BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Mateju - 5. glava

 1. A kad on vidje narod, pope se na goru, i sjede, i pristupiše mu učenici njegovi. Mar. 3, 13. Luka 4, 20.
 2. I otvorivši usta svoja učaše ih govoreći: Dela. 8, 35.
 3. Blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko; Psal. 51, 17. Prič. 16, 19. Isa. 57, 15. Luka 6, 20. 1.Kor. 1, 26.
 4. Blago onima koji plaču, jer će se utješiti; Isa. 61, 2. Isa. 61, 3. Jovan 16, 20. 2.Kor. 1, 7. Otkr. 21, 4.
 5. Blago krotkima, jer će naslijediti zemlju; 4.Moj. 12, 3. Psal. 37, 11. Isa. 11, 4. Rim. 4, 13. Gal. 5, 23.
 6. Blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi; Isa. 65, 13.
 7. Blago milostivima, jer će biti pomilovani; Psal. 41, 1. Mat. 6, 14. Mar. 11, 25. Jevr. 6, 10. Jak. 2, 13.
 8. Blago onima koji su čistoga srca, jer će Boga vidjeti; Psal. 15, 2. 1.Kor. 13, 12. Jevr. 12, 14. 1.Jov. 3, 2.
 9. Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božiji nazvati; Jevr. 12, 14.
 10. Blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Mar. 10, 30. Luka 6, 22. Jovan 15, 20. Dela. 5, 40. 2.Kor. 4, 17. 1.Pet. 2, 20.
 11. Blago vama ako vas uzasramote i usprogone i reku na vas svakojake rđave riječi lažući, mene radi. Dela. 6, 11. 1.Pet. 2, 19.
 12. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke prije vas.
 13. Vi ste so zemlji; ako so obljutavi, čim će se osoliti? Ona već neće biti ni za što, osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze.
 14. Vi ste vidjelo svijetu; ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Prič. 4, 18. Fil. 2, 15.
 15. Niti se užiže svijeća i meće pod sud nego na svijećnjak, te svijetli svima koji su u kući.
 16. Tako da se svijetli vaše vidjelo pred ljudima, da vide vaša dobra djela, i slave oca vašega koji je na nebesima. Isa. 44, 23. Jovan 15, 8. 1.Kor. 14, 25. Tit. 2, 10. 1.Pet. 2, 12.
 17. Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nijesam došao da pokvarim, nego da ispunim. Dan. 9, 24. Rim. 10, 4. Gal. 3, 24.
 18. Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši. Luka 16, 17.
 19. Ako ko pokvari jednu od ovijeh najmanjijeh zapovijesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskome; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome. Jak. 2, 10.
 20. Jer vam kažem da ako ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko. Rim. 10, 3.
 21. Čuli ste kako je kazano starima: ne ubij; jer ko ubije, biće kriv sudu.2.Moj. 20, 13.
 22. A ja vam kažem da će svaki koji se gnjevi na brata svojega ni za što, biti kriv sudu; a ako li ko reče bratu svojemu: raka! biće kriv skupštini; a ko reče: budalo! biće kriv paklu ognjenom. 1.Jov. 3, 15.
 23. Zato dakle ako prineseš dar svoj k oltaru, i ondje se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te,
 24. Ostavi ondje dar svoj pred oltarom, i idi prije te se pomiri s bratom svojijem, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Jov 42, 8. 1.Pet. 3, 7.
 25. Miri se sa suparnikom svojijem brzo, dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda sluzi i u tamnicu da te ne vrgnu. Jov 22, 21. Psal. 32, 6. Prič. 25, 8. Isa. 55, 6. Luka 12, 58. Luka 14, 32. Jevr. 3, 7.
 26. Zaista ti kažem: nećeš izići odande dok ne daš do pošljednjega dinara.2.Sol. 1, 9.
 27. Čuli ste kako je kazano starima: ne čini preljube.
 28. A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svojemu. 1.Moj. 34, 2. Prič. 6, 25. Ef. 5, 5.
 29. A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojijeh negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao. Mar. 9, 43.
 30. I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, otsijeci je i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojijeh negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao.
 31. Tako je kazano: ako ko pusti ženu svoju, da joj da knjigu raspusnu. 5.Moj. 24, 1. Jer. 3, 1. Mar. 10, 2.
 32. A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi je te čini preljubu; i koji puštenicu uzme preljubu čini. Mal. 2, 16. Mar. 10, 11. Rim. 7, 3. 1.Kor. 7, 10.
 33. Još ste čuli kako je kazano starima: ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo. 2.Moj. 20, 7. 3.Moj. 19, 12. 4.Moj. 30, 3. 5.Moj. 5, 11. 5.Moj. 23, 23.
 34. A ja vam kažem: ne kunite se nikako: ni nebom, jer je prijestol Božij; Isa. 66, 1. Jak. 5, 12.
 35. Ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovijem; ni Jerusalimom, jer je grad velikoga cara. Psal. 48, 2.
 36. Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš ni dlake jedne bijele ili crne učiniti.
 37. Dakle neka bude vaša riječ: da, da; ne, ne; a što je više od ovoga, oda zla je. Kol. 4, 6. Jak. 5, 12.
 38. Čuli ste da je kazano: oko za oko, i zub za zub.2.Moj. 21, 24. 3.Moj. 24, 20.
 39. A ja vam kažem da se ne branite oda zla, nego ako te ko udari po desnome tvom obrazu, obrni mu i drugi; 3.Moj. 10, 3. Prič. 20, 22. Isa. 6, 3. Rim. 12, 17. 1.Kor. 6, 7. 1.Sol. 5, 15. 1.Pet. 3, 9. Otkr. 4, 11.
 40. I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu.
 41. I ako te potjera ko jedan sahat, idi s njime dva. Mar. 15, 21.
 42. Koji ište u tebe, podaj mu; i koji hoće da mu uzajmiš, ne odreci mu.5.Moj. 15, 8.
 43. Čuli ste da je kazano: ljubi bližnjega svojega, i mrzi na neprijatelja svojega.3.Moj. 19, 18. 5.Moj. 23, 6.
 44. A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone; Prič. 25, 21. Luka 23, 44. Dela. 7, 60. Rim. 12, 14. 1.Kor. 4, 12. 1.Pet. 2, 23.
 45. Da budete sinovi oca svojega koji je na nebesima; jer on zapovijeda svome suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima.
 46. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakovu platu imate? Ne čine li to i carinici? Luka 6, 32.
 47. I ako Boga nazivate samo svojoj braći, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci?
 48. Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen otac vaš nebeski. 1.Moj. 17, 1. 3.Moj. 19, 2. Ef. 5, 1. Kol. 1, 28. Jak. 1, 4. 1.Pet. 1, 15.