BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 9. glava

 1. Još reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj druge godine po izlasku njihovu iz zemlje Misirske prvoga mjeseca, govoreći:
 2. Neka slave sinovi Izrailjevi pashu u određeno vrijeme. 2.Moj. 12, 1. 2.Moj. 12, 6. 3.Moj. 23, 5. 4.Moj. 28, 16. 5.Moj. 16, 1. Jevr. 10, 1.
 3. Četrnaestoga dana ovoga mjeseca uveče slavite je u određeno vrijeme, po svijem zakonima i po svijem uredbama njezinijem slavite je.
 4. I reče Mojsije sinovima Izrailjevijem da slave pashu.
 5. I slaviše pashu prvoga mjeseca četrnaestoga dana uveče u pustinji Sinajskoj; kako bješe Gospod zapovjedio Mojsiju, sve onako učiniše sinovi Izrailjevi. Isu. 5, 10.
 6. A bijahu neki koji se oskvrniše o mrtvaca te ne mogahu slaviti pashe onaj dan; i dođoše isti dan pred Mojsija i pred Arona; 2.Moj. 18, 15. 4.Moj. 5, 2. 4.Moj. 6, 6. Jovan 18, 28.
 7. I rekoše mu ljudi oni: mi smo nečisti od mrtvaca; zašto da nam nije slobodno prinijeti žrtvu Gospodu u vrijeme zajedno sa sinovima Izrailjevijem? 1.Kor. 5, 7.
 8. A Mojsije im reče: stanite da čujem šta će zapovjediti Gospod za vas. Psal. 25, 14. Psal. 85, 8. Prič. 3, 5. Jovan 7, 17. Ef. 1, 9. Ef. 1, 18. Jevr. 3, 5.
 9. A Gospod reče Mojsiju govoreći:
 10. Kaži sinovima Izrailjevijem i reci: ko bi bio nečist od mrtvaca ili bi bio na daljnom putu između vas ili između vašega natražja, neka slavi pashu Gospodu, 2.Dnev. 30, 2. 2.Dnev. 30, 18.
 11. Drugoga mjeseca četrnaestoga dana uveče neka je slave, s prijesnijem hljebom i s gorkim zeljem neka je jedu.2.Moj. 12, 8. 2.Dnev. 30, 2.
 12. Neka ne ostavljaju od nje ništa do jutra, i kosti da joj ne prelome, po svemu zakonu za pashu neka je slave. 2.Moj. 12, 10. 2.Moj. 12, 43. Jovan 19, 36.
 13. A ko je čist i nije na putu, pa bi propustio slaviti pashu, da se istrijebi duša ona iz naroda svojega, jer ne prinese Gospodu žrtve na vrijeme, grijeh svoj neka nosi onaj čovjek. 1.Moj. 17, 14. 2.Moj. 12, 15. 3.Moj. 17, 4. 3.Moj. 17, 10. 3.Moj. 17, 14. 4.Moj. 5, 31. Gal. 3, 10. Jevr. 6, 6. Jevr. 10, 26. Jevr. 12, 25.
 14. I ako bi među vama živio stranac i slavio bi pashu Gospodu, po zakonu i uredbi za pashu neka je slavi; a zakon da vam je jednak i strancu i onomu ko se rodio u zemlji. 2.Moj. 12, 49. 4.Moj. 15, 15.
 15. A u koji dan bi podignut šator, pokri oblak šator nad naslonom od svjedočanstva; a uveče bješe nad šatorom kao oganj do jutra. 2.Moj. 13, 21.
 16. Tako bijaše jednako: oblak ga zaklanjaše, ali noću bijaše kao oganj. 2.Moj. 13, 21. 5.Moj. 1, 33. Nem. 9, 12.
 17. I kad bi se oblak podigao iznad šatora, tada polažahu sinovi Izrailjevi, a gdje bi stao oblak, ondje se ustavljahu sinovi Izrailjevi. 2.Moj. 40, 36. 4.Moj. 10, 11. 4.Moj. 33, 1. 4.Moj. 33, 34. Psal. 78, 14. Isa. 49, 10. Jovan 10, 4.
 18. Po zapovijesti Gospodnjoj polažahu sinovi Izrailjevi, i po zapovijesti Gospodnjoj ustavljahu se; dokle god stajaše oblak nad šatorom, oni stajahu u okolu, 1.Kor. 10, 1.
 19. I kad oblak dugo stajaše nad šatorom, tada svršivahu sinovi Izrailjevi što treba svršivati Gospodu i ne polažahu. 3.Moj. 8, 35.
 20. I kad oblak bijaše nad šatorom malo dana, po zapovijesti Gospodnjoj stajahu u okolu i po zapovijesti Gospodnjoj polažahu.Psal. 48, 14. Prič. 3, 5.
 21. Kad bi pak oblak stajao od večera do jutra, a ujutru bi se podigao oblak, tada polažahu; bilo danju ili noću, kad bi se oblak podigao, oni polažahu. Mat. 28, 20.
 22. Ako li bi dva dana ili mjesec dana ili godinu oblak stajao nad šatorom, stajahu u okolu sinovi Izrailjevi i ne polažahu, a kako bi se podigao, oni polažahu. 2.Moj. 40, 36. Psal. 73, 24. Isa. 63, 14.
 23. Po zapovijesti Gospodnjoj stajahu u oko, i po zapovijesti Gospodnjoj polažahu; i svršivahu što treba svršivati Gospodu, kao što bješe zapovjedio Gospod preko Mojsija. Psal. 73, 24. Isa. 63, 14.