BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Mateju - 2. glava

 1. A kad se rodi Isus u Vitlejemu Judejskome, za vremena cara Iroda, a to dođu mudarci od istoka u Jerusalim, i kažu:1.Car. 4, 30. Isa. 11, 10. Dan. 9, 24. Luka 2, 4.
 2. Gdje je car Judejski što se rodio? Jer smo vidjeli njegovu zvijezdu na istoku i došli smo da mu se poklonimo. 4.Moj. 24, 17. Psal. 2, 6. Isa. 9, 6. Isa. 60, 3. Luka 2, 11. Jovan 1, 49. Otkr. 22, 16.
 3. Kad to čuje car Irod, uplaši se, i sav Jerusalim s njim. Dan. 5, 9.
 4. I sabravši sve glavare svešteničke i književnike narodne, pitaše ih: gdje će se roditi Hristos? 2.Dnev. 34, 13. Psal. 2, 1. Jer. 8, 8. Mal. 2, 7. Mar. 8, 31. Luka 20, 19.
 5. A oni mu rekoše: u Vitlejemu Judejskome; jer je tako prorok napisao:
 6. I ti Vitlejeme, zemljo Judina! ni po čem nisi najmanji u državi Judinoj; jer će iz tebe izići čelovođa koji će pasti narod moj Izrailja. 1.Moj. 49, 10. 4.Moj. 24, 19. 1.Dnev. 5, 2. Psal. 2, 1. Mih. 5, 2. Jovan 7, 42.
 7. Onda Irod tajno dozva mudarce, i ispitivaše ih kad se pojavila zvijezda.
 8. I poslavši ih u Vitlejem, reče: idite i raspitajte dobro za dijete, pa kad ga nađete, javite mi, da i ja idem da mu se poklonim.
 9. I oni saslušavši cara, pođoše: a to i zvijezda koju su vidjeli na istoku, iđaše pred njima dok ne dođe i stade odozgo gdje bješe dijete.
 10. A kad vidješe zvijezdu gdje je stala, obradovaše se veoma velikom radosti.
 11. I ušavši u kuću, vidješe dijete s Marijom materom njegovom, i padoše i pokloniše mu se; pa otvoriše dare svoje i darivaše ga: zlatom, i tamjanom, i smirnom. Psal. 2, 12. Jovan 5, 23.
 12. I primivši u snu zapovijest da se ne vraćaju k Irodu, drugijem putem otidoše u svoju zemlju. 1.Sam. 22, 5. Jov 33, 15. Mat. 1, 20. Dela. 10, 22.
 13. A pošto oni otidu, a to anđeo Gospodnji javi se Josifu u snu i kaza mu: ustani, uzmi dijete i mater njegovu pa bježi u Misir, i budi onamo dok ti ne kažem; jer će Irod tražiti dijete da ga pogubi.
 14. I on ustavši uze dijete i mater njegovu noću i otide u Misir.
 15. I bi tamo do smrti Irodove: da se izvrši što je Gospod rekao preko proroka koji govori: iz Misira dozvah sina svojega. 4.Moj. 24, 8. Os. 11, 1.
 16. Tada Irod kad vidje da su ga mudarci prevarili, razgnjevi se vrlo i posla te pobiše svu djecu po Vitlejemu i po svoj okolini njegovoj od dvije godine i niže, po vremenu koje je dobro doznao od mudaraca.
 17. Tada se zbi što je kazao prorok Jeremija govoreći: Jer. 31, 15.
 18. Glas u Rami ču se, plač, i ridanje, i jaukanje mnogo: Rahila plače za svojom djecom, i neće da se utješi, jer ih nema.
 19. A po smrti Irodovoj, gle, anđeo Gospodnji u snu javi se Josifu u Misiru.
 20. I reče: ustani, i uzmi dijete i mater njegovu i idi u zemlju Izrailjevu; jer su izumrli koji su tražili dušu djetinju. 2.Moj. 4, 19.
 21. I on ustavši, uze dijete i mater njegovu, i dođe u zemlju Izrailjevu.
 22. Ali čuvši da Arhelaj caruje u Judeji mjesto Iroda oca svojega, poboja se onamo ići; nego primivši u snu zapovijest, otide u krajeve Galilejske. Mat. 3, 13. Luka 2, 39.
 23. I došavši onamo, namjesti se u gradu koji se zove Nazaret, da se zbude kao što su kazali proroci da će se Nazarećanin nazvati. Sud. 13, 5. 1.Sam. 1, 11. Luka 2, 4. Jovan 1, 45.