BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Mateju - 8. glava

 1. A kad siđe s gore, za njim iđaše naroda mnogo.
 2. I gle, čovjek gubav dođe i klanjaše mu se govoreći: Gospode! ako hoćeš, možeš me očistiti. Mar. 1, 40. Luka 5, 12.
 3. I pruživši ruku Isus, dohvati ga se govoreći: hoću, očisti se. I odmah očisti se od gube. 2.Moj. 4, 7.
 4. I reče mu Isus: gledaj, nikomu ne kazuj, nego idi i pokaži se svešteniku, i prinesi dar koji je zapovjedio Mojsije radi svjedočanstva njima. 3.Moj. 13, 23. 3.Moj. 14, 3. Mat. 9, 30. Mar. 5, 43. Luka 5, 13.
 5. A kad uđe u Kapernaum, pristupi k njemu kapetan moleći ga Luka 7, 1.
 6. I govoreći: Gospode! sluga moj leži doma uzet, i muči se vrlo.
 7. A Isus reče mu: ja ću doći i iscijeliću ga.
 8. I kapetan odgovori i reče: Gospode! nijesam dostojan da pod krov moj uđeš; nego samo reci riječ, i ozdraviće sluga moj. 2.Moj. 15, 26. 5.Moj. 32, 39. Psal. 33, 9. Psal. 103, 3. Psal. 107, 20. Jer. 17, 14. Luka 15, 19.
 9. Jer i ja sam čovjek pod vlasti, i imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome: idi, i ide; i drugome: dođi, i dođe; i sluzi svojemu: učini to, i učini. Luka 7, 8.
 10. A kad ču Isus, udivi se i reče onima što idu za njim: zaista vam kažem: ni u Izrailju tolike vjere ne nađoh.
 11. I to vam kažem da će mnogi od istoka i zapada doći i sješće za trpezu s Avraamom i Isakom i Jakovom u carstvu nebeskome: 1.Moj. 12, 3. Isa. 2, 2. Isa. 11, 10. Luka 13, 29. Dela. 10, 45. Dela. 11, 18. Dela. 14, 27. Rim. 15, 9. Ef. 3, 6. Otkr. 5, 9. Otkr. 7, 9. Otkr. 14, 6.
 12. A sinovi carstva izgnaće se u tamu najkrajnju; ondje će biti plač i škrgut zuba. Mat. 13, 42. Mat. 21, 43. Mat. 22, 13. Mat. 24, 51. Mat. 25, 30. Luka 13, 28. 2.Pet. 2, 17. Juda 1, 13.
 13. A kapetanu reče Isus: idi, i kako si vjerovao neka ti bude. I ozdravi sluga njegov u taj čas.
 14. I došavši Isus u dom Petrov vidje taštu njegovu gdje leži i groznica je trese. Mar. 1, 29. Luka 4, 38. 1.Kor. 9, 5.
 15. I prihvati je za ruku, i pusti je groznica, i usta, i služaše mu.
 16. A uveče dovedoše k njemu bijesnijeh mnogo, i izgna duhove riječju, i sve bolesnike iscijeli:Mar. 1, 32. Luka 4, 40.
 17. Da se zbude što je kazao Isaija prorok govoreći: on nemoći naše uze i bolesti ponese. Isa. 53, 4. 1.Pet. 2, 24.
 18. A kad vidje Isus mnogo naroda oko sebe, zapovjedi učenicima svojijem da idu na onu stranu.
 19. I pristupivši jedan književnik reče mu: učitelju! ja idem za tobom kud god ti pođeš.Luka 9, 57.
 20. Reče njemu Isus: lisice imaju jame i ptice nebeske gnijezda; a sin čovječij nema gdje glave zakloniti.Psal. 22, 6. Psal. 40, 17. Psal. 69, 29. Luka 2, 7. Luka 2, 12. Luka 8, 3. Jovan 1, 10. 2.Kor. 8, 9. Fil. 2, 7.
 21. A drugi od učenika njegovijeh reče mu: Gospode! dopusti mi najprije da idem da ukopam oca svojega. 1.Car. 19, 20. Luka 9, 59.
 22. A Isus reče njemu: hajde za mnom, a ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace. Ef. 2, 1.
 23. I kad uđe u lađu, za njim uđoše učenici njegovi.
 24. I gle, oluja velika postade na moru da se lađa pokri valovima; a on spavaše. Mar. 4, 37. Luka 8, 23.
 25. I prikučivši se učenici njegovi probudiše ga govoreći: Gospode! izbavi nas, izgibosmo.
 26. I reče im: zašto ste strašljivi, malovjerni? Tada ustavši zaprijeti vjetrovima i moru, i postade tišina velika. Jov 38, 8. Psal. 65, 7. Psal. 93, 4. Psal. 104, 3. Prič. 30, 4. Naum 1, 4. Fil. 4, 6.
 27. A ljudi čudiše se govoreći: ko je ovaj da ga slušaju i vjetrovi i more?
 28. A kad dođe na onu stranu u zemlju Gergesinsku, sretoše ga dva bijesna, koji izlaze iz grobova, tako zla da ne mogaše niko proći putem onijem. Mar. 5, 1.
 29. I gle, povikaše: što je tebi do nas, Isuse, sine Božij? zar si došao amo prije vremena da mučiš nas? 2.Sam. 16, 10. Joil 3, 4. Mar. 1, 24. Luka 8, 28. 2.Pet. 2, 4.
 30. A daleko od njih pasijaše veliki krd svinja. 5.Moj. 14, 8.
 31. I đavoli moljahu ga govoreći: ako nas izgoniš, pošlji nas da idemo u krd svinja. Fil. 2, 10.
 32. I reče im: idite. I oni izišavši otidoše u svinje. I gle, navali sav krd s brijega u more, i potopiše se u vodi.
 33. A svinjari pobjegoše; i došavši u grad kazaše sve, i za bijesne.
 34. I gle, sav grad iziđe na susret Isusu; i vidjevši ga moliše da bi otišao iz njihovoga kraja. 5.Moj. 5, 25. 1.Car. 17, 18. Amos 7, 12. Luka 5, 8. Dela. 16, 39.