjesec posla Bog anđela Gavrila u grad Galilejski po imenu Nazaret
 27. K djevojci isprošenoj za muža, po imenu Josifa iz doma Davidova; i djevojci bješe ime Marija. Isa. 7, 14. Mat. 1, 18. Luka 2, 4.
 28. I ušavši k njoj anđeo reče: raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. Sud. 5, 24. Luka 1, 48. Luka 11, 27.
 29. A ona vidjevši ga poplaši se od riječi njegove i pomisli: kakav bi ovo bio pozdrav?
 30. I reče joj anđeo: ne boj se, Marija! Jer si našla milost u Boga.
 31. I evo zatrudnjećeš, i rodićeš sina, i nadjeni mu ime Isus. Gal. 4, 4.
 32. On će biti veliki, i nazvaće se sin najvišega, i daće mu Gospod Bog prijesto Davida oca njegova;2.Sam. 7, 11. Psal. 132, 11. Isa. 9, 6. Isa. 16, 5. Jer. 23, 5. Jer. 33, 15. Jezek. 37, 24. Dan. 2, 44. Fil. 2, 10. 1.Tim. 6, 15.
 33. I carovaće u domu Jakovljevu vavijek, i carstvu njegovom neće biti kraja. Dan. 2, 44. Dan. 7, 14. Avd. 1, 21. Mih. 4, 7. Jovan 12, 34. Jevr. 1, 8.
 34. A Marija reče anđelu: kako će to biti kad ja ne znam za muža?
 35. I odgovarajući anđeo reče joj: duh sveti doći će na tebe, i sila najvišega osjeniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se sin Božij. Mat. 1, 20. Mat. 14, 33. Jovan 20, 31. Dela. 8, 37. Rim. 1, 4.
 36. I evo Jelisaveta tvoja tetka, i ona zatrudnje sinom u starosti svojoj, i ovo je šesti mjesec njojzi, koju zovu nerotkinjom.
 37. Jer u Boga sve je moguće što reče. 1.Moj. 18, 14. Psal. 115, 3. Jer. 32, 17. Zah. 8, 6. Mat. 3, 9.
 38. A Marija reče: evo sluškinje Gospodnje; neka mi bude po riječi tvojoj. I anđeo otide od nje.
 39. A Marija ustavši onijeh dana otide brzo u gornju zemlju u grad Judin. Isu. 21, 9.
 40. I uđe u kuću Zarijinu, i pozdravi se s Jelisavetom.
 41. I kad Jelisaveta ču čestitanje Marijino, zaigra dijete u utrobi njezinoj, i Jelisaveta se napuni Duha svetoga, Dela. 6, 3.
 42. I povika zdravo i reče: blagoslovena si ti među ženama, i blagosloven je plod utrobe tvoje. Sud. 5, 24. Luka 1, 48.
 43. I otkud meni ovo da dođe mati Gospoda mojega k meni?
 44. Jer gle, kad dođe glas čestitanja tvojega u uši moje, zaigra dijete radosno u utrobi mojoj.
 45. I blago onoj koja vjerova; jer će se izvršiti što joj kaza Gospod.
 46. I reče Marija: veliča duša moja Gospoda; 1.Sam. 2, 1.
 47. I obradova se duh moj Bogu spasu mojemu,
 48. Što pogleda na poniženje sluškinje svoje; jer gle, otsad će me zvati blaženom svi naraštaji; 1.Moj. 30, 13. 1.Sam. 1, 11. Psal. 72, 17. Psal. 138, 6. Mal. 3, 12. Luka 1, 42. Luka 11, 27.
 49. Što mi učini veličinu silni, i sveto ime njegovo;
 50. I milost je njegova od koljena na koljeno onima koji ga se boje. 1.Moj. 17, 7. 2.Moj. 20, 6. 2.Moj. 34, 6. Psal. 85, 9.
 51. Pokaza silu rukom svojom; razasu ponosite u mislima srca njihova. Psal. 33, 10. Psal. 98, 1. Psal. 118, 15. Isa. 40, 10. 1.Pet. 5, 5.
 52. Zbaci silne s prijestola, i podiže ponižene. 1.Sam. 2, 6. Jov 5, 11. Psal. 113, 6.
 53. Gladne napuni blaga, i bogate otpusti prazne. 1.Sam. 2, 5. Psal. 34, 10. Psal. 107, 8. Jezek. 34, 29.
 54. Primi Izrailja slugu svojega da se opomene milosti; Psal. 98, 3. Jer. 31, 3. Jer. 31, 20.
 55. Kao što govori ocima našijem, Avraamu i sjemenu njegovu dovijeka. 1.Moj. 17, 19. Gal. 3, 16.
 56. Marija pak sjedi s njom oko tri mjeseca, i vrati se kući svojoj.
 57. A Jelisaveti dođe vrijeme da rodi, i rodi sina.
 58. I čuše njezini susjedi i rodbina da je Gospod pokazao veliku milost svoju na njoj, i radovahu se s njom. Ruta 4, 14.
 59. I u osmi dan dođoše da obrežu dijete, i šćadijahu da mu nadjenu ime oca njegova, Zarija. 1.Moj. 17, 12. 3.Moj. 12, 3.
 60. I odgovarajući mati njegova reče: ne, nego da bude Jovan.
 61. I rekoše joj: nikoga nema u rodbini tvojoj da mu je tako ime.
 62. I namigivahu ocu njegovu kako bi on htio da mu nadjenu ime.
 63. I zaiskavši daščicu, napisa govoreći: Jovan mu je ime. I začudiše se svi.
 64. I odmah mu se otvoriše usta i jezik njegov, i govoraše hvaleći Boga. Jezek. 33, 22.
 65. I uđe strah u sve susjede njihove; i po svoj gornjoj Judeji razglasi se ovaj sav događaj.
 66. I svi koji čuše metnuše u srce svoje govoreći: šta će biti iz ovoga djeteta? I ruka Gospodnja bješe s njim. Luka 2, 19. Dela. 11, 21.
 67. I Zarija otac njegov napuni se Duha svetoga, i prorokova govoreći: 2.Dnev. 20, 16. Joil 2, 28.
 68. Blagosloven Gospod Bog Jakovljev što pohodi i izbavi narod svoj, Zah. 10, 3.
 69. I podiže nam rog spasenija u domu Davida sluge svojega, Jer. 30, 9.
 70. Kao što govori ustima svetijeh proroka svojijeh od vijeka Jer. 23, 5. Jer. 30, 10. Dan. 9, 24. Dela. 3, 21. Rim. 1, 2.
 71. Da će nas izbaviti od našijeh neprijatelja i iz ruku sviju koji mrze na nas;
 72. Učiniti milost ocima našijem, i opomenuti se svetoga zavjeta svojega, 3.Moj. 26, 42.
 73. Kletve kojom se kleo Avraamu ocu našemu da će nam dati 1.Moj. 12, 3. Jevr. 6, 13.
 74. Da se izbavimo iz ruku neprijatelja svojijeh, i da mu služimo bez straha, Rim. 6, 18. Jevr. 9, 14.
 75. I u svetosti i u pravdi pred njim dok smo god živi. Jer. 32, 39. Ef. 4, 24. 2.Sol. 2, 13.
 76. I ti, dijete, nazvaćeš se prorok najvišega; jer ćeš ići naprijed pred licem Gospodnjijem da mu pripraviš put; Isa. 40, 3. Mat. 11, 10. Luka 7, 26.
 77. Da daš razum spasenija narodu njegovu za oproštenje grijeha njihovijeh,
 78. Po dubokoj milosti Boga našega, po kojoj nas je pohodio istok s visine;
 79. Da obasjaš one koji sjede u tami i u sjenu smrtnome; da uputiš noge naše na put mira. Isa. 9, 2.
 80. A dijete rastijaše i jačaše duhom, i bijaše u pustinji dotle dok se ne pokaza Izrailju. 2.Moj. 2, 10. Sud. 13, 24.